WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Продуктивність і продуктивність праці - Реферат

Продуктивність і продуктивність праці - Реферат


Реферат на тему:
Продуктивність і продуктивність праці
Трансформація економічної системи України потребує якісних змін у професійній підготовці фахівців вищої кваліфікації у сфері економічних знань. Однією з дисциплін, які запроваджені в системі підготовки магістрів за фахом "Управління трудовими ресурсами" та "Менеджмент організацій", є "Менеджмент продуктивності".
Мета вивчення дисципліни - зрозуміти суть, багатоаспектність та важливість такої економічної категорії, як продуктивність, вивчити методи аналізу і шляхи підвищення продуктивності.
Основні завдання курсу:
o дати студентам всебічні знання з проблем продуктивності;
o сприяти розвитку здібностей до дослідницької діяльності;
o сформувати навички самостійного виконання різних завдань в організаційно-економічній діяльності;
o сприяти підготовці фахівців з управління персоналом та організаторів виробництва для різних суб'єктів господарювання. Виходячи з основних завдань курсу А. В. Калиною була підготовлена авторська програма з навчальної дисципліни "Менеджмент продуктивності", яка містить 10 тем:
1. Продуктивність і продуктивність праці.
2. Ринкова система і продуктивність.
3. Ефективність праці.
4. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
5. Продуктивність і способи оплати праці.
6. Аналіз, контроль та підвищення продуктивності на підприємстві.
7. Прогнозування продуктивності праці і планування кількості працівників.
8. Стратегія і методи вимірювання та оцінювання продуктивності.
9. Програми підвищення та управління продуктивністю. 10. Досвід зарубіжних країн в оцінюванні управління продуктивністю. Міжнародне співробітництво з питань підвищення продуктивності.
Зазначимо, що дисципліна "Менеджмент продуктивності" не досить нова і викладається в деяких економічних вищих закладах освіти країни за своїми навчальними програмами, але й дотепер не було зроблено спроби підготувати підручник чи хоча б конспект лекцій з цієї дисципліни. Книга, яку ви тримаєте в руках, - перша ластівка в безмежному інформаційному просторі з проблем менеджменту продуктивності в Україні.
Об'єктивно необхідно відзначити, що проблема менеджменту продуктивності - це проблема трьох стадій розвитку людського суспільства: капіталізму, соціалізму та соціального ринкового господарства.
Незалежно від стадій розвитку суспільства люди планомірно вирішували три головні проблеми організації виробництва:
o що слід виробляти;
o які матеріальні та людські ресурси необхідно задіяти і в якому співвідношенні;
o як буде проводитись розподіл і хто споживатиме створені продукти та послуги.
Оскільки в основі розв'язання цих проблем лежить жива праця, ефективність її використання завжди вивчалась і становила інтерес для багатьох дослідників. Можна вважати, що теоретично проблема продуктивності розроблена і вивчена дуже глибоко, завдання ж авторів цієї книги полягає у тому, щоб систематизувати все те, що напрацьовано і що може бути використане в умовах формування нових економічних відносин у нашому суспільстві.
Автори мають надію, що ця книга допоможе молодим людям, які тільки починають формуватись як підприємці, бізнесмени, спеціалісти, розібратись у проблемах ефективності праці і виробництва, у проблемах управління виробництвом на основі правильного застосування нагромадженого досвіду в менеджменті продуктивності.
Управління продуктивністю праці як складова процесу управління охоплює планування, організацію, керівництво, контроль і регулювання, які засновані на співвідношенні кількості продукції, що випускається виробничою системою, та витрат на виготовлення цієї продукції. Цей процес такий же важливий, як і інші контрольні функції та процеси менеджменту.
Управління продуктивністю вимагає ефективних контактів і розуміння ролі різних служб у створенні обсягів виробництва. Воно також потребує розгляду системи з позицій як великих, стратегічних, так і дрібніших, тактичних і навіть поточних завдань, вміння обґрунтувати зміни та оцінити їх наслідки для фірми і, що, можливо, найважливіше, здатності ув'язати підвищення продуктивності з її вимірюванням.
Посібник підготовлений для менеджерів, щоб вони не просто краще зрозуміли ідею продуктивності і методи її виміру, а й перейнялися ідеєю необхідності управління продуктивністю праці як складовою процесу управління. Він складається з одинадцяти розділів, трьох додатків і насичений відповідними рисунками, таблицями і формулами.
Продуктивність і продуктивність праці
Розвиток кожного суспільства передбачає взаємодію таких видів ресурсів, як природні ресурси, людські ресурси, капітал і підприємництво (у розумінні управлінських та організаційних навичок, необхідних усім суб'єктам господарської діяльності у процесі виробництва) та інформаційні потоки. Відносно підприємництва можна дискутувати, бо, з одного боку, це можна розглядати як справді ресурс, а з іншого - це похідна від людських ресурсів, це результат накопичення і застосування досвіду праці, як своєї, так і інших людей. Але головним серед усіх ресурсів є праця людини, бо тільки завдяки праці як усвідомленої і доцільної діяльності людини предмети праці та засоби праці, тобто речові фактори, "оживають" і відбувається процес виробництва життєвих благ як для кожної людини, так і для суспільства загалом.
Система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення природних ресурсів відповідно до потреб людей, створює матеріальні і духовні блага і визначає зростання продуктивності суспільної праці, має назву "продуктивні сили". До цієї системи належать працівники; засоби праці; предмети праці; використовувані сили природи; наука як специфічна продуктивна сила, особливий фактор; форми і методи організації виробництва; інформація. Наука перетворилася в окремий елемент продуктивних сил з початку розгортання науково-технічної революції (НТР), тобто з середини 50-х років, а інформація - з середини 70-х років, тобто з початку другого етапу НТР. Головною продуктивною

 
 

Цікаве

Загрузка...