WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Менеджмент інновацій - Курсова робота

Менеджмент інновацій - Курсова робота

програм при великій кількості горизонтальних зв'язків.
Для матричних структур характерним є призначення конкретного менеджера цільової програми. Менеджер програми не є представником визначеного підрозділу чи менеджером у рамках лінійно-функціональної структури, а виступає як менеджер, відповідальний за інноваційну програму [1].
Менеджер інноваційної програми має великі повноваження, а також несе відповідальність за координацію діяльності різних учасників з реалізації програми. Повноваження делегуються йому в рамках існуючої лінійно-функціональної структури. Передачу повноважень здійснює вищестоящий лінійний орган, що знаходиться в даній сфері координації.
Важливою складовою частиною матричної структури менеджменту є використання напівавтономних груп чи цільових колективів. Ці групи створюються під мету чи програму для вирішення якоїсь конкретної проблеми і користуються визначеною волею в організації своєї діяльності. Вони можуть самостійно здобувати отримані ресурси і розподіляти отриману продукцію, визначати усе. що відноситься до організації праці, якості продукції, змісту устаткуванню, проведення новацій, прийому на роботу. Наявність таких груп дозволяє спростити ієрархію в організації і зробити структуру більш динамічною.
Важливою умовою ефективного використання груп в організації є наявність у менеджерів спеціальних знань, навичок і умінь у сфері менеджменту інноваційних процесів.
При організації групової роботи враховується наступне:
1. Сфера діяльності в організації, на яку будуть поширюватися права і відповідальність групи.
2. Формування групи під завдання, що "перетинають" лінії функ-ціонального і лінійного керівництва.
Матричні структури менеджменту створюються, коли обрана стратегія націлена на одержання високоякісного результату за великою програмою в галузі створення продукції нового покоління і високих технологій.
Матрична департаментизація завжди є комбінацією двох органі-заційних альтернатив: функціональної і програмної. Основним завданням менеджменту в цих умовах стає підтримка балансу між двома формальними схемами організаційних структур менеджменту в матричній організації.
У матричних організаціях вищий менеджмент визначає права і відповідальність обох частин організації - функціональної і програмної, їй також властиві конфлікти. Тому необхідно розробляти плани і заходи розв'язання конфліктів. Важливою у цьому відношенні є підготовка персоналу для роботи в групі. Програмна частина матричної організації використовується для встановлення цілей, формування планів і бюджетів програм, а функціональна частина забезпечує ці елементи організації програми необхідними ресурсами.
Індивідуалістичний характер інноваційної організації виявляється у вільному, відкритому і добровільному об'єднанні людей. Сама організація являє собою сукупність чи співтовариство напівавтономних утворень.
Монополія в індивідуалістичній організації заміняється поєднанням конкуренції і кооперації в діяльності її членів. Це багато в чому забезпечується переходом до децентралізованих структур з "центрами прибутку", едхократичних підприємницьких структур.
Замість владної ієрархії в індивідуалістичній організації панує принцип ув'язування інтересів усіх членів у рамках демократичних процесів.
Дефіцит чи обмеження можливостей членів організації в їхній діяльності заміняється в даному випадку створенням умов для вільного пошуку можливостей і їх найбільш повного використання. Для інноваційної організації важливо те. наскільки в ній представлені елементи індивідуалістської структури і культури, що, в кінцевому рахунку, визначає конкурентоспроможність організації в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.
У даний час в галузях високих технологій і в швидко зростаючих галузях з'явилися організації, що одержали назву едхократичних (від англ, adhocracy - спеціальний, влаштований для даної мети). Вони проектуються для виконання нестандартних і складних робіт. Влада в них заснована на знанні і компетентності, а не на позиції в ієрархії менеджменту.
Ключовою у едхократії є компетентність, і вона цінується найвищим чином. Контроль у менеджменті підтримується встановленням цілей. Засоби досягнення цілей вибираються самими виконавцями. Кожен безпосередньо відповідає за свої дії. і винагороджується той. хто домагається успіху. У едхократичній організації індивід зазнає сильного утиску ззовні, що частково послабляється груповою роботою, що створює почуття спільності в роботі. Ризик так само, як і винагорода, поділяється між учасниками.
Формальності не типові для едхократичної організації і зводяться в ній до мінімуму. Це відноситься до ієрархії, робочих умов і приміщення, пільг, одягу і т.п.
Едхократичній організації властивий високий ступінь волі в діях персонал); але її найважливішим результатом є якісне виконання роботи й уміння вирішувати виникаючі проблеми. Ключовими елементами едхократії є наступні:
" робота в галузях з високою чи складною технологією, що вимагає творчості, новаторства й ефективної спільної роботи;
" фахівці є висококваліфікованими експертами у своїй справі, виконують складні виробничі операції і вміють контактувати один з одним високоефективним чином;
" структура має органічну основу і чітко не визначена, переважають, неформальні і горизонтальні зв'язки. Ієрархічна побудова постійно міняється. У багатьох менеджерів немає твердої прив'язки до якоїсь одної роботи. Частини структури зберігаються в невеликих розмірах;
" право прийняття рішень і влада засновані на експертних знаннях, фінансовий контроль здійснюється зверху;
" система винагороди будується на внеску фахівця, його компетенції і ступені участі в загальній роботі, винагорода носить груповий характер;
" відносини по вертикалі і горизонталі переважно носять неформальний характер, нерідко відсутня схема структури такої організації. У розвиток матричних організацій у даний час створюються багатомірні організації, що поєднують роботи з орієнтацією на використання ресурсів і одержання результатів, як у матричних організаціях, і додатково на територію, ринок і споживача.
Основою багатомірної організації є автономна робоча група чи цільовий творчий колектив, щоодночасно виконують три завдання:
o забезпечення виробничої діяльності необхідними ресурсами;
o виробництво для конкретного споживача, ринку чи території, про-дукту чи послуги;
o обслуговування конкретного споживача, розвиток чи проникнення на конкретний ринок, проведення операції в межах визначеної території.
За сукупністю виконуваних завдань такі автономні групи чи ЦТК (цільові творчі колективи) одержують звичайно статус центру прибутку, а в окремих випадках можуть бути самостійними організаціями. Однак в обох випадках вони тим чи іншим способом обкладаються внутріорганізаційними податками.
У багатомірній організації бюджети підрозділів розробляються самими підрозділами, менеджмент організації тільки інвестує в них засоби.
Проблема матричної моделі, як про це говорили раніше, полягає в тому, що вона заснована на системі подвійного підпорядкування, що є найбільш слабкою її властивістю. Багатомірна ж модель не створює проблеми. У багатомірній організації відносини членів автономної групи чи ЦТК із менеджментом організації й інших підрозділів нічим не відрізняються від відносин зі стороннім клієнтом.
Основними перевагами багатомірних організацій вважають наступні:
" відсутня необхідність у проведенні яких-небудь реорганізацій з метою зміни пріоритетності критеріїв, використовуваних при проектуванні робіт, акценти можуть бути змінені шляхом перерозподілу ресурсів керівництвом організації;
" підрозділи

 
 

Цікаве

Загрузка...