WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Як стати сучасним менеджером - Реферат

Як стати сучасним менеджером - Реферат


Реферат з менеджменту
на тему:
"Як стати сучасним менеджером"
ЯК СТАТИ СУЧАСНИМ МЕНЕДЖЕРОМ?
При будь якому соціальному устрої від
сьогодні до Утопії управління є цілком
необхідним і все охоплюючим... Питання
не в тому: "Чи потрібна управлінська
еліта?", а в тому: "Яка еліта пот-рібна?"
Сідні Уебб
Як тільки десь і колись збирається група людей, які працюють над досягненням спільної мети, ними без сумніву формується те, що всім нам відомо під назвою ОРГАНІЗАЦІЯ. Це може бути і урядова структура і громадське об'єднання, релігійна громада і спортивний клуб, лікарня і вищий навчальний заклад.
Люди створюють організації просто напросто тому, що працюючи разом, вони можуть досягти набаго суттєвіших результатів ніж поодинці. Невід'ємною частиною будь-якої організації є система МЕНЕДЖМЕНТУ, спрямована на об'єднання та координацію зусиль всіх її членів. Адже без цього окремі члени організації або їх групи, старанно спрямовуючи свої зусилля на власний розсуд (навіть керуючись найкращими намірами), не враховуючи інтересів і завдань інших, можуть не тільки не забезпечити досягнення організацією своїх цілей, але й навпаки - добитися повної протилежності - фактичного розвалу організації.
Навіть в маленькій організації відсутність менеджменту може привести до марнування зусиль її членів, якщо ж менеджмент відсутній в більш складнішій організації, то найбільш ймовірно в ній запанує хаос.
Таким ".ином, саме поняття менеджменту можна визначити наступним чином:
МЕНЕДЖМЕНТ - мистецтво роботи з людьми, метою якої є забезпечення досягнення цілей засобами вироблення, прийняття та реалізації ефективних рішень по використанню всіх доступних ресурсів організації,
Основними ресурсами організації завжди виступають: ЛЮДИ, ФІНАНСИ, ОБЛАДНАННЯ, СИРОВИНА. Деякі менеджери (на нашу думку цілком виправдано) зараз добавляють до цих ресурсів ще два види - ІНФОРМАЦІЯ та ЧАС.
Слід підкреслити також, що поняття менеджменту часто використовується для визначення в організації групи людей, які несуть відповідальність за вироблення і прийняття рішень та координацію використання доступних ресурсів. При цьому МЕНЕДЖЕР - є функціонером цієї системи.
Звичайно, в будь-якій організації (за виключенням дуже малих) всі менеджери займають певні посадові позиції, які традиційно розділяють на так звані "рівні піраміди менеджменту", приналежність до котрих визначається обсягами влади та відповідальності, необхідних для виконання посадових обов'язків. Розподіл менеджерів по рівнях представлений на мал. 1.1, де (1) - ВИЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, (2) - СЕРЕДНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ, (3) - ЛІНІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Як уже наголошувалось вище, приналежність менеджера до певного рівня "піраміди менеджменту" визначається обсягами ВЛАДИ і ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, якими вони наділені для виконання посадових обов'язків.
ВЛАДА - право наказувати іншим виконувати або не виконувати певні дії, спрямовані на досягнення певної мети.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - обов'язок, який виникає після прийняття підлеглим певної частки влади, делегованої йому менеджером-зверхником.
Очевидно, що обов'язки та відповідальність функціонерів різних рівнів піраміди відрізняються. Вищий менеджмент - відповідає за загальний стан справ в організації, середній менеджмент - відповідає за справи певної частини організації (підрозділ, департамент), лінійний менеджмент - керує діяльністю найменшої організаційної одиниці (робочої групи, сектора, лабораторії, відділу).
Підкреслимо відразу, що якраз третя група менеджерів є початковою сходинкою менеджерської кар'єри для випускників вищих навчальних закладів, зайняти яку допоможуть знання про основні обов'язки, напрямки та методи роботи лінійних менеджерів, яких в англомовній літературі інколи називають "маленькими менеджерами".
Для того, щоб стати менеджером, необхідно зрозуміти, що ж робить їх такими необхідними для існування кожної організації?
Насамперед це виконання менеджерських функцій, важливих для загальної діяльності організацій.
Розглянемо детальніше функції менеджерів.
