WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Процес створення операційної системи - Реферат

Процес створення операційної системи - Реферат

ресурси продуктивними. Вимірювання продуктивності (Productivity) - основний засіб для порівняння якості менеджменту різних підрозділів підприємства або менеджменту різних підприємств. Продуктивність охоплює та характеризує всі зусилля, затрачені підприємством. Це перша перевірка компетентності менеджменту.
Постійне підвищення продуктивності - одне з найскладніших завдань менеджменту, оскільки продуктивність - це баланс між багатьма чинниками, і лише деякі з них піддаються чіткому визначенню та вимірюванню. Мета не в тому, щоб знайти одну досконалу міру продуктивності, а у використанні ряду (системи) вимірників.
Отже, продуктивність підприємства (організації) означає той баланс між всіма чинниками виробництва (матеріальними, фінансовими, людськими, інформаційними тощо), який забезпечує найбільше виробництво при найменших витратах. Це зовсім інше поняття, ніж традиційний, загальновідомий показник продуктивності на одного працюючого або на одну людино-годину.
Продуктивність в широкому розумінні - це відносна ефективність та економічність організацій, причому одним із головних складниківефективності є якість.
Будь-яка організація може досягти зростання продуктивності, реалізуючи різні стратегічні підходи. Так, можна збільшити обсяг виробництва без зростання кількості ресурсів. Іншим шляхом зростання продуктивності є скорочення кількості ресурсів при стабільності обсягів послуг. Крім того, продуктивність збільшується за умови випе-реджаючих темпів зростання обсягів виробництва порівняно з темпами зростання кількості використаних ресурсів, або, навпаки, при скороченні обсягів виробництва більш повільними темпами, ніж скорочення кількості ресурсів. Кожний із шляхів зростання продуктивності залежить від ряду чинників зовнішнього середовища (клієнти, конку-ренти, постачальники тощо) та стану мікросередовища організації (мета, технологія, персонал та ін). Потенційний клієнт, який має свободу вибору, віддасть перевагу, безумовно, товарам чи послугам більш продуктивної організації.
Виходи репрезентують результати. Входи репрезентують ресурси, використані для отримання цих результатів. Р.Чейс визначає продуктивність так:
або
Дієвість визначається як досягнутий бажаний результат, який характеризує кількість виходів операційної системи з врахуванням їх якості.
Економічність має місце, коли певні виходи операційної системи досягнуті за умови мінімальних входів.
Продуктивність може вимірюватися різними показниками (системою показників):
o часткова продуктивність характеризується кількістю готової продукції, віднесеної до певного одного входу:
o багатофакторна продуктивність виражається кількістю виготовленої продукції, що припадає на певну кількість входів;
o загальна продуктивність характеризується співвідношенням усіх товарів і ресурсів (табл. 1.).
Детальніше зупинимося на оцінці входів та виходів операційної системи.
Ринкова вартість виходів визначається рядом чинників:
1. Кількість виробленої продукції.
2. Відповідність асортименту продукції попиту на неї.
3. Якість продукції.
4. Своєчасність виробництва продукції, врахування характеру попиту та зобов'язань з її доставки споживачам.
5. Гнучкість операційної системи при задоволенні різних вимог окремих споживачів тощо.
Таблиця 15.1 Вимірники продуктивності організацій
Часткова продуктивність Продукція Продукція Продукція Продукція
Робоча сила Капітал Матеріали Енергія
Багатофакторна продуктивність Продукція а
Робоча сила + Капітал + Енергія
Продукція а
Робоча сила + Капітал + Матеріали
Загальна продуктивність Продукція Вироблені товари та послуги
Витрати Усі використані ресурси
Загальна вартість входів теж визначається багатьма чинниками. Так, при аналізі матеріальних витрат необхідно враховувати:
1. Кількість спожитих матеріалів.
2. Ціну закупівлі.
3. Затрати на зберігання матеріалів.
4. Вартість замовлення матеріалів.
5. Розмір видатків, що виникають через недопоставку матеріалів.
6. Розмір видатків, пов'язаних з низькою якістю матеріалів.
Інші виходи теж оцінюються з врахуванням багатьох чинників. При розгляді питання продуктивності організації (промислового підприємства) доцільно дослідити цикл продуктивності. Він є логічною послідовністю подій, які забезпечують підприємству можливість успіху через зростання продуктивності (рис.3).
?
Поняття конкурентоздатності фірми досить складне і трактується неоднозначно. У загальному вигляді конкуреитоздатність фірми може бути визначена як її порівняльна перевага відносно інших фірм даної галузі в конкретній країні та за її межами. Галузь доцільно розглядати як групу (сукупність) фірм, чиї товари (послуги) подібні до такої міри, що вступають у конкуренцію, обслуговуючи однакові потреби однорідних типів покупців.
Конкурентоздатність - це виражена компетентність фірми, її вміння робити щось ліпше від конкурентів.
Початок створення теорії порівняльних переваг належить до кінця XVIII - початку XIX ст., коли в працях Д.Рікардо були викладені основні положення теорії порівняльних витрат. В основі теорії лежить ідея про те, що в процесі обміну перевагу отримують ті країни, які виробляють продукцію з меншими витратами. Завдяки цьому вони виграють на світовому ринку, що й приводить до спеціалізації країн на виробництві товарів з відносно меншими, ніж у інших, витратами.
Трансформацію теорії порівняльних витрат в теорію порівняльних переваг пов'язують з працями шведського економіста Е. Хекшера (1919 p.) та його учня Б. Оліна (1935 р.). Суть висновків, отриманих цими вченими, зводиться до наступного: країна експортує товари, у виробництві яких найбільш

 
 

Цікаве

Загрузка...