WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Вступ до фаху - Реферат

Вступ до фаху - Реферат

можливість через опанування основних принципів політичної етики, історичного досвіду людської цивілізації, тенденції сучасної політичної практики уникнути багатьох недемократичних прийомів владним структурам, у повному обсязі використати свої можливості як суб'єктів політики - громадянам. Об'єктами дослідження політології, як засвідчує назва цієї науки, є політика. Засвоєння первісних уявлень про політику є неодмінною умовою опанування предмета політичної науки, її характерних особливостей і змісту. Не випадково політологія займає одне з провідних місць. Політику можна стисло визначити як мистецтво суспільного існування і необхідний чинних збереження цілісності диференційованого суспільства. Політична наука на думку Аристотеля вчить людей гарно і справедливо жити разом у суспільстві,взаємодіяти в єдиній державі. Усвідомлення змісту політології здійснюється через її категоріальний апарат, тобто через основоположні поняття, кожне з яких являє собою самостійний предмет дослідження. Роль політичної науки в суспільстві полягає в необхідності утвердження достовірних знань про політику, об'єктивної інформації про політичні процеси, запобігання політичним помилкам.
Важливим для майбутньої професії є знання комп'ютера, тобто інформатика. Інформатика - комплексна наука й інженерна дисципліна, що вивчає аспекти проектування, створення, оцінювання, функціонування комп'ютерних систем оброблення інформації, її застосування і вплив на різні галузі соціальної практики.
Не менш важливою галуззю є "Управління зовнішньоекономічною діяльністю". Ця дисципліна ґрунтується на макроекономічних теоріях і пов'язаних із ними загальноекономічних концепціях розвитку світового господарства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають все більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країни.
Для того, щоб бути справжнім спеціалістом, майбутній менеджер митної справи має знати іноземну мову. Знання іноземної мови є обов'язковим тому, що менеджеру митної справи як фахівцю потрібно буде спілкуватися із своїми колегами за кордоном.
4) Де Ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?
На сьогоднішній день ще важко говорити конкретно де я буду працювати після закінчення коледжу. Відомо одне, що сьогодні в державні для молодих спеціалістів не таких вже великий вибір вільних робочих місць. Тому на перших порах доведеться відштовхуватися від того, що є в наявності, а не те, що хочеться. Єдине знаю твердо, що моє майбутнє робоче місце буде за спеціальністю, яку є обрав. Інакше всі роки навчання - даремно втрачений час.
5) Що Ви знаєте про свою майбутню спеціальність?
Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України.
Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання:
1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
2) захист економічних інтересів України;
3) забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;
5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;
6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;
7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;
12) ведення митної статистики;
13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.
Органи державної влади, Президент України в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України та законами України, здійснюють керівництво митною справою та контроль за діяльністю митних органів України.
Митна справа не є незмінним явищем і знаходиться у постійному розвитку. Нинішнього вигляду вона набула в результаті тривалого історичного розвитку від суто тривіальних форм до складної за структурою митної системи. Із соціально-економічним розвитком суспільства, розширенням міждержавних зв'язків ускладнювалися і державні завдання у сфері митної справи. Відповідно, змінювалися пріоритети і засоби здійснення митної політики держави.
Митна служба України створювалася на базі 25 митниць і 49 митних постів, які діяли на території України в часи колишнього Радянського Союзу. Вітчизняна митна система утверджувалася пліч-о-пліч з розбудовою державності в Україні. За десять років роботи завдяки підтримці Президента України та Уряду Державна митна служба стала міцною, ефективно діючою сучасною структурою, яка забезпечує реалізацію державної політики в сфері митної справи.
За час, що минув, побудовано розгалужену митну інфраструктуру, яка налічує 10 регіональних митниць, 41 митницю, 2 спеціалізовані митні управління, 3 навчальні заклади - Академію митної служби в Дніпропетровську і два навчальних центри підвищення кваліфікації - у Києві і Хмельницькому, а також 4 спеціалізовані митні організації.
Контроль за переміщенням через кордон товарів та інших предметів здійснюють 137 митних постів, що входять до складу митниць. На митному кордоні держави діють 144 міжнародних і 35 міждержавних пунктів пропуску, а також 50 пунктів спрощеного переходу.

 
 

Цікаве

Загрузка...