Основні функціональні обов'язки менеджера. Хоча загальної і усталеної класифікації функцій не існує, більшість фахівців погоджуються на тому, що існує мінімальний набір функцій, властивий всім рівням піраміди менеджменту. Приведемо цей перелік в наступній послідовності:
1. ПЛАНУВАННЯ.
Менеджери займають певні посади і позиції на різних рівнях "піраміди менеджменту", яким відповідають визначені обсяги влади і відповідальності, що зростають при переміщенні менеджера на вищі рівні управління.
2. ОРГАНІЗОВУВАННЯ.
3. ЛІДИРУВАННЯ.
4. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ, б. КОНТРОЛЮВАННЯ.
Успіх менеджера визначається тим, наскільки старанно і послідовно виконуються ним ці функції.
ПЛАНУВАННЯ - вибір майбутнього напрямку діяльності організації загалом та її окремих підрозділів зокрема, а також прийняття рішень про шляхи досягнення бажаних результатів на основі збирання та анашу необхідної інформації.
Шляхом планування встановлюються цілі організації та визначаються шляхи і строки досягнення цих цілей.
Всі інші менеджерські функції залежні від функції планування і не можуть привести до успіху при незадовільно виконаному плануванні. Тому планування це постійний "головний біль" любого менеджера, або як дуже образно написано в одному з американських підручників - це діяльність, яка відбувається "між вухами" менеджера.
ОРГАНІЗОВУВАННЯ - прийняття рішень про необхідні дії, які приведуть до досягнення цілей, розподіл людських ресурсів на робочі групи та призначення кожній з груп свято менеджера , накінець, забезпечення організації всіма видами ресурсів, які необхідні для її діяльності.
ЛІДИРУВАННЯ - безпосереднє і практичне керування підлеглими в процесі виконання ними своїх обов'язків, яке включає: інформування підлеглих про напрямки діяльності, накази та інструкції, мотивування підлеглих до результативного та ефективного виконання їх обов'язків.
Деякі автори називають цю функцію "людською функцією менеджменту" або " людським чинником". Інколи її виділяють як функцію МОТИВУВАННЯ, наголошуючи на цій складовій.
РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ - процес відбору, підготовки, розвитку, використовування та винагородження людей за виконану роботу для організації.
Хоча багато фахівців менеджменту часто розглядають цю функцію як складову ОРГАНІЗОВУВАННЯ, звернемо увагу на її важливість для будь-якої організації, що виправдовує її виділення в окремий об'єкт розгляду. В користь цього говорить також і та обставина, що в останній час з'явилось поняття "кадрового менеджменту" - управління персоналом.
КОНТРОЛЮВАННЯ - процес порівняння фактичних результатів діяльності з плановими показниками та вироблення і застосування (у випадку необхідності) коректуючих заходів з метою досягнення встановлених цілей.
Виконання цієї функції необхідне для впевненості в тому, що інші функції менеджменту також виконані результативнота ефективно.
Звичайний порядок виконання менеджерських функцій визначається встановленою вище послідовністю їх розгляду. Однак, це не означає, що можлива тільки така послідовність. Всі ці функції можуть виконуватись в любому порядку та напрямку.
У читача з необхідністю виникне запитання про те, чим відрізняється сучасний менеджер від традиційного поняття керівника?
Еволюція ролі менеджерів на протязі багатьох десятків років відбувалася в напрямку від типу всевладного і автократичного керівника, який був посередником між власником організації та працівниками-виконавцями, до посередника - учасника як системи менеджменту, так і групи виконавців неменеджерського рівня. Таким чином, менеджер перебуває в позиції, яка робить його приналежним до обох підсистем організації - управлінської та виконавчої.
В сьогоднішній ролі менеджер скоріше представляє систему менеджменту у її відносинах з підлеглими шляхом передачі рішень, вироблених на вищих рівнях управління, але має також право (і .обов'язок) формувати рекомендації Для цих рівнів менеджменту.
Ще раз підкреслимо, якщо раніше менеджер був "сам собі закон" і мав повну свободу дій в питаннях найму та звільнення робітників виключно на основі своїх власних симпатій та антипатій, міг визначати робоче навантаження, встановлювати стандарти якості, кількості, графік роботи і т. п., то сьогоднішній менеджер позбавлений таких "диктаторських" можливостей.
Частково його обов'язки були передані в інші структурні новоутворення (продовження процесу розподілу праці), такі як підрозділи по роботі з персоналом. Посади,

 
 

Цікаве

Загрузка...