WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (пошукова робота) - Реферат

Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України
Затверджена, наказом Мінстату України №171 від 7 липня 1995 р. за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном України та зареєстрована в Мінюстиції України 7 серпня 1995 р. за № 287/823
Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України
Цією Інструкцією повинні керуватися всі господарюючі суб'єкти незалежно від форми власності, які використовують найману працю (робочу силу).
І. Загальні положення
1.1. Закон України "Про державну статистику" поширюється на всіх юридичних осіб, розташованих на території України, а також на юридичних осіб України, що перебувають за її межами; на всі розташовані на території України структурні одиниці, що не є юридичними особами і головні організації яких розташовані за її межами; на всіх фізичних осіб, які проживають на території України, незалежно від їх громадянства (ст. 2 Закону).
1.2. Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці, перелічені у ст. 2 Закону, безплатно подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень, якщо інше не передбачено законодавством України.
Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за визначеними адресами. Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами державної статистики (ст. 8 Закону).
1.3. Первинні статистичні дані використовуються, як правило, для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.
Зібрані відомості про громадян можуть бути використані тільки знеособлено чи у зведеному вигляді, а щодо юридичних осіб - із збереженням державної та комерційної таємниці (ст. 9 Закону).
1.4. Службові особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю і не подають статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подають їх недостовірними чи з запізненням, не забезпечують належного стану первинного обліку, порушують порядок ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законодавством України (ст. 14 Закону).
1.5. Віднесення об'єктів статистичного обліку до тієї чи іншої форми власності та організаційно-правової форми господарювання здійснюється у відповідності з державними класифікаторами України "Класифікація форм власності" та "Класифікація організаційно-правових форм господарювання".
1.6. Звітність про кількісний склад працівників повинні складати і подавати всі підприємства, установи, організації, колективні господарства тощо, що є юридичними особами, та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, на які поширюється Закон України "Про державну статистику".
Дані по структурних одиницях, несамостійних підрозділах (виробництвах, цехах, відділеннях, дільницях, бригадах, ланках, бюро, лабораторіях та ін.) включаються у звіт з праці підприємства, на балансі якого вони знаходяться.
При цьому несамостійні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район, область, Автономна Республіка Крим), ніж їх головна організація (об'єднання), подають звітність з питань праці безпосередньо органу державної статистики за місцем їх знаходження: районному (міському) або обласному управлінню статистики, Держкомстату Автономної Республіки Крим - за їх вказівкою.
1.7. У випадках, коли протягом звітного періоду мало місце передавання структурних одиниць і окремих підрозділів з одного підприємства в інше, у статистичній звітності з праці підприємством, що здійснило передавання, вказані дані виключаються за період з початку року і включаються у звіт того підприємства, до складу якого були прийняті ці структурні одиниці і підрозділи, також з початку року.
1.8. При ліквідації у звітному періоді підприємства або структурного підрозділу підприємства дані за період їх існування (з початку року до моменту ліквідації) у звітності з праці враховуються до кінця року.
1.9. При зміні організаційно-правової форми підприємства дані за новим статусом підприємства враховуються з місяця, в якому відбулась ця зміна; дані за попередні місяці з початку року (за колишнім статусом) зі звітності з праці не виключаються.
1.10. У випадку зміни у звітному періоді структури підприємства або методології визначення показників з праці дані за відповідний період минулого року відображаються згідно зі структурою або методологією, яка прийнята у звітному періоді.
1.11. Порядок виправлення звітних даних у разі виявлення приписок та інших перекручень в державній статистичній звітності визначений в Інструкції, що затверджена наказом Мінстату України від 10 травня 1994 р. № 94.
1.12. Державна статистична звітність на підприємствах повинна складатися на основі уніфікованих форм первинної облікової документації.
Основними формами первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників є:
o наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;
o особова картка;
o наказ (розпорядження) про надання відпустки;
o табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати;
o розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;
o особові рахунки та інші документи, які затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількість працівників та їхній дохід у грошовій, натуральній формі, а також розміри пільг і компенсації.
1.13. Відмітки в табелі обліку використання робочого часу про причини відсутності на роботі, про тривалість робочого дня, про понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних умов праці повинні бути зроблені лише на підставі документів, оформлених належним чином (листи непрацездатності, листи простоїв, довідки про виконання державних або громадських обов'язків та ін.).
1.14. При складанні та аналізі статистичної звітності застосовується показник середнього рівня заробітної плати всього персоналу та окремих категорій працівників загалом по підприємству, який закладається в основу для визначення рівня доходів зайнятого населення за регіонами, відомчою підпорядкованістю тощо.
В умовах поширення неповної звітності, а також подвійної - роботи за сумісництвом, договорами цивільно-правового характеру тощо - проблемними є питання обліку чисельності працівників та визначення розмірів отримуваних ними доходів від підприємства.
На відміну від порядку, встановленого раніше, пропонуються два варіанти обчислення середньоспискової чисельності працівників:
o середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу;
o середньоспискова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості.
Для визначеннячисельності зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили застосовується показник "середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу", тобто зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу; порядок розрахунку викладено в п. 3.3 Інструкції).
Для визначення середнього рівня заробітної плати (доходу) та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...