WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вступ до фаху - Реферат

Вступ до фаху - Реферат


Реферат на тему
Вступ до фаху
ПЛАН
1) Чим обумовлено вибір спеціальності?
2) Які якості, на Вашу думку, повинен мати сучасний менеджер?
3) Яким предметам (галузям), що вивчаються в коледжі, Ви віддаєте перевагу для свого формування як спеціаліста?
4) Де Ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?
5) Що Ви знаєте про свою майбутню спеціальність?
1) Мій вибір майбутньої спеціальності не був випадковим. Я багато чув про професію менеджера, про роботу на митниці. Тому, знайшовши навчальний заклад, де була спеціальність "Менеджер митної справи", я одразу вирішив спробувати себе у цій професії.
На мою думку, дана професія вимагає як відповідальності, так і кмітливості. А це поєднання є вкрай цікавим для мене, оскільки саме таке поєднання дасть мені змогу реалізуватися як професіоналові та особистості в майбутньому.
Ще потрібно багато навчитися та зрозуміти, але ті знання, які я зараз маю про дану спеціальність, підказують мені, що дана професія є вкрай необхідною для країни і я не помилився у своєму виборі. Час покаже, наскільки з мене вийде хороший спеціаліст, наскільки дана професія відповідає своїй цікавій назві.
------------------
2) Управлінська праця вимагає наступного:
· успішна діяльність керівника вимагає більших і різно­манітніших знань у порівнянні з іншими видами діяльності;
· праця керівника характеризується більшою організацій­ною свободою і самостійністю, високою складністю і неста­більністю, а тому її важко оцінювати і нормувати;
· втрати від низької якості праці керівника набагато більші, ніж у простого робітника, вони можуть зростати, якщо розглядати ієрархічну піраміду управління знизу вверх;
· висока відповідальність, імовірнісний характер праці і ча­сті стресові ситуації вимагають віднесення роботи керівника до категорії важких видів діяльності.
Отже, ефективне управління передбачає наявність у керівника цілої низки певних якостей інтелектуального і морального порядку. Хочеться виділити такі характеру, що притаманні найбільш успішним керівникам, серед них, зокрема:
- бажання багато працювати;
- наполегливість і рішучість;
- бажання ризикувати;
- здатність викликати ентузіазм;
- витривалість.
Сучасному менеджеру має бути притаманна широка гама ділових якостей: висока ерудиція і професійна ком­петентність; схильність до лідерства в колективі; підприємливість і здатність ефективно діяти в умовах економічного ризику; практичний розум і здоровий глузд; комунікабельність; заповзятливість, ініціативність і енергійність; вимогливість і дисциплінованість; висока працездатність і цілеспрямованість та ін. У керівника мусять бути розвинутими організаційні здібності, вміння згуртовувати колектив, мобілізовувати його на виконання прийнятих рішень, досягнення поставлених цілей.
------------------
3) Якщо є бажання стати справжнім спеціалістом у вибраній сфері, потрібно багато вивчати і знати. Тому, серед найважливіших предметів для моєї спеціальності і для загального розвитку я бачу наступні: історія України, менеджмент, політологія, ряд юридичних дисциплін, інформатика тощо.
Не можна вважати себе громадянином України, не знаючи як жили наші предки, якою була історія нашої країни і українського народу. Все це вивчає така наука як історія. Історія - це наука не тільки про минуле, а й значною мірою про теперішнє. Тому що наше теперішнє життя і життя нашої рідної країни напряму залежить від історичних факторів і процесів, які склалися у минулому. Історія відображає подвиги нашого народу, процеси свого розвитку і державотворення. Із знанням історії в кожній країні асоціюється культурний рівень кожної окремо взятої людини, тобто якщо людина не знає історії своєї країни, то хоч би якими знаннями вона не володіла, її вважають за неосвічену та безкультурну.
В наш час є дуже важливим вміння управляти персоналом чи підприємством, уміння організувати виробництво і управління за законами ринку. Дисципліна "Менеджмент" є невід'ємною складовою частиною навчальних планів економістів і фінансистів, бухгалтерів та юристів. Вона передбачає вивчення студентами теоретичних основ менеджменту та набуття практичних навичок управління громадською і господарською діяльністю структурних ланок споживчої кооперації.
Головним завданням вивчення основ менеджменту як наукової дисципліни є отримання комплексу знань відносно вибору нових форм і методів менеджменту при створенні цілісної, ефективної і гнучкої системи управління підприємством в умовах розвинутої ринкової економіки.
Знання теоретичних основ управління дасть можливість оволодіти культурою і мистецтвом керівництва колективом, включаючи вміння ставити загальні і конкретні цілі і задачі діяльності організації; розробляти стратегію управління з врахуванням суспільних, колективних і особистих інтересів, контролювати процес її реалізації.
Політологія - це наука про політику та її взаємовідносини з людиною і суспільством. Ми живемо в демократичному суспільстві, де громадянин відіграє досить активну роль в політиці. І йому не справитися з цією роллю без відповідних базових знань щодо суті політики, динаміки процесів і тенденції в сучасному світі. Політологія дає можливість через опанування основних принципів політичної етики, історичного досвіду людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути багатьох недемократичних прийомів влади, у новому обсязі використати свої можливості, як суб'єктів політики - громадянам.
Не можна вважати себе справжнім спеціалістом менеджером не оволодівши комп'ютером хоча б на рівні користувача. Через те мені здається, що для мого формування як спеціаліста інформатика є дуже важливою дисципліною.
Хоча ми зараз не вивчаємо конкретних

 
 

Цікаве

Загрузка...