WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність стратегічного контролінга - Реферат

Сутність стратегічного контролінга - Реферат


Реферат на тему:
Сутність стратегічного контролінга
В даний час приділяється велика увага розробці інтегрованої основи для виміру показників діяльності, що можуть використовуватися з метою уточнення стратегії, доведення її до всіх структур і керування нею. Мова йде про стратегічний контролінг як потенційної області розробок у системі керування підприємством
Навчальні цілі
Вивчивши матеріал глави, ви повинні знати:
- Сутність і концептуальні основи стратегічного контролінга;
- Основні напрямки, що характеризують систему стратегічного контролінга;
- Мета й об'єкти стратегічного контролінга;
- Критерії оцінки вибору альтернатив прийняття стратегічних рішень;
- Роль і місце аналізу в системі стратегічного контролінга.
Вивчивши матеріал глави, ви повинні вміти:
- Обґрунтовувати сутність моделі "С-циклу";
- Формувати етапи процесу нагромадження інформації в системі стратегічного контролінга;
- Визначати напрямку контролю й аналізу господарської діяльності, стратегії підприємства.
Концептуальні основи стратегічного контролінга
В умовах становлення ринкових відносин будь-яке підприємство поза залежністю від форми власності стає економічно і юридично самостійним. Таке положення підприємства як суб'єкта ринкових відносин визначає об'єктивний процес зростання ролі і значення функцій керування: вони наповняються новим змістом. У цьому зв'язку особливо актуальним є рішення питань вивчення сутності стратегічного контролінга і визначення його місця в системі керування підприємством.
Слід зазначити, що дотепер не існує чіткого визначення стратегічного контролінга. Одні фахівці розглядають його як "...надання інформації, що забезпечує підтримку прийняттю в організації стратегічних рішень" , інші - як "...спосіб аналізу фінансової інформації про ринки продукції компанії, витрати суперників, структури витрат і відстеження стратегії підприємства і стратегії суперників на цих ринках протягом декількох звітних періодів" .
Відсутність погодженості вчених у трактуванні поняття "стратегічний контролінг" ставить перед необхідністю формування основних напрямків, що характеризують систему стратегічного контролінга. До них відносяться:
* пошук інформації за межами підприємства (зовнішньої) про конкурентів і її аналіз;
* визначення залежності між стратегічною позицією, обраною компанією, і очікуваним застосуванням внутрішньої звітності підприємства з погляду стратегічного позиціонування;
* одержання конкурентної переваги за рахунок аналізу способів скорочення витрат і ланцюжку цінності й оптимізації факторів витрат.
Для формування концептуальних основ стратегічного контролінга візьмемо за основу твердження, що стратегічний контролінг - це визначений спосіб відображення фінансових і облікових проблем підприємства [32, с. 52]. Стратегічний контролінг фіксується на визначених ключових елементах діяльності підприємства, що дозволяє створювати економічні цінності. Цей процес можна представити у виді моделі "С-цикла". Сутність моделі полягає в тому, що вона концентрується на чотирьох основних елементах стратегічного контролінга: зобов'язаннях, потенційних можливостях, витратах і контролі.
Слід зазначити, що теорія стратегічного контролінга зосереджує увагу на зобов'язаннях підприємства й альтернативних можливостей. Їхня конкретизація полягає в наступному.
1) Підприємства беруть на себе ряд ділових зобов'язань, що у результаті приводять до обміну економічними цінностями за допомогою ділових операцій.
Ефект від аналізу подібного роду зобов'язань полягає в тім, що стає зрозумілим, як змінюються ціни на підприємстві за визначений період часу, а також ступінь схильності підприємства ризику.
Проблема полягає в тому, щоб проаналізувати й оцінити фінансові наслідки прийнятих зобов'язань.
2) Менеджери є агентами різних зацікавлених груп (особливо власників підприємства). Вони не завжди виконують зобов'язання відповідно до прийнятої стратегії підприємства або найбільш ефективним способом. Крім того, право висновку зобов'язань розподіляється по різних рівнях менеджменту й у деяких випадках делегується окремим обличчями чи фірмами поза даними підприємством.
Це викликає необхідність контролю як між посередниками (обличчями, зацікавленими в роботі підприємства) і керівництвом, так і між керівниками різних рівнів керування.
3) Зобов'язання приводять до змін цінностей усередині підприємства, що реалізуються в матеріальній формі у виді грошових потоків. Готівка - первинний ресурс будь-якого підприємства, іншими словами, - ресурс, на якому базуються всі інші ресурси підприємства.
Розуміння механізму руху грошових потоків є основою рішення проблеми благополуччя підприємства і його процвітань.
4) Зобов'язання беруть на себе керівники, що мають право на керування потенціалом підприємства.
Проблема керівництва складається в правильному визначенні цього потенціалу, підвищенні його рівня і прийнятті рішень про його найбільш ефективне використання.
На мал. 1. представлений "С-цикл", що дозволяє підтримувати підприємство в стійкому стані і нарощувати його потенціал.
?
Рис. 1. "С-цикл" [32, с. 547
У свою чергу, потенціал підприємства визначає діапазон альтернативних можливостей, що може використовувати підприємство. Однак варто врахувати, що для ухвалення рішення про їхнє використання потрібно визначити, чи приведуть прийняті зобов'язання до збільшення грошової маси. Після прийняття такого роду рішень необхідно контролювати й аналізувати наслідку (у залежності від чи успіху невдачі). Тим самим створюються умови для наступного збільшення потенціалу.
Отже, стратегічний контролінг можна визначити як фінансовий аналіз проблем, зв'язаних з чотирма факторами: зобов'язаннями, контролем, грошовими потоками (витратами) і потенціалом підприємства.
Не можна не відзначити, що сьогоднішні економічні проблеми мають специфічні форми прояву. Як свідчить світова практика, неминучим проявом будь-якого сучасного ринку, що використовує неспроможність як ринковий інструмент перерозподілу капіталу, є банкрутство. Подібного роду кризові явища в економіці господарських систем визначені самою сутністю підприємництва, що завжди сполучено з невизначеністю досягнення кінцевих результатів, а виходить, і з ризиком утрат.
Мета й об'єкти стратегічного контролінга
Стратегічний контролінг повинний забезпечувати керівництво підприємства й інших користувачів значимою інформацією про стратегію підприємства (зміні

 
 

Цікаве

Загрузка...