WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Планування чисельності працівників - Реферат

Планування чисельності працівників - Реферат

випуску продукції. Визначається вона за формулою
де гяв - необхідна кількість працівників за зміну; Vc - виробниче завдання за зміну в прийнятих одиницях виміру; Ht - норма часу на одиницю виробу, операцію або одиницю роботи; Fc - змінний фонд робочого часу одного працівника (тривалість робочої зміни), год.
В умовах дрібносерійного індивідуального виробництва, коли протягом планового періоду (місяця, кварталу, року) змінюється номенклатура виробів, що випускаються, визначити змінну явочну чисельність працівників важко. У цьому разі явочну кількість працівників за зміну розраховують за плановим обсягом робіт і фонду часу в плановому періоді за формулою
де Е^пл ~~ сумарні затрати робочого часу в розрахунку на плановий обсяг робіт за плановий період, нормо-год; С - число доби роботи виробництва за плановий період.
Явочну кількість працівників розраховують також виходячи з норм виробітку за формулою
де В - плановий середній виробіток працівників певної професії у прийнятих одиницях виміру,
Тут Вн - змінна норма виробітку у відповідних одиницях виміру.
На роботах, виконуваних певними працівниками за допомогою індивідуальних знарядь праці, явочна кількість працівників за зміну визначається за формулою
де Сд - число доби роботи ділянки у плановому періоді.
На багатьох підприємствах легкої промисловості явочну чисельність працівників-відрядників визначають за операціями виробничого процесу діленням виробничого завдання, яке при великому асортименті виражається в умовних одиницях по кожній операції, на планову норму виробітку:
де Vc - змінне завдання; Нп в - планова норма виробітку за зміну. Явочна чисельність працівників за робочими місцями і професіями в машинних виробництвах визначається на підставі норм обслуговування агрегатів. Для безперервно діючих виробництв, крім явочної чисельності, обчислюють кількість працівників для роботи у вихідні дні. Загальна чисельність працівників, необхідних при такому обсязі виробництва і графіку роботи, складає розстановоч-ний штат працівників.
Для розрахунку потрібної середньооблікової чисельності працівників застосовують наступні методи:
1) за коефіцієнтом середньооблікового складу:
де Ксп - коефіцієнт середньооблікового складу,
де Fs - номінальний фонд робочого часу; FOT - плановане число робочих днів;
2) за планованим відсотком невиходів на роботу (суми відсотків невиходів з поважних причин):
Планування чисельності допоміжних працівників, котрі виконують роботи, на які є норми обслуговування, визначається як часткове від ділення загальної кількості об'єктів обслуговування з урахуванням змішаних робіт на норму обслуговування. Норма обслуговування-це кількість одиниць обладнання, виробничих площ і т. ін., що обслуговуються одним або групою допоміжних працівників. Поправка на коефіцієнт середньооблікового складу (див. (100)) дає змогу від явочного числа перейти до середньооблікового:
де Яобс - норма обслуговування.
Розрахунок за кількістю робочих місць застосовується при плануванні чисельності таких допоміжних працівників, для яких не можуть встановлюватися ані обсяг робіт, ані норми обслуговування. Робота їх виконується на певних робочих місцях незалежно від обсягу робіт і пов'язана з конкретним об'єктом обслуговування. Це кранівники, стругальники, комірники і т. ін.
Розрахунок чисельності допоміжних працівників за кількістю робочих місць полягає у складанні переліку робочих місць і визначенні потреби в працівниках для кожного з них. У нашому розрахунку застосовується формула
На багатьох підприємствах при плануванні чисельності працівників використовується показник виробничої трудомісткості. Вона включає затрати праці основних і допоміжних працівників усіх підрозділів підприємства і визначається за формулою
де ТЕ - виробнича трудомісткість; ?? - технологічна трудомісткість; То6с т - трудомісткість обслуговування технологічного процесу; То6с в - трудомісткість обслуговування виробництва.
Трудомісткість обслуговування виробництва - затрати праці допоміжних працівників на підтримку обладнання і механізмів в робочому стані, виготовлення і підтримку в робочому стані інструмента та іншої технологічної оснастки, енергозабезпечення виробництва, підтримку в робочому стані будівель і споруд тощо.
Чисельність працівників розраховується на підставі планової виробничої трудомісткості одиниці продукції.
Якщо в результаті проведення організаційно-технічних заходів зменшується норма часу, то зниження трудомісткості визначається за формулою
де Ет - зниження трудомісткості, нормо-год; НВб і НВПЛ - норма часу відповідно до і після впровадження заходу; Клм - коефіцієнт строку дії заходу.
Якщо в результаті дії організаційно-технічних заходів збільшуються норми обслуговування, то зниження трудомісткості розраховується за формулою
де НОб і НОщ, - норми обслуговування відповідно до і після впровадження заходу.
У випадку, коли після проведення організаційно-технічних заходів зменшується нормована чисельність працівників, зниження трудомісткості визначається за формулою
Планова трудомісткість обслуговування по кожному виду допоміжних робіт (Гобс) на одиницю основної продукції розраховується за допомогою формули
де Qпл і Q6 - випуск продукції відповідно у плановому і базисному періодах; t6 - трудомісткість обслуговування одиниці основної продукції в базисному періоді; ?? - коефіцієнт зміни трудомісткості по певному виду робіт у плановому періоді.
Коефіцієнт зміни трудомісткості по певному виду робіт у плановому періоді (Хт) встановлюється на кожному підприємстві (об'єднанні) виходячи:
1) із завантаження працівників, що виконують певний вид роботи, зміни всього обсягу робіт за цією функцією обслуговування в плановому періоді;
2) із зниження трудомісткості за цією функцією обслуговування внаслідок упровадження організаційно-технічних заходів. Отже, щоб встановити чисельність працівників, потрібних для
виконання плану, необхідно знати:
o номенклатуруі кількість продукції в плановому періоді (Q);
o планову технічну трудомісткість на кожний виріб планової номенклатури (?т);
o коефіцієнт виконання норм на основних виробничих роботах за попередній період ОКВН);
o планову трудомісткість за функціями обслуговування на кожний виріб планової номенклатури (?ф);
o плановий фонд робочого часу одного середньооблікового працівника (Фщ,)·
Планова чисельність основних працівників визначається у такій послідовності:
1) розраховується планова технологічна трудомісткість всього випуску продукції:
2) планова технологічна трудомісткість коригується на коефіцієнт виконання норм основними працівниками:
3) визначається планова середньооблікова чисельність основних працівників:
Планова середньооблікова чисельність допоміжних працівників визначається по кожному виду робіт аналогічно за формулою
Загальна планова чисельність працівників на підприємстві розраховується як сума планової середньооблікової чисельності основних (формула (113)) і планової середньооблікової чисельності допоміжних працівників (формула (114)).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Грачев. Суперкадры: Управление персоналом в международной корпорации. - М.: Дело, 1993. - 203 с.
2. Колосницына М. Г. Экономика труда. - М.: Магистр, 1998. - 237 с.
3. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информ. - К.: МАУП, 1995. - 104 с.
4. Управление персоналом организации: Учебник для вузов / Под ред. B. Н. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 512 с.
5. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам: задачи и структура кадровой службы. Управление дисциплинарными отношениями. Организационная деятельность отдела персонала. Образцы кадровых документов. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 527 с.
6. Щёкин Г. В. Планирование и организация работы с персоналом: Учеб. пособие. - К.: МЗУУП, 1993. - 92 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...