WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність стратегічного контролінга - Реферат

Сутність стратегічного контролінга - Реферат

поточних показників у стратегічному положенні). Так, з погляду стратегічного контролінга, такий показник, як прибуток, розглядається не як внутрішній показник, що характеризує результат діяльності підприємства, а як зовнішній показник (результат), що характеризує положення підприємства стосовно існуючого і можливим конкурентів.
Отже, метою стратегічного контролінга є формування інформації про можливі пріоритетні напрямки розвиткустратегії бізнесу підприємства шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків при зіставленні даних про витрати, ціни, попит, фінансовому положенні й інших з аналогічними даними конкурентів, а також уживання заходів по регулюванню виниклих відхилень і оптимізації співвідношення "витрати -прибуток".
Вищевикладене визначає об'єкти стратегічного контролінга. До них відносяться відносні дані (порівнянні з даними конкурентів) про витрати, ціни, попит, фінансовому положенні, як у масштабі структурних підрозділів підприємства, так і. підприємства в цілому.
Етапи процесу нагромадження інформації в системі стратегічного контролінга
Вивчення сутності стратегічного контролінга ставить перед необхідністю дослідження структури і складу процесу нагромадження інформації в системі стратегічного керування. Цей процес складається з наступних етапів (мал. 14.2).
Етап реалізації стратегічного аналізу (1 етап) припускає визначення:
" мета підприємства;
" зовнішніх умов роботи підприємства для виявлення можливостей ризиків і потенційних можливостей;
" ресурсів підприємства для з'ясування його сильних і слабких сторін;
" організаційної структури підприємства.
?
Рис. 2. Етапи нагромадження інформації (стратегічний контролінг) у системі стратегічного керування
Критерії оцінки вибору альтернатив
Для ухвалення стратегічного рішення необхідно сформувати спектр можливих альтернатив, при цьому найбільш складною ділянкою роботи є вибір альтернатив (2 етап) з погляду придатності у відповідності зі стратегічним положенням, що займає підприємство. Не вдаючись у глибинну суть кожного з підходів до вибору існуючих альтернатив, відзначимо критерії оцінки, що цілком підходять до кожного з підходів. До них відносяться:
* Відповідність.
Цей критерій характеризує:
- відповідність того чи іншого альтернативного варіанта сформованому фінансовому стану підприємства;
- ступінь впливу сильних і слабких сторін підприємства;
- ступінь використання підприємством всіх існуючих можливостей, усунення недоліків і усунення (зниження) ризиків.
* Виконуваність.
Цей критерій припускає визначення: чи розташовує підприємство необхідними ресурсами для реалізації чи стратегії ресурсний потенціал є недостатнім.
* Прийнятність.
Критерій характеризує прийнятність того чи іншого альтернативного варіанта стратегії для менеджерів (посадових осіб), у компетенції яких - прийняття управлінських рішень.
Процес реалізації стратегії (3 етап) включає кілька елементів:
* планування ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних і ін.);
* структура підприємства (функціональна, лінійна, цехова і т.д.);
* контроль, спрямований на забезпечення успішної реалізації стратегії, що містить у собі, поряд з основними системами, систему винагороди, рівень організаційної культури, самоконтроль;
* середовище підприємства (тенденції, події й об'єктивні фактори, не контрольовані підприємством).
Реалізація четвертого етапу (оцінка) припускає визначення економічного ефекту підприємства від впровадження в практичну діяльність обраного альтернативного варіанта. Так відбувається рух (кругообіг) інформації стратегічного характеру в контурі системи стратегічного керування.
Роль і місце аналізу в системі стратегічного контролінга
Якщо розглядати стратегічний контролінг як "спосіб аналізу власного бізнесу і бізнесу суперників, що застосовується при розробці і відстеженні стратегії власного бізнесу" [13, с. 861], то застосування методик аналізу для оцінки ефективності роботи підприємства, правильності складання бюджетів займає одне з центральних місць у загальній стратегії ведення бізнесу.
Вивчення концептуальних основ стратегічного контролінга, що базується на теорії "С-циклу" стало відправною крапкою в дослідженні ролі і місця аналізу в системі стратегічного контролінга. Крім цього з'явилася потреба і необхідність формування цілей і задач аналізу в системі стратегічного керування.
Результати аналізу сприяють росту поінформованості адміністрації підприємства й інших користувачів економічної інформації про стан цікавлячих їхніх об'єктів. Мети суб'єктів аналізу можуть бути різними, але основна мета - це одержання оптимального числа показників, що дозволяють дати точну оцінку поточного стану об'єкта і перспектив його розвитку. У табл. 14.1 представлена зразкова характеристика цілей суб'єктів аналізу.
Як бачимо з табл. 1., суб'єктами аналізу виступають як зовнішні, так і внутрішні користувачі інформації, безпосередньо зацікавлені в результатах діяльності підприємства. При цьому кожен суб'єкт аналізу формує і вивчає інформацію, виходячи зі своїх цілей (інтересів). Так, наприклад, власнику необхідно визначити збільшення (зменшення) частки власного капіталу й оцінити ефективність використання
Таблиця 1.
Характеристика основних інтересів і цілей суб'єктів аналізу - учасників комерційної справи
Учасники Внесок у справу Очікувана компенсація Тема аналізу
Власники Власний капітал Дивіденди Фінансові результати, стійкість положення
Кредитори, інвестори Позиковий капітал Відсотки Ліквідність
Адміністрація Професіоналізм, компетентність Оплата праці Всі аспекти діяльності підприємства
Персонал Трудозатрати Заробітна плата Фінансові результати
Постачальники Постачання товару Ціна за товар Фінансовий стан
Покупці Закупівлі товару Оптимальна ціна за товар Фінансовий стан
Контролюючі органи Інфраструктура підприємства Податки, штрафи Фінансові результати
ресурсів адміністрацією підприємства; кредиторам і інвесторам - доцільність продовження кредиту (фінансування), гарантії повернення позикових сум і т.д. Необхідно відзначити, що лише у владі керівництва (адміністрації) підприємства поглиблення аналізу звітності на основі використання даних обліку в рамках стратегічного контролінга.
Формування напрямків контролю й аналізу господарської діяльності, стратегії підприємства
Вищевикладене припускає необхідність формування напрямків контролю й аналізу в системі

 
 

Цікаве

Загрузка...