WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Характеристика операційної системи на підприємстві, система і процес контролю - Контрольна робота

Характеристика операційної системи на підприємстві, система і процес контролю - Контрольна робота

ладу. Організація і керування технічною експлуатацією і ремонтом основних виробничих фондів є головними задачами операційного менеджменту у виробничій інфраструктурі підприємства як у сфері матеріального виробництва, так і в сфері послуг.
Значення ремонту основних виробничих фондів і підвищення ефективності його організації обумовлюються наступними найважливішими факторами:
o капітальним ремонтом - одним зі способів простого відтворення основних фондів;
o зайнятістю значних ресурсів країни ремонтом устаткування і транспортних;
o витрати на ремонт технологічного устаткування в собівартості продукції складають 6-20 %;
o частка ручної праці на ремонті досягає 75-90 % проти 20-30 % у машинобудуванні на виготовленні нового обладнання;
o ресурс відремонтованої техніки, як правило, не досягає 40-50 % ресурсу нового обладнання.
У зв'язку з викладеним задачі організації ремонту устаткування досить актуальні. Основні задачі ремонтних служб і підрозділів підприємства наступні:
o підтримка технологічного устаткування в постійній експлуатаційній готовності;
o збільшення термінів експлуатації устаткування без ремонтів;
o удосконалювання організації і підвищення якості ремонту устаткування;
o зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування технологічного устаткування.
Перераховані задачі вирішуються шляхом розробки і реалізації на кожнім підприємстві системи по технічному обслуговуванню устаткування в процесі його експлуатації, що дозволяє в конкретних умовах попереджати прогресуючий знос і аварії; своєчасного проведення і якісного виконання планово-попереджувального ремонту устаткування; підвищення організаційно-технічного рівня ремонтного виробництва.
Ремонтне господарство на виробничих підприємствах представлено:
o системою ремонтних засобів, що знаходяться в розпорядженні робітників основного виробництва і чергового ремонтного персоналу (дрібні деталі і ремонтні комплекти, змащення і т.п.);
o ремонтними ділянками в складі виробничих цехів, що розташовують невеликою кількістю універсальних, а іноді
і спеціальних верстатів;
o ремонтними цехами (РЦ) або майстернями (ремонтно-механічним цехом - РМЦ, електроцехом - ЕЦ);
o складськими приміщеннями (складами і коморами) для збереження
запасних деталей, інструменту, дрібного устаткування, мастильних і обтиральних матеріалів.
Крім того, до складу ремонтного господарства входять:
o конструкторсько-технологічне бюро (КТБ), що виконує роботи, зв'язані з ремонтом, модернізацією і конструюванням нестандартного устаткування;
o планово-виробниче бюро (ПВБ), що планує роботу
ремонтних цехів і майстерень;
o бюро планово-попереджувальних ремонтів (БППР) , що планує ремонтні роботи.
Керування ремонтним господарством, організація і планування ремонту й експлуатації основних фондів на промислових підприємствах ведуться:
o по технологічному устаткуванню - службами (відділами) головного механіка;
o по енергетичному устаткуванню й енергопостачанню - службами (відділами) головного енергетика;
o по промисловості й інших будинках і спорудженням - службами по їхньому ремонті й експлуатації - відділами капітального будівництва підприємств.
Трудомісткість усіх видів ремонту устаткування встановлюється на одиницю ремонтної складності .
Норми простою устаткування через його ремонт залежать від форм організації, ступеня прогресивності технології і механізації ремонтних робіт Ремонтні роботи устаткування містять у собі проведення малого (поточного), середнього і капітального ремонту.
Системою планово-попереджувальних ремонтів (ППР) називається сукупність запланованих технічних і організаційних заходів щодо відходу, наглядові і ремонтові устаткування, проведених по заздалегідь складеному плані з метою попередження прогресивного зносу, раптових виходів устаткування з ладу і підтримки його в працездатному стані.
Система ППР припускає відхід за устаткуванням; міжремонтне обслуговування; огляди, перевірку на точність, промивання устаткування і зміну олії; періодичні планові ремонти малі, середні і капітальні.
Для оцінки порівняльної складності ремонту технологічного і підйомно-транспортного устаткування застосовується поняття "одиниця ремонтної складності". Кожному агрегатові привласнене визначена кількість умовних одиниць ремонтної складності, характеризуючих конструктивно-технологічну складність ремонту даного агрегату. Наприклад, у машинобудуванні в якості
Малим (поточним) ремонтом називають мінімальний по обсязі ремонт, при якому заміною або відновленням швидкозношуваних деталей (окремі види шестірень і ін.) і регулюванням механізмів (клапанів і ін.) досягається нормальна робота устаткування до чергового планового ремонту.
При середньому ремонті виконуються часткове розбирання основних вузлів устаткування, заміна і відновлення зношених деталей. Виконується такий ремонт без зняття устаткування з фундаменту. Капітальний ремонт здійснюється тоді, коли потрібні повне розбирання і ремонт базових деталей (станини, корпуса редуктора й ін.), заміна зношених деталей і вузлів. З капітальним ремонтом, як правило, сполучають модернізацію устаткування.
Особлива увага варто приділяти вузловому методові ремонту. Він дозволяє різко знизити простої устаткування в ремонті і підвищити якість самого ремонту в результаті заміни цілих вузлів новими або заздалегідь відремонтованими. Особливо ретельної підготовки вимагає ремонт устаткування потокових і автоматизованих ліній.
Модернізація устаткування проводиться в наступних основних напрямках:
o механізація й автоматизація керування циклом роботи;
o підвищення потужності, швидкості і ємності робочих механізмів;
o розширення технологічних можливостей;
o підвищення експлуатаційної надійності, довговічності і точності роботи устаткування;
o поліпшення умов праці робітників.
Доцільність проведення модернізації визначається зіставленням економічних показників устаткування до і після модернізації, а також зіставленням витрат по трьох варіантах:
o ремонт старої машини;
o модернізація старої машини;
o заміна старої машини нової.
Економічно доцільної вважається модернізація, що вимагає менший обсяг капітальних витрат, чим при установці нового устаткування. Не менш важливим показником доцільності модернізації є фізичний і моральний знос устаткування.
Фізичний знос устаткування визначається за результатами обстеження його технічного стану. Моральний знос обумовлений появою нових, більш продуктивних ізроблених машин і устаткування аналогічного типу і призначення.
2.Система і процес контролю
Контроль як одна з функцій керування являє собою процес визначення якості і коректування виконуваної підлеглими роботи, для того щоб забезпечити виконання планів, спрямованих на досягнення цілей підприємства. Таким чином, контроль входить до завдання менеджера будь-якого рівня - від президента компанії до майстра цеху.
Один з основоположників науки керування А. Файоль дав чітке визначення контролю. "На підприємстві контроль полягає у тім, щоб перевірити, чи усі виконується відповідно до затверджених планів, розробленими інструкціями і принципами.
Його ціль - виявити слабкі місця і помилки, вчасно виправити їх і не допускати повторення. Контролюється усі: предмети, люди, впливи". І далі вчений додає, що "... контроль є

 
 

Цікаве

Загрузка...