WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Способи найбільш ефективного збору, систематизації і аналізу інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень - Курсова робота

Способи найбільш ефективного збору, систематизації і аналізу інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень - Курсова робота

рішення;
- необхідність вольового акту ЛПР при виборі рішення, оскільки ЛПР формує рішення через боротьбу мотивів і думок.
-
Відповідно під управлінським рішенням (УР) розуміється:
1) пошук і знаходження найбільш ефективного, найбільш раціонального або оптимального варіанту дій керівника;
2) кінцевий результат постановки і вироблення УР.
Найбільший інтерес представляє процес ухвалення і реалізації рішень як послідовна зміна взаємопов'язаних стадій, етапів різних дій керівника, що розкриває технологію розумових дій, пошуків істини і аналізу помилок, шляхів руху до мети і засобів її досягнення. Тільки такий підхід дозволяє зрозуміти зафіксований акт управлінського рішення, джерела його походження.
До управлінського рішення пред'являється ряд вимог, до яких можна віднести:
1) усесторонню обгрунтованість рішення;
2) своєчасність;
3) необхідну повноту змісту;
4) повноважність;
5) узгодженість з ухваленими раніше рішеннями.
Усестороння обгрунтованість рішення означає, перш за все, необхідність ухвалення його на базі максимальної повної і достовірної інформації. Проте тільки цього недостатньо. Воно повинне охоплювати весь спектр питань, всю повноту потреб керованої системи. Для цього необхідне знання особливостей, шляхів розвитку керованою, такою, що управляє систем і навколишнього середовища. Потрібний ретельний аналіз ресурсного забезпечення, науково-технічних можливостей, цільових функцій розвитку, економічних і соціальних перспектив підприємства, регіону, галузі, національної і світової економіки. Всестороння обгрунтованість рішень вимагає пошуку нових форм і шляхів обробки науково-технічної і соціально-економічної інформації, тобто формування передового професійного мислення, розвитку його аналітико-синтетичних функцій.
Своєчасність управлінського рішення означає, що ухвалене рішення не повинне ні відставати, ні випереджати потреби і завдання соціально-економічної системи. Передчасно ухвалене рішення не знаходить підготовленого грунту для його реалізації і розвитку і може дати імпульси для розвитку негативних тенденцій. Рішення, що запізнилися, не менш шкідливі для суспільства. Вони не сприяють рішенню вже "перезрілих" задач і ще більш посилюють і без того хворобливі процеси.
Необхідна повнота змісту рішень означає, що рішення повинне охоплювати весь керований об'єкт, всі сфери його діяльності, всі напрями розвитку. У найбільш загальній формі управлінське рішення повинне охоплювати:
а) мета (сукупність цілей) функціонування і розвитку системи;
б) засоби і ресурси, використовувані для досягнення цієї мети;
в) основні шляхи і способи досягнення мети;
г) терміни досягнення мети;
д) порядок взаємодії між підрозділами і виконавцями;
е) організацію виконання робіт на всіх етапах реалізації рішення.
Важливою вимогою управлінського рішення є повноважність (владність) рішення - строге дотримання суб'єктом управління тих прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління. Збалансованість має рацію і відповідальності кожного органу, кожної ланки і кожного рівня управління - постійна проблема, пов'язана з неминучим виникненням нових завдань розвитку і відставанням від них системи регламентації і регулювання.
Узгодженість з ухваленими раніше рішеннями означає також необхідність дотримання чіткого причинно-наслідкового зв'язку суспільного розвитку. Вона необхідна для дотримання традицій пошани до закону, ухвал, розпоряджень. На рівні окремої фірми вона необхідна для здійснення послідовної науково-технічної, ринкової і соціальної політики, чіткого функціонування виробничого апарату.
Узгодженість з ухваленими раніше рішеннями означають також необхідність дотримання чіткого причинно-наслідкового зв'язку суспільного розвитку. Якщо необхідно, повинні відмінятися ухвалені раніше рішення, що вступили в суперечності з новими умовами існування системи. Поява противоречащих один одному рішень є, перш за все, наслідок поганого пізнання і розуміння законів суспільного розвитку, прояви низького рівня управлінської культури.
Ухвалення УР вимагає високого рівня професіоналізму і наявності певних соціально-психологічних якостей особи, чим володіють не всі фахівці, що мають професійну освіту, а всього лише 5-10% з них.
Основними чинниками, що роблять вплив на якість управлінського рішення, є: застосування до системи менеджменту наукових підходів і принципів, методів моделювання, автоматизація управління, мотивація якісного рішення і ін.
Зазвичай в ухваленні будь-якого рішення присутньо в різному ступені три моменти: інтуїція, думка і раціональність.
При ухваленні чисто інтуїтивного рішення люди грунтуються на власному відчутті того, що їх вибір правильний. Тут присутнє "шосте відчуття", свого роду осяяння, що відвідується, як правило, представників вищого ешелону влади. Менеджери середньої ланки більше покладаються на отримувану інформацію і допомогу ЕОМ. Не дивлячись на те, що інтуїція загострюється разом з набуттям досвіду, продовженням якого якраз і є висока посада, менеджер, що орієнтується тільки на неї, стає заручником випадковості, і з погляду статистики шанси його на правильний вибір не дуже високі.
Рішення, засновані на думці, багато в чому схожі з інтуїтивними, ймовірно, тому, що на перший погляд їх логіка слабо є видимим. Але все таки в їх основі лежать знання і осмислений, на відміну від попереднього випадку, досвід минулого. Використовуючи їх і спираючись на здоровий глузд, з поправкою на сьогоднішній день, вибирається той варіант, який приніс найбільший успіх в аналогічній ситуації в колишній час. Члени сім'ї та родичі Засновника Господарства самостійно приймають рішення про участь в діяльності господарства. Члени господарства не можуть працювати у ньому за трудовим господарством (контрактом, угодою).
Для здійснення окремих видів діяльності господарство отримує у встановленому чинним законодавством порядку спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати). Відносини господарства з юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами ґрунтується на основі договорів. Розрахункові операції проводяться як у безготівковій формі так і готівковою.
Проте, здоровий глузд у людей зустрічається рідко, тому даний спосіб ухвалення рішень теж не дуже надійний, хоча підкуповує своєю швидкістю і дешевизною.
Інша слабкість в тому, що думку неможливо співвіднести з ситуацією, яка раніше не мала місця, і тому досвіду її рішення просто немає, Крім того керівник при такому підході прагне діяти переважно в тих напрямах, які йому добре знайомі, внаслідок чого ризикує упустити добрий результат в іншій області, свідомо або несвідомо відмовляючись від вторгнення в неї.
Могутнім чинником, активізуючи процес

 
 

Цікаве

Загрузка...