WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Поняття інвестиційного проекту. Підготовка інвестиційних пропозицій - Реферат

Поняття інвестиційного проекту. Підготовка інвестиційних пропозицій - Реферат

емітентів і фінансових інструментів для інвестування і з поруч інших чинників.
Під інвестиційним ризиком розуміється можливість виникнення непередбачених фінансових утрат (зниження прибули, прибутків, втрат капіталу і т.д.) у ситуації невизначеності умов інвестиційної діяльності.
Види інвестиційних ризиків досить різноманітні. Їх можна класифікувати за такими основними ознаками:
1. За сферами прояву виділяють такі види ризиків:
а) економічний. До нього відноситься ризик, пов'язаний із зміною економічних чинників. Тому що інвестиційна діяльність здійснюється в економічній сфері, то вона найбільшою мірою схильна економічному ризику;
б) політичний. До нього відноситься різноманітні види виникаючих адміністративних обмежень інвестиційної діяльності, пов'язаних із змінами здійснюваного державоюполітичного курсу;
в) соціальний. До нього відноситься ризик страйків, здійснення під впливом робітників що інвестуються підприємств незапланованих соціальних програм і інші аналогічні види ризиків;
г) екологічний. До нього відноситься ризик різноманітних екологічних катастроф і бідування (землетрусів, пожеж і т.п.), що негативно позначаються на діяльності об'єктів що інвестуються;
д) інших видів. До них можна віднести рекет, розкрадання майна, оман із боку інвестиційних або господарських партнерів і т.п. 2.
2. За формами інвестування прийнято розрізняти такі види ризиків:
а) реального інвестування. Цей ризик пов'язаний із невдалим вибором місця розташування мурованого об'єкта; перебоями в постачанні будівельних матеріалів я устаткування; істотним ростом цін на інвестиційні товари: вибором некваліфікованого або несумлінного підрядчика й інших чинників, що затримують запровадження в експлуатацію об'єкта інвестування або такими що знижують прибуток у процесі його експлуатації:
б) фінансового інвестування. Цей ризик пов'язаний із непродуманим добором фінансових інструментів для інвестування: фінансовими утрудненнями або банкрутством окремих емітентів: непередбаченими змінами умов інвестування, прямим обманом інвесторів і т.п.
3. За джерелами виникнення виділяють два основних види ризиків:
а) систематичний (або ринковий). Цей вид ризику виникає для всіх учасників інвестиційної діяльності і форм інвестування. Він визначається зміною стадій економічного циклу розвитку країни або кон'юнктурних циклів розвитку інвестиційного ринку; значними змінами податкового законодавства в сфері інвестування й іншими аналогічними чинниками, на які інвестор уплинути при виборі об'єктів інвестування не може:
б) несистематичний (або специфічний). Цей вид ризику характерний конкретному об'єкту інвестування або діяльності конкретного інвестора. Він може бути пов'язаний із некваліфікованим керівництвом компанією (фірмою) - об'єктом інвестування, посиленням конкуренції в окремому сегменті інвестиційного ринку: нераціональною структурою що інвестуються засобів і інших аналогічних чинників, негативні наслідки яких значною мірою можна запобігти за рахунок ефективного керування інвестиційним процесом.
Тому що інвестиційний ризик характеризує можливість виникнення непередбачених фінансових втрат, його рівень при оцінці визначається як відхилення очікуваних прибутків від інвестування від середнього або розрахункового розміру. Тому оцінка інвестиційних ризиків завжди пов'язана з оцінкою очікуваних прибутків і можливості їхніх втрат.
У процесі оцінки можливого розміру фінансових утрат від здійснення інвестиційної діяльності використовуються абсолютні і відносні їхні показники. Абсолютний розмір фінансових втрат, пов'язаних з інвестиційним ризиком, являє собою суму збитку (збитку), заподіяного інвестору (або потенційно можливого) у зв'язку з настанням несприятливої обставини, характерного для даного ризику. Відносний розмір фінансових втрат: пов'язаних з інвестиційним ризиком, являє собою відношення суми збитку (збитку) до обраного базового показника (наприклад, до суми очікуваного прибутку від інвестицій; до суми що інвестується капіталу і т.п.).
Інвестиційні ризики вимірюються різноманітними методами - шляхом розрахунку середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації, бета-коефіцієнта, а також експертним шляхом. Ризики оцінюються по кожному інвестиційному проекті (фінансовому інструменту).
Середньоквадратичне відхилення є найбільше поширеним показником оцінки рівня інвестиційних ризиків. Розрахунок цього показника дозволяє врахувати коливання очікуваних прибутків від різних інвестицій. Роздивимося механізм оцінки ризиків на основі визначення середньоквадратичного відхилення по вихідним даним, приведеним у таблиці 1.
Таблиця 1
Розподіл можливості очікуваних прибутків по двох інвестиційних проектах
Інвестиційний проект "А" Інвестиційний проект "Б"
Можливі
Значення
кон'юнктури
інвестиційного
ринку Розрахун-
ковий
прибуток
млн. крб.
Значення
Ймовірності
Сума очікуваних
Прибутків
млн.крб.
(2х3)
Розрахун-
ковий
прибуток
млн. крб.
Значення
ймовірності
Сума
Очікуваних
Прибутків
Млн.крб.
(2х3)
Висока 600 0,25 150 300 0,20 160
Середня 500 0,50 250 450 0,60 270
Низька 200 0,25 50 100 0,20 20
В цілому 1300 1,0 450 850 1,0. 450
Порівнюючи дані по окремих інвестиційних проектах, можна побачити, що розрахункові розміри прибутків по проекту "А" коливаються в межах від 200 до 600 млн.крб. при сумі очікуваних прибутків в цілому 450 млн.крб. По проекту "Б" сума очікуваних прибутків в цілому також складає 450 млн.крб., проте їх коливання здійснюється в діапазоні від 100 до 800 млн.крб. Навіть таке просте зіставлення дозволяє зробити висновок про те, що ризик реалізації інвестиційного проекту "А" значно менше, ніж проекту "Б", де коливання розрахункового прибутку вище.
Чисельне значення цього коливання характеризує показник середньоквадратичного відхилення ( ), що розраховується по формулі:
де: - число періодів; - число спостережень; - розрахунковий прибуток по проекту при різних значеннях кон'юнктури; - середній очікуваний прибуток по проекту; - значення імовірності, що відповідають розрахунковому прибутку;
Розрахунок цього показника по розглянутих даних приведений у таблиці 2.
Таблиця 2
Розрахунок середньоквадратичного відхилення по двох інвестиційних проектах
Варіанти
Проектів
Можливі значення кон'юнктури інвестиційного ринку
Проект
"А"
Висока 600 450 +150 22500 0,25 5625 -
Середня 500 450 +50 2500 0,50 1250 -
Низька 200 450 -250 62500 0,25 15625 -
Загалом - 450 - - 1,00 22500 150
Проект
"Б"
Висока 800 450 +350 122500 0,20 24500 -
Середня 450 450 0 0 0,60 0 -
Низька 100 450 -350 122500 0,20 24500 -
Загалом - 450 - - 1,00 49000 221

 
 

Цікаве

Загрузка...