WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інноваційний менеджмент. Професійні вимоги до інноваційного менеджера - Реферат

Інноваційний менеджмент. Професійні вимоги до інноваційного менеджера - Реферат

Внутрішньоорганізаційний інноваційний процес припускає створення і використання нововведення усередині однієї і тієї ж організації, нововведення в цьому випадку не приймає безпосередньо товарної форми. При простому інноваційному процесі нововведення виступає як предмет купівлі-продажу. Така форма інноваційного процесу означає відділення функції творця і виробника нововведення від функції його споживача. Розширений інноваційний процес виявляється в створенні нових виробників нововведення, у порушенні монополії виробника-піонера, що сприяє через взаємну конкуренцію удосконалюванню споживчих властивостей товару, що випускається . У умовах товарного інноваційного процесу діють як мінімум два хозяйнуючих суб'єкти: виробник (творець) і споживач (користувач) нововведення. Якщо нововведення - технологічний процес, його виробник і споживач можуть сполучатися в одному суб'єкті , що хозяйнує.
Простого інноваційний процес переходить у товарний за дві фази: 1) створення нововведення і його поширення; 2) дифузія нововведення. Перша фаза - це послідовні етапи наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт, організація дослідного виробництва і збуту, організація комерційного виробництва. На першій фазі ще не реалізується корисний ефектнововведення, а тільки створюються передумови такої реалізації. На другій фазі суспільно-корисний ефект перерозподіляється між виробниками нововведення (ВН), а також між виробниками і споживачами.
3. Класифікація іновацій
Для успівченняшного керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне вивчення іновацій Насамперед необхідно уміти відрізняти инновації від несуттєвих видозмін у продуктах і технологічних процесах (наприклад, естетичні зміни - кольори, форми і т.п.); незначних технічних або зовнішніх змін у продуктах, що залишають незмінними конструктивне виконання й здійснюючих не достатньо помітний вплив на параметри, властивості, вартість виробу, а також вхідних у нього матеріали і компонентів; від розширення номенклатури продукції за рахунок освоєння виробництва випускавшихся не колись на даному підприємстві але уже відомих на ринку продуктів, із метою задоволення поточного попиту і збільшення прибутків підприємства. Новизна іновацій оцінюється по технологічних параметрах, а також із ринкових позицій. З урахуванням цього будується класифікація іновацій.
У залежності від технологічних параметрів іновації підрозділяються на:
продуктові іновації, вони включають застосування нових матеріалів, нові напівфабрикати і комплектуючих; одержання принципово нових продуктів.
процесні іновації означають нові методи організації виробництва (нові технології). Процесні іновації можуть бути пов'язані зі створенням нових організаційних структур у складі підприємства (фірми).
По типах новизни для ринку іновації діляться на:
нові для галузі у світі;
нові для галузі в країні;
нові для даного підприємства (групи підприємств).
За місцем в системі (на підприємстві, у фірмі) можна виділити:
іновації на вході підприємства (зміни у виборі і використанні сировини, матеріали, машин і устаткування, інформації й ін.);
іновації на виході підприємства (вироби, послуги, технології, інформація й ін.);
іновації системної структури підприємства (управлінської, виробничої, технологічної).
У залежності від глибини внесених змін виділяють іновації:
радикальні (базові); що
покращують;
модифікаційні (приватні).
У Науково-дослідному інституті системних досліджень розроблена розширена класифікація іновацій з урахуванням сфер діяльності підприємства. За цією ознакою виділяються іновації:
технологічні;соціальні, торгові, в області керування,виробничі
4. Вимоги до інноваційного менеджера
Менеджер по інноваціях є безпосередньо керуючим відділом інноваційного розвитку.
Менеджер по інноваціях керується у своїй роботі положенням про відділ інноваційного розвитку і дійсною посадовою інструкцією.
На посаду менеджера по інноваціях призначаються обличчя з базовим утворенням за фахом професійного менеджера по інноваціях, що має практичний досвід роботи керуючим у сфері інновацій на вагонобудівному підприємстві не менш п'яти років; знання в області науки і техніки вагонобудування; володіння електронною технікою управління, контролю й інформації.
Обов'язки менеджера по інноваціях:
" вивчати потреби споживачів в інноваційних ресурсах;
" систематично поповнювати довідково-інформаційний фонд матеріалами по інноваціях відповідно до профілю підприємства;
" обробляти і систематизувати поступающие на підприємство й у самім підприємстві інформаційно-інноваційні матеріали, контролювати їхнє практичне виконання.
" участь у підготовці тематичних оглядів, виставок, симпозіумів, нарад про стан і тенденції інноваційного розвитку виробництва, передовому вітчизняному і закордонному досвіді;
" вести облік ефективності використання інформаційно-інноваційних матеріалів на підприємстві при освоєнні нових видів продукції, технології, застосування передового досвіду в сфері інновацій;
" удосконалювати форми і методи роботи відділу інноваційного розвитку;
" підготовляти звітність про роботу інноваційного розвитку на підприємстві з пропозиціями і рекомендаціями.
До прав інноваційного менеджера входить:
" одержувати від підрозділів підприємства необхідну для роботи інформацію.
" залучати до роботі з науково-технічної інформації працівників підрозділів.
" вести у встановленому порядку переписування з іншими підприємствами й організаціями з питань науково-технічної інформації.
Менеджер по інновації несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього дійсних інструкцій і обов'язків.

 
 

Цікаве

Загрузка...