WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління контрактною діяльністю на підприємстві ВАТ "Центролит" (м.Суми) - Курсова робота

Управління контрактною діяльністю на підприємстві ВАТ "Центролит" (м.Суми) - Курсова робота

допомогою схеми, яка відображає увесь цикл підготовчих робіт, пов'язаних з підписанням контракту.
Оцінка торговельно-політичних умов
Опрацювання правових питань
Вивчення транспортних умов
Визначення форм платежу
Аналіз і оцінка розвитку місткості ринку
Дослідження системи збуту товару
Вивчення можливих партнерів
Вивчення можливих конкурентів
Рис