WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (пошукова робота) - Реферат

Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (пошукова робота) - Реферат

середніх величин загалом по підприємству (в розрахунку на одного працівника) пропонується застосовувати показник "середньоспискова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості".
Методика обчислення цього показника передбачає включення, поряд зі штатними працівниками спискового складу, окремих категорій працівників позаспискового складу (які у звітному періоді також залучалися до роботи і отримували заробітну плату) шляхом умовного перерахунку їх в еквівалент зайнятості одного працівника повний робочий день або середню заробітну плату одного працівника (порядок обчислення викладено в п. 3.4 Інструкції).
1.15. Державна статистична звітність складається точно за встановлений календарний звітній період: місяць, квартал або рік. Місячний звіт складається за період з першого по останнє (включно) число звітного місяця, квартальний звіт - за період з першого числа першого місяця кварталу до останнього (включно) числа третього місяця звітного кварталу, річний - за період з 1 січня по 31 грудня.
II. Списків склад працівників
Спискова чисельність на дату - це показник чисельності працівників спискового складу на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих та виключаючи тих працівників, які вибули в цей день.
Примітка. Якщо підприємство на вказану дату не працювало, чисельність відображається станом на останній день роботи, що передував цій даті.
У списковий склад працівників підприємства повинні включатися всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу строком один день і більше, з дня зарахування їх на роботу. У списковому складі працівників за кожний календарний день враховуються як ті, що фактично працюють, так і відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто всі працівники, які перебувають у трудових відносинах незалежно від форм договору.
2.1. У списковий склад включаються працівники, які:
2.1.1. Фактично з'явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою;
2.1.2. Прийняті на роботу з випробуванням. Ці працівники повинні включатися у списковий склад з першого дня виходу на роботу;
2.1.3. Прийняті на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень. У списковій чисельності зазначені працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при зарахуванні на роботу.
До цієї чисельності включаються також працівники, які були переведені на неповний робочий день (тиждень) за ініціативи адміністрації, їх рекомендується виокремлювати у звітності, маючи на увазі, що на підставі вищезазначених даних визначаються показники неповної зайнятості (часткового безробіття).
Примітка. До цієї групи належать окремі категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема працівники молодші 18 років; зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці; жінки, яким надані додаткові перерви у роботі для годування дитини.
2.1.4. Перебувають у службових відрядженнях, якщо за ними зберігається заробітна плата на цьому підприємстві, включаючи працівників, які перебувають в короткострокових службових відрядженнях за кордоном;
2.1.5. Уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома (в якості надомника). У спискову чисельність працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці;
2.1.6. Працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами підприємства, якщо вони одержують заробітну плату за місцем основної роботи;
2.1.7. Відряджені для виконання робіт вахтовим методом;
2.1.8. Відряджені для роботи в будівельні організації на допомогу, включаючи виконання робіт, пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, якщо за ними зберігається повністю або частково заробітна плата за місцем їхньої основної роботи;
2.1.9. Виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру (включаючи договір підряду), якщо розрахунки за виконану роботу проводяться безпосередньо самим підприємством, при умові, що ці працівники не включаються до списків інших підприємств;
2.1.10. Прийняті для заміщення працівників, які відсутні (через хворобу, відпустку по вагітності та пологах, відпустку по
догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством або колдоговорами);
2.1.11. Громадяни похилого віку та інваліди, які мешкають у бу-динках-інтернатах для літніх осіб та інвалідів, що прийняті на роботу на посади молодшого медичного персоналу або робітників у ці заклади на умовах неповного робочого дня;
2.1.12. Студенти та учні навчальних закладів, які проходять виробничу практику або на період літніх канікул зараховані на робочі місця та посади;
2.1.13. Студенти денних відділень навчальних закладів і аспіранти, які залучені науково-дослідними секторами цих закладів для виконання робіт, якщо вони зараховані на штатні посади;
2.1.14. Студенти навчальних закладів, які працюють на підприємствах у складі студентських загонів (незалежно від профілю діяльності), якщо за ці роботи вони одержують заробітну плату;
2.1.15. Учні відомчих професійних навчально-виховних закладів, учбово-курсових комбінатів, курсів, шкіл тощо, що знаходяться на балансі підприємства, у разі здійснення виплат (крім стипендій) з фонду оплати праці за виконану роботу;
2.1.16. Громадяни інших держав, які працюють згідно з договорами на підприємствах, включаючи спільні, що розташовані на території України, незалежно від форм господарювання, якщо вони згідно із законодавством України одержують дохід (заробітну плату).
2.2. До спискового складу включаються також працівники, які тимчасово не працюють на підприємстві через такі причини:
2.2.1. Через хворобу (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно з листами непрацездатності або до вибуття через інвалідність);
2.2.2. У зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків;
2.2.3. Тимчасово залучені на сільськогосподарські та інші роботи, зокрема надання послуг населенню, якщо за ними зберігається повністю або частково заробітна плата за місцем їхньої основної роботи;
2.2.4. Працівники, які відряджені на інші підприємства згідно зі спеціальними рішеннями уряду (збирання урожаю, виконання будівельно-монтажних робіт тощо);
2.2.5. Направлені з відривом від виробництва в інститути та на факультети підвищення кваліфікації,учбово-курсові комбінати, на курси та в інші навчальні заклади для підвищення кваліфікації або придбання нової професії (спеціальності), перепідготовки, якщо за ними повністю зберігається заробітна плата;
2.2.6. Направлені на стажування на інші підприємства або за кордон;
2.2.7. Навчаються у вечірніх та заочних навчальних закладах (школах, професійно-технічних училищах, вузах та ін.), спеціальних навчальних закладах, в аспірантурах, перебувають у навчальній відпустці зі збереженням повністю або частково заробітної плати або не з'явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від того, зберігається за ними в ці дні заробітна плата чи ні;
2.2.8. Навчаються на останніх курсах вечірніх (заочних) вищих та прирівняних до них навчальних закладах, перебувають у додатковій відпустці без збереження заробітної плати, а також працівники, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати для складання вступних іспитів;
2.2.9. Перебувають у щорічних,

 
 

Цікаве

Загрузка...