WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність стратегічного контролінга - Реферат

Сутність стратегічного контролінга - Реферат

стратегічного контролінга для вироблення основної стратегії підприємства.
При дослідженні даних питань не можна недооцінювати значення ризиків підприємства, які можна визначити як "...імовірність виникнення несприятливих наслідків у формі втрати чи доходу капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансово-господарської діяльності" [7, с. 433]. Сучасні підприємства функціонують, знаходячись в умовах постійного ризику. У цьому зв'язку, дуже важливим є здійснення глибокого і всебічного контролю й аналізу цілей підприємства і шляхів їхнього досягнення. Аргументація цього полягає в тому, що помилки стратегічного характеру (стратегічний контролінг), допущені при плануванні діяльності підприємства на тривалу перспективу, можуть стати для підприємства фатальними. Якщо стратегія розвитку бізнесу підприємства обрана невірно, то підприємство виявляється вринковому тупику. Якщо ж початі визначені дії (здійснені капіталовкладення й ін.) для досягнення подібного роду невірних цілей, то підприємство може виявитися на грані банкрутства.
Прикладом може служити ситуація, що склалася в 60-х роках у Європі й Америці в такій галузі, як автомобілебудування, коли всі сили і ресурси були спрямовані на створення більш могутніх і швидкісних машин. Однак не були враховані усі фактори зовнішнього середовища, що можуть впливати (у даному випадку негативне) на розвиток даного бізнесу. У результаті відбулося наступне: у першій половині 70-х років відбулося різке підвищення цін на нафту, що зробило такі машини непривабливими для покупців через неекономічну витрату бензину. На ринку стали користатися попитом автомобілі Японії, невеликі по габаритності й економічні по витраті бензину. І, таким чином, у результаті неправильної оцінки стратегії розвитку бізнесу, найбільші світові концерни Європи й Америки зштовхнулися з дуже складними фінансовими труднощями. Контроль і аналіз планів різних рівнів, а також експертиза всієї стратегії розвитку бізнесу є запорукою успіху підприємницької діяльності.
Аналіз у системі стратегічного контролінга має на увазі проведення визначених експертних дій по декількох напрямках, а саме:
" технічний аналіз;
" комерційний аналіз;
" інституціональний аналіз;
" соціальний аналіз;
" екологічний аналіз;
" економічний і фінансовий аналіз.
Сутнісна характеристика зазначених напрямків аналізу в системі стратегічного контролінга представлена в табл. 2.
Розглянуті в табл. 2. напрямку аналізу в системі стратегічного контролінга формують бізнес-середовище підприємства і сприяють виробленню його оптимальної стратегії. Крім того, зазначені напрямки аналізу просто необхідні для вироблення альтернатив у прийнятті управлінських рішень. Такий аналіз дозволяє:
" виробити варіанти дій, які варто почати керівництву суб'єкта, що хазяює, якщо яка-небудь ситуація, зв'язана з впливом зовнішніх факторів, стане актуальної;
" побачити границі виробничих і збутових можливостей підприємства;
" виробити ряд заходів щодо перетворення різних аспектів діяльності підприємства, розвиток яких дасть максимальний господарський ефект у перспективі.
Характеристика напрямків аналізу в системі стратегічного контролінга
Напрямок
аналізу Ціль
аналізу Аналітичні заходи Ефект
1 2 3 4
Технічний Визначення технічної обґрунтованості передбачених показників " аналіз місця розташування підприємства, його філіалів і підрозділів
" установлення наявності і потреби в технологічному устаткуванні
" обґрунтованість графіків введення інженерних і виробничих споруджень у дію
" відповідність їх технічним і екологічним стандартам і нормам
" визначення рівня кваліфікації фахівців, потрібних для обслуговування й експлуатації технологічних об'єктів Дозволить істотно знизити технологічні ризики, що можуть виникнути при реалізації намічених цілей
Комерційний Визначення:
" перспектив ринку збуту продукції підприємства
" перспектив ринку сировини Визначає величину майбутніх витрат і доходів
Інституціональний Оцінка організаційної, правової, політичної обстановки, у рамках якої буде здійснюватися діяльність підприємства " виявлення й опис різних елементів інституціонального середовища, у якій підприємство буде працювати в перспективі (вивчення нормативної бази, відносини з місцевою владою, партнерами і контрагентами
" вироблення політики в області висновку договорів і контролю за їхнім виконанням "вироблення рекомендацій з оптимізації організаційної структури підприємства і визначенню ролі підрозділів і посадових осіб, установлення степені їхньої відповідальності при реалізації цілей
" ідентифікація можливих політичних ризиків, з якими може зштовхнутися підприємство в ході своєї майбутньої роботи Зниження інституціонального ризику й у цілому скорочення витрат підприємства
?
Соціальний Розробка способів
досягнення цілей підприємства, не суперечних інтересам соціального оточення і приносячи користь як зовнішнім, так і внутрішнім суб'єктам ринку " аналіз соціокультурних і демографічних характеристик населення, що торкаються діяльність підприємства
" визначення прийнятності цілей підприємства і передбачуваних способів їхнього досягнення для місцевої культури і відповідність їхнім соціальним нормам
" аналіз зацікавленості місцевого населення в діяльності підприємства і готовність людей які брали участь у реалізації цілей підприємства
Формування соціального середовища, сприятливої для розвитку підприємства і
реалізації його стратегічних цілей
Екологічний Виявлення видів продукції і діяльності, до яких пред'являються найбільш тверді вимоги в екологічному законодавстві " державна екологічна експертиза всіх планів підприємства " здійснення техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва, реконструкції, технічного переозброєння, розвитку і ліквідації підприємства " Виявлення факторів впливу на навколишнє середовище
" Визначення вартості заходів щодо мінімізації шкідливих наслідків роботи підприємства
Економічний і фінансовий (центральна частина процедур у системі стратегічного контролінга) Об'єднання воєдино усіх вигод і витрат майбутньої діяльності підприємства Формування, оцінка й аналіз заходів, які варто прийняти для створення позитивного середовища діяльності підприємства Визначення ефектів і особливостей, ; виявлених в інші - напрямках аналізу: технологічному, комерційному, екологічному, соціальному

 
 

Цікаве

Загрузка...