WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства - Реферат

Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства - Реферат

участків):
- підстанції
- електросітка
- трансформаторно-масляний
- акумуляторний
- релейного захисту
- зв'язку і сигналізації
- котельні
- теплозабезпечення
- повітря і газозабезпечення
- водозабезпечення і каналізації
- топливозабезпечення
- вентиляційний
- розбірно-збірний
- слюсарний
- механічний
- обмоточний
- дослідний
- масляний
- електромонтажний
- комплектовочний
Виробнича структура енергогосподарства відображає організаційні і технічні особливості його як об'єкта управління.
Велика кількість різного енергообладнання і складних енергоустановок вимагають єдиного керівництва енергогосподарством.
На підприємствах це здійснює головний енергетик (якщо це невелике підприємство, то це служба входить до головного механіка).
Аппарат відділу головного енергетика ВГЕ складається з функціональних бюро, груп і лабораторій.
Головний енергетик має 2 заступників:
- по енергетичній частині
- по теплотехнічній частині
Обов'язковою умовою для забезпечення нормальної роботи в-ва є черговий енергетик, який має безпосередній зв'язок з диспетчерською службою підприємства.
Різні відділи і бюро займаються виконанням обов'язків, які передбачені відповідними положеннями і регламентуються умовами діяльності при любих формах внутрішньогосподарського розрахунку.
Енергетична частина має:
- електричні бюро
- енергоконструкторські бюро
- планово-економічне бюро
- електроцех
- виробничі участки
Теплотехнічна частина має:
- вентеляційне бюро
- бюро ППР
- теплотехнічне бюро
- тепловий цех
- виробничі участки
Черговий енергетик має в своєму підпорядкуванні:
- енергоучастки виробничих цехів
- електроремонтний цех
- виробничі участки
Вдосконалення організаційної структури управління енергогосподарством треба співставляти з розробкою міроприємств по їх оптимізації.
3. Прогнозування і планування енергопостачання
На підприємствах в зв'язку з ростом виробництва, а також його вдосконалення, введенням нової технології росте потреба в паливо - енергетичних ресурсах. Тому потребув цих ресурсах треба добре прогнозувати і планувати.
Процес прогнозування передбачає дослідження впливу економічних, технологічних і організаційних факторів в залежності від прийнятя планових рішень, які повинні відображати тенденції зміни енергоспоживання і враховувати їх на найближчу перспективу.
За 15 років аналіз даних про розхід енергоресурсів показав, що розхід електроенергії плановий і фактичний майже ніколи не співпадає, відхилення досягають 10 - 15 %, а іноді доходять до 30 - 50 %.
Основна причина відхилень в тому, що авртість і енергомісткість продукції знаходиться не в однаковому співвідношенні. Тому навіть якщо облік продукції ведеться в незмінних цінах, то зміна номенклатури визиває коливання питомого розходу е /е.
Крім того, вагомими фактами, які вплвають на зміни в споживанні е /е є зміна основних фондів, чисельності, встановлених енергопотужностей.
Надійнеі економічне забезпечення потреби в енергоресурсах необхідної якості являється однією з умов ефективної і ритмічної роботи промислоих підприємств і залежить від багатьох факторів, серед яких головну роль відіграє організація технічного обслуговування і ремонту обладнання.
Основне завдання ремонту - це постійна підтримка обладнання в робочому стані зі збереженням нормальних експлуатаційних характеристик.
На кожен технологічний процес ремонту складаються технологічні карти для всього основного і допоміжного енергообладнання.
Ремонтна служба в енергогосподарстві вирішує широкий круг завдань, серед яких важливе значення має вибір раціонального способу ремонту, організація праці на ремонтних роботах, технологічна і матеріальна підготовка ремонтів.
Як і для всіх ремонтів ремонт енергообладнання проводять :
Централізованим
Децентралізованим способами.
Змішаним
Капітальний ремонт на енергообладнання проводить на спеціалізованих ремонтних підприємствах.
4. Шляхи економії енергоресурсів
Комплексний підхід до організації раціонального використання енергоресурсів передбачає техніко - економічний аналіз резервів економії енгергоресурсів, розробку планів організаційно - технічних міроприємств і їх реалізацію.
Економія енергоресурсів досягається за рахунок інтенсифікації технологічних роцесів і впровадження нової техніки і прогресивної технології, скорочення норм розходу на виробництво продукції, зменшення витрат енергії, робота обладнання в економних режимах, використання вторинних енергоресурсів.
Резерви економії розподіляють:
1) 60 - 70 % дає розробка і використання нової більш економного енергоспоживання обладнання, застосування менше енергомістких технологій, застосування засобів автоматизації і контролю;
2) 20 - 25 % можна отримати шляхом зниження енергоресурсів на стадії споживання і при передачі, транспортуванні і зберіганні енергоресурсів;
3) 10 - 15 % можуть давати організаційно - технічні міроприємства, в т.ч. використання вторинних енергоресурсів.
Оцінка ефективності енергозбереження повинна проводитися при обов'язковому співставленні деяких варіантів: якість готової продукції, продуктивність обладнання, конструктивно-технологічні особливості, ступінь забруднення навколишнього середовища.
Серел економічних показниеів треба виділити коефіцієнт попиту:
Кс = Кз ? Ко
Кз - коефіцієнт загрузки, який показує, яку частину від максимально можливої потужності складає загрузка електроприйомників;
Ко - коефіцієнт одночасності, який показує, яка частина всіх встановлених прийомників знаходиться в роботі.
Цей коефіцієнт використовуєтьяс при проектуванні нових об'єктів для визначення максимальної погрузки.
Поряд з організаційно-технічним міроприємствами по економії паливно-енергетичних ресурсів велике значення має стимулювання персоналу за їх ефективне використання.
В теперішній час необхідне комплексна система стимулювання, яка передбачає:
1. посилення дії стимулювання (премії, доплати, надбавки) на підвищення ефективності енерговикористання, прискорення впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання і поліпшення якості продукції
2. забезпечення єдності інтересів робітників, спеціалістів, службовців і керівників
3. стимулювання персоналу за підтримку на оптимальному рівні показників роботи обладнання
4. колективні форми стимулювання
Основними показниками для нарахування винагороди є квартальні дані бухобліку і статистичних звітів про досягнення економій енергоресурсів. Стимулювання повинно проходити за:
1. економію топлива,теплової і електричної енергії
2. компенсація реактивної потужності
3. перевиконання норм повернення конденсату
4. проведення міроприємств по регулюванню нагрузки в години пік.
Список використаної літератури
1. Васильченко В.І. Енергетика ХХІ століття. - К., 2001.
2. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Менеджмент в энергетике. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 592с.
3. Чмут Т.К. Управління енергетичним підприємством. Навч. посібник. - Харків, 1999. - 358с.
4. Основи енергетики. - К.,

 
 

Цікаве

Загрузка...