WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (пошукова робота) - Реферат

Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (пошукова робота) - Реферат

4 (неділя), 567 (святковий неробочий день), 1 ...29 ЗО 31 (субота). Разом
253 257 257 257 278 260 260 ...300 314 314 3...2 250 254 254 254 275 257 257 ...304 312 312 8667.
У наведеному прикладі сума чисельності працівників спискового складу, що підлягають включенню для розрахунку в середньоспискову чисельність штатних працівників спискового складу за всі дні місяця, складає 8667, календарна кількість днів - 31, середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу за місяць у цьому разі складає 280 осіб (8667 : 31).
3.3.2. Середньоспискова чисельність штатних працівників на підприємстві, які працювали неповний місяць (наприклад, на щойно введених в експлуатацію підприємствах, ліквідованих, що мають сезонний характер виробництва, тощо, за винятком тих, які переведені тимчасово на такий режим роботи за рішенням адміністрації), визначається шляхом ділення суми чисельності штатних працівників спискового складу за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові (неробочі) дні за період роботи, на загальне число календарних днів у звітному місяці.
3.3.3. Середньоспискова чисельність працівників за період з початку року (в тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньоспискової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного
місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців за період з початку року, тобто відповідно на 2, З, 4... 12.
Приклади: 1. Підприємство мало середньоспискову чисельність штатних працівників спискового складу: у січні 620 осіб, у лютому - 640, у березні - 690 осіб. Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу за І квартал складала 650 осіб [(620 + 640 + 690) : 3]. 2. Підприємство почало працювати в березні. Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу становила: у березні 450 осіб, у квітні - 660, у травні - 690 осіб. Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу за період з початку року (на 5 місяців) складала 360 осіб [(450 + 660 + 690) : 5].
3.3.4. Підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер роботи або введення в експлуатацію після січня тощо), середньоспискову чисельність штатних працівників спискового складу за рік визначає також шляхом підсумовування зазначеної чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12.
Примітка. Цей порядок не поширюється на підприємства, які вимушено зупиняли виробництво.
Приклад. Підприємство із сезонним характером роботи почало працювати у квітні і закінчило в серпні. Середньоспискова чисельність працівників складала: у квітні 641 особу, у травні - 1254, у червні - 1316, у липні - 820, у серпні - 457 осіб. Середньоспискова чисельність працівників складала 374 особи [(641 + 1254 + 1316 + 820 + 457) : 12].
3.4. Середньоспискова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості.
3.4.1. Методика розрахунку цього показника базується на перерахунку всього персоналу, який залучався до роботи у звітному періоді й отримував відповідну заробітну плату (дохід) (як за відпрацьований робочий час, так і не відпрацьований, але оплачений), в умовну чисельність працівників, зайнятих виконанням роботи повний робочий день, виходячи зі встановленої його тривалості. Це означає, що працівники, які фактично відпрацювали менше встановленої норми робочого часу, перераховуються в еквіваленті повної зайнятості (повного робочого дня).
Примітка. Працівники, які перебували в оплачуваних щорічних або додаткових відпустках та в інших випадках збереження за ними повністю заробітної плати, включаються як такі, що повністю відпрацювали робочий час, тобто як цілі фізичні одиниці.
3.4.2. До середньоспискової чисельності працівників усього персоналу включається також умовна чисельність окремих категорій працівників у тих випадках, коли немає можливості обрахувати її за днями явок на роботу, зокрема:
o чисельність надомників, працівників, які виконували роботу згідно з договорами підряду, та інших категорій працівників, по яких вести щоденний облік затрат робочого часу неможливо, розраховується шляхом ділення фактично нарахованих їм за звітний місяць коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного працівника спискового складу, зайнятого в основній діяльності (за цей же місяць), перераховану в еквіваленті повної зайнятості.
3.4.3. Чисельність працівників, які не перебувають у списковому складі (штаті) підприємства, а залучені до роботи на підприємстві згідно зі спеціальними договорами з організаціями (на надання робочої сили, виконання громадських робіт в період вимушеного безробіття, на період залучення до праці хворих наркологічних відділень психіатричних (психоневрологічних) установ, працівників ВТУ та в інших випадках здійснення часткової оплати праці), визначається шляхом ділення фактично нарахованих за звітній місяць цим працівником коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного працівника спискового складу (за цей же місяць), перераховану в еквіваленті повної зайнятості.
3.4.4. При визначенні середньоспискової чисельності працівники, які прийняті (переведені в установленому законом порядку) на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, включаючи працівників, які були прийняті на половину ставки (окладу) відповідно до штатного розпису, враховуються пропорційно фактично відпрацьованомучасу в такому порядку:
o визначається загальна кількість людино-днів, відпрацьованих цими працівниками, для чого загальна кіль-
кість відпрацьованих людино-годин у звітному місяці ділиться на тривалість робочого дня виходячи з встановленої тривалості робочого тижня, наприклад 8 годин (при п'ятиденному робочому тижні) або 6,83 години (при шестиденному робочому тижні). Після цього визначається середньоспискова чисельність працівників, для чого отримана кількість відпрацьованих людино-днів ділиться на кількість робочих днів за календарем у звітному місяці.
3.4.5. Працівники, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати або відсутні через хворобу, по догляду за хворими, неявки яких оформлені відповідними документами (наказами, листами тимчасової непрацездатності, довідками лікувальних закладів тощо), враховуються також пропорційно відпрацьованому робочому часу (див. п. 3.4.4).
3.4.6. Порядок обчислення середньоспискової чисельності всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості: за місяць, період з початку року, неповний звітній період - аналогічний порядку, викладеному в п. 3.3.2-3.4.5.
IV. Персонал, зайнятий основною та неосновною діяльністю
4.1. У державній статистичній звітності з питань праці передбачено розподіл працівників на персонал:
o зайнятий основною діяльністю;
o зайнятий неосновною діяльністю (в обслуговуючих та інших господарствах).
Нижче наведено порядок віднесення працівників до персоналу основної та неосновної діяльності на промислових підприємствах, в будівельних організаціях та радгоспах.
4.2. На промислових підприємствах (об'єднаннях) персонал розподіляється на дві групи:
o промислово-виробничий персонал (персонал основної діяльності);
o персонал непромислових організацій, що знаходиться на балансі промислового підприємства (персонал неосновної діяльності).
4.3. У чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства (об'єднання)

 
 

Цікаве

Загрузка...