WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Прогнозування продуктивності праці з використанням методу міжгалузевого балансу праці - Реферат

Прогнозування продуктивності праці з використанням методу міжгалузевого балансу праці - Реферат


Реферат на тему:
Прогнозування продуктивності праці з використанням методу міжгалузевого балансу праці
Зміни, що відбуваються у всіх ланках економіки, викликають необхідність удосконалення структури суспільного виробництва під впливом потреб ринку і встановлення раціональних міжгалузевих пропорцій поділу суспільної праці на виробництво і розподіл продукції. Сформований високий рівень концентрації і спеціалізації суспільного виробництва визначив тісний взаємозв'язок галузей матеріального виробництва. У цих умовах для встановлення найбільш раціональних пропорцій суспільної праці потрібен глибокий аналіз міжгалузевих зв'язків. Для вирішення цього завдання здебільшого використовується метод міжгалузевого балансу праці (МГБ), який дає можливість якнайповніше і всебічно виявити взаємозв'язки між галузями, визначити затрати живої та уречевленої праці і прогнозувати міжгалузеві пропорції сукупних суспільних затрат.
Міжгалузевий баланс затрат праці складається у вигляді економічної таблиці, в якій взаємозв'язки у процесі відтворення суспільного продукту характеризуються затратами праці (кількістю середньорічних працівників).
Міжгалузевий баланс праці дає змогу прямо і всебічно аналізувати і встановлювати пропорції у взаємозв'язках галузей відносно затрат живої та уречевленої праці. Крім того, він служить основою для розрахунку суспільне необхідних затрат праці на виробництво продукції.
Міжгалузевий баланс праці в математичному виразі представлений таблицею міжгалузевих зв'язків народного господарства (табл. 5)*. Тут під номерами 1, 2, ..., ? по стовпцях і рядках розташовані однойменні галузі матеріального виробництва. Сукупні затрати праці і-ї галузі на виробництво продукції для /-Ї галузі позначаються ? у (г - номер галузі, що виробляє продукцію, j - номер галузі, що споживає продукцію).
Кількісні відношення економічних зв'язків між галузями виробництва виражаються по рядках системою лінійних рівнянь:
де Zj - сукупні затрати праці і-ї галузі-виробника (г = 1, 2, ..., й); і - номер галузі матеріального виробництва по рядках МГБ; j - номер галузі матеріального виробництва по стовпцях МГБ; Zy - сукупні затрати праці і-ї галузі навиробництво продукції, що споживається в /-й галузі; at - сукупні затрати праці і-ї галузі на виробництво продукції, що витрачена на невиробниче споживання; mt - сукупні затрати праці і-ї галузі на накопичення.
Ця система рівнянь відбиває розподіл сукупних затрат праці для кожної галузі, тому її можна назвати системою рівнянь використання сукупної праці в народному господарстві.
Кількісні співвідношення економічних зв'язків між галузями матеріального виробництва в МГБ можна представити також системою лінійних рівнянь затрат сукупної праці в народному господарстві.
Обидві системи рівнянь в сукупності відбивають в МГБ процес розширення відтворення: процес кругообігу сукупного суспільного продукту, що виражений в сукупних затратах праці (живої та уречевленої), в галузях матеріального виробництва.
Оскільки в МГБ підсумки по однойменних галузях, що записані в рядках і стовпцях, однакові і дорівнюють сумі сукупних затрат праці, то мають місце рівності:
1) для окремих галузей матеріального виробництва:
2) для матеріального виробництва загалом:
Прямі та безпосередні виробничі зв'язки між галузями матеріального виробництва в МГБ можна виразити через коефіцієнти сукупних затрат праці однієї галузі на виробництво продукції для іншої галузі:
1) коефіцієнт затрат праці галузі на виробництво одиниці продукції галузі:
2) коефіцієнт розподілу затрат праці галузі:
Дані першого квадранта МГБ дають змогу проаналізувати міжгалузеві та внутрішньогалузеві (у великих галузях - усередині основних народногосподарських комплексів) пропорції праці. За даними МГБ можна також визначити трудомісткість кожної галузі і комплексів матеріального виробництва.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Жучков Ю. Успех фирмы зависит от ее кадров // Человек и труд. - 1996. - № 12. - С. 77-79.
2. Калина А. В., Пашута М. Т. Прогнозування та макроекономічне планування. - К.: МАУП, 2000.
3. Шекшня С. В. Планирование персонала на прием на работу. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез"", 1997. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...