WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність та зміст сучасного менеджменту - Курсова робота

Сутність та зміст сучасного менеджменту - Курсова робота

багатогранністю проблеми управління і багатооаспектністю управлінської діяльності, заснованою на свідомому використанні економічних, природно - технічних організаційних, соціально - психологічних законів і закономірностей, властивих об'єкту управління. Теорія управління очевидно повинна бути орієнтована на рішення практичних задач.
Елементами управління як загального вигляду людської діяльності є мета управління і спосіб досягнення мети, об'єкт і суб'єкт управління, взаємодіюча в певному навколишньому середовищі.
Предметом розгляду теорії управління є управлінські (організаційно - управлінські, організаційно - економічні) відносини, що реалізовуються як інформаційні зв'язки при організації виробництва і управлінні ім.
Процес управління включає збір, переробку і передачу інформації (предмет управлінського труда), що використовується для вироблення рішень (продукт управлінського труда).
Кошти труда в управлінській діяльності - методи і засобу обробки і аналізу інформації і прийняття на цій основі конкретних рішень.
Зміст управлінського труда розкривається в процесі управління, що складається з циклічного повторення функцій управління або конкретних видів управлінських робіт, що виконуються у всіх видах виробничої діяльності:
науково - технічної;
технологічної;
облікової;
фінансової;
і інш.
2.3.3. Технологія управління.
Технологія управління -- це прийоми, способи і порядок ( послідовність, регламент ) виконання процесу управління загалом і складаючих його функцій. У процесі будь-якої технології предмет труда перетворюється в продукт труда.
Підпріємство кероване, якщо вироблення і прийняття всіх управлінських рішень здійсняться раніше, ніж закінчаться виникаючі в данії момент процеси, що реалізовують раніше прийняті управлінські рішення.
Технологія управління повинна враховувати година управлінських циклів і їх раціональну взаємодію з виробничими циклами і життєвими циклами товарів.
Технологія управління повинна відповідати технології виробництва і реалізаціям товарів (послуг), забезпечуючи безперервність і керованість їх процесів.
Послідовність виконання взаємопов'язаних функцій управління -- це суть, технологія управлінського труда.
2.3.4. Наукові підходи до менеджменту.
Ефектівність менеджменту визначається, передусім, обгрунтованістю підходів і методів.
Аналіз теорії і практики управління різними об'єктами дозволяє встановити необхідність застосування до менеджменту 13 наукових підходів (таблиця 1):
Таблиця 1.
НАЗВА КОРОТКИЙ ЗМІСТ
Адміністратівний При адміністративному підході регламентуються функції, права, обов'язки, елементи системи менеджменту в нормативних актах.
Відтворювальний Відтворювальній підхід орієнтований на постійне поновлення виробництва товару для задоволення потреб ринку з меншими витратами.
Дінамічний При динамічному підході об'єкт управління розглядається в діалектичному розвитку, в причинно - слідчих зв'язках.
Інтеграційний При інтеграційному підході встановлюються взаємозв'язки між окремими підсистемами і елементами системи менеджменту, рівнями, суб'єктами управління.
Кількісний Суть кількісного підходу полягає у використанні кількісних оцінок при допомозі математичних, статистичних, інженерних розрахунках і т.д.
Комплексний При комплексному підході враховуються технічні, економічні, соціальні і інші аспекти менеджменту.
Маркетінговий Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію керуючої підсистеми на споживача
Норматівний При нормативному підході встановлюються нормативи в управлінні
Поведінчеський Поведінчеський підхід полягає в тому, щоб допомогти працівнику усвідомити власні можливості.
Процесний При процесному підході управління розглядається як сукупність взаємопов'язаних функцій.
Системний При системному підході будь-яка система розглядається як сукупність взаємопов'язаних елементів.
Ситуаційний Ситуаційній підхід передбачає, що застосування різних методів управління визначається конкретною ситуацією.
Функціональний Суть функціонального підходу полягає в тому, що потреба розглядається як сукупність функцій, які треба виконувати для її задоволення.
Дані підходи потрібно віднести до головних принципів управління. Уперше термін " принципи управління " ввів інженер - технолог Ф.Тейлор, який в 1911 році опублікував роботу під назвою
" Принципи наукового менеджменту ".
2.3.5. Управлінські рішення.
Рішення -- це соціально психологічний акт вибору одного або декількох варіантів з безлічі можливих.
Управлінські рішення класифікуються по наступних ознаках:
стадія життєвого циклу товару;
підсистема системи менеджменту;
сфера дії;
мета;
масштабність;
Організація вироблення;
тривалість дії;
об'єкт впливу;
методи формалізації;
форми відображення;
спосіб передачі;
рівень управління.
Показникамі якості управлінських рішень є:
ентропія, тобто кількісна визначеність зв'язків між елементами системи менеджменту і рішення;
імовірність ризику досягнення цілей;
кількість задіяних при формуванні рішення рівнів ієрархії;
рішення, що застосовуються при прийнятті сучасні методи;
витрати на прийняття і реалізацію рішення;
ефективність рішення.
2.4. Види менеджменту.
Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практичне всі сфери її діяльності. Однак при всьому різноманітті взаємодії менеджменту і організації можна досить чітко визначити кордони діяльності, яка складає зміст менеджменту, а також виділити його окремі види:
Виробничий менеджмент -- це комплексна система забезпечення конкурентоздатності товару, що випускається на конкурентному ринку. Вона включає питання побудови виробничих і організаційних структур, вибору організаційно правової форми управління виробництвом, збуту і фірмового обслуговування товару відповідно до попередніх стадій життєвого циклу.
Фінансовій менеджмент - це комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами. Вона включає формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і витрат, показників ефективності використання ресурсів, рентабельності роботи і товарів.
Інноваційний менеджмент -- це комплексна система управління інвестиціями, що вкладаються власниками

 
 

Цікаве

Загрузка...