WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інструкція по Project Expert - Реферат

Інструкція по Project Expert - Реферат

графіків, дозволяє розрахувати нові показники ефективності на основі даних або їх груп, представленої в таблицях: "Баланс", "Звіт про рушення грошових коштів", "Звіт про прибутки і збитки" і таблиці деталізування результатів.
Результати розрахунку проекту включають також набір найбільш поширених фінансових показників, що включають наступні групи даних:
o Показники ліквідності - поточна ліквідність, швидка ліквідність, чистий робочий капітал і інші показники, що відображає здатність компанії задовольняти претензії держателів короткострокових боргових зобов'язань.
o Показники рентабельності - набір коефіцієнтів, що показують, наскільки прибуток на діяльність компанії і наскільки ефективно використання різних типів ресурсів.
o Показники ділової активності - дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Включають набір показників оборотності різних типів коштів, зобов'язань і т.п.
Показники стійкості - характеризують фінансову незалежність і платоспроможність компанії, включають різні представлення співвідношень між джерелами фінансування (коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт покриття процентів і т.п.).
Інвестиційні критерії, що характеризують вартість і прибутковість акцій підприємства (прибуток на акцію, Р/Е, коефіцієнт покриття дивідендів і т.п.)
Показники ефективності інвестицій (дисконтовані кэш-фло критерії) -чистий приведений прибуток, період окупності проекту, внутрішня норма рентабельності і інші показники, що використовується для комплексного аналізу проекту.
Врахування погрішності в початкових даних
Головна претензія, що пред'являється системам фінансового аналізу - зайва детермінірованність. Складні розрахунки і далеко йдучи висновки доводиться засновувати на початкових даних, точність яких викликає сумнів. У системі Project Expert такої проблеми не існує. Програма може вести розрахунки, як по точних, так і за приблизним даними, значення яких відоме з певною погрішністю. При використанні неточних даних Ви дістаєте не тільки оцінку ефективності проекту, але і можливий інтервал її коливань, спеціальні характеристики невизначеності і стійкість проекту.
Могутнє, оптимізоване обчислювальне ядро системи, здатне виробляти тисячі перерахунків проекту, дозволяє використати для такого моделювання метод Монте-Карло значно більш ефективний, ніж спрощені методи аналізу чутливості.
Допустимо, ми визначили, які саме дані потрібно визнати невизначеними, а також встановили діапазон значень, в межах якого вони можуть змінюватися випадковим образом. Якщо мова йде, наприклад, про два параметри, це означає, що визначена область значень початкових даних, що має форму прямокутника.
Для трьох змінних ця область являє собою паралелепіпед, а для L змінних -L-мірний паралелепіпед. У будь-якому випадку, сукупність початкових даних, від яких залежить доля проекту., відображається точкою, лежачою всередині виділеної області. Таких точок велика безліч, тому виконати розрахунок проекту для кожної з них неможливо. Проте, необхідно визначити, який вплив надає невизначеність початкових даних на поведінку моделі. Ця задача вирішується за допомогою методу Монте-Карло.
Передбачимо, в нашому розпорядженні є спосіб вибирати точки у виділеній області випадковим образом, аналогічний рулетці в гральному закладі. Для кожної, вибраної таким способом точки, ми проведемо розрахунок показників ефективності і запишемо їх в таблицю. Проробивши досить велику кількість дослідів, ми можемо підвести деякі підсумки. Наприклад, якщо з 100 спроб 99 були успішними, тобто, отримані прийнятні результати, то можна затверджувати, що, при впливі вказаних випадкових чинників, ризик реалізації проекту невеликий. Очевидно, для отримання надійного результату, число дослідів повинне вистачати для формування статистичної вибірки. Бажано не менше за 100.
4. Контроль за реалізацією проекту
Результат діяльності підприємства в умовах ринку багато в чому залежить від впливу різних чинників, значення яких важко, а часом неможливо передбачити на стадії планування. Найбільш ефективним є використання в умовах невизначеності сценарного підходу. Вибраний сценарій розвитку проекту будується на припущеннях, але реальне життя завжди вносить свою корективу і тому жоден, навіть дуже детально пророблений проект не може бути реалізований відповідно до раніше розробленого плану. Таким чином, для ефективного управління процесом реалізації проекту необхідно забезпечити "зворотний зв'язок". Для прийняття рішень керівник повинен мати можливість регулярно і своєчасно отримувати актуальну інформацію про стан проекту. У Project Expert передбачені спеціальні процедури, що дозволяють здійснювати актуалізацію даних в процесі реалізації проекту.
Контроль розузгоджень
Внаслідок порівняння початкового плану актуальних даних формується звіт про розузгодження плану з фактичним станом проекту. У числі параметрів, що контролюються треба враховувати наступні характеристики.
У передвиробничий (інвестиційний) період проекту:
o відповідність і фактичного виконання календарного плану робіт, що планується (дотримання термінів робіт);
o відповідність і фактично виконаного об'єму робіт, що планується;
o відповідність і фактичних витрат, що плануються на виконання робіт. У період з моменту початку виробництва і збуту продукції або послуг:
o відповідність і фактичного об'єму продажу, що планується;
o відповідність і фактичних витрат, що плануються на прямі виробничі витрати;
o відповідність іфактичних витрат, що плануються на постійні витрати;
o відповідність і фактично отриманої суми прибутку, що планується;
o відповідність графіка залучення акціонерного капіталу запланованому раніше;
o відповідність графіка отримання і погашення позик раніше запланованому;
o відповідність і фактично виплачених дивідендів, що плануються;
o відповідність суми податкових надходжень, що плануються фактичній.
Процедура актуалізації даних повинна проводитися куратором проекту не рідше за один раз в місяць, відповідно крок планування в системі повинен відповідати кроку контролю і не може бути більш 1 місяці.
Актуалізація даних може бути здійснена двома способами: актуалізація Cash Flow і детальна актуалізація.
Перший спосіб в основному використовується інвесторами, кредиторами або керівниками холдінгу. Незважаючи на те, що в цьому випадку актуальна інформація обмежена фактичним звітом про рушення грошових коштів, її цілком досить для прийняття рішення про фінансування проекту.
Другий спосіб - детальна актуалізація, звичайно використовується керуючим проектом або підприємством, що реалізовує проект. У цьому випадку актуальні дані вводяться в кожному з діалогів, в яких передбачені спеціальні процедури актуалізації. Другий спосіб дозволяє зробити детальний аналіз причин, що визначають поточний стан проекту. Внаслідок введення актуальних даних формується звіт про розузгодження фактичних і даних, що плануються, для перегляду якого необхідно натиснути клавішу "Розузгодження Cash Flow".
Розділ "Робота з групою проектів"
У залежності від величини і структури компанії її економічна діяльність може провестися шляхом реалізації не одного, а декількох напрямів, що фінансуються із загального бюджету. У цьому випадку представляє інтерес спільний аналіз всіх проектів, що реалізовуються компанією.
При використанні широких господарсько-економічних зв'язків кооперації може виникнути необхідність спільного аналізу групи проектів різних компаній, пов'язаних по яких-небудь критеріях
Роботою по об'єднанню проектів займається окремий додаток - Project Integrator,

 
 

Цікаве

Загрузка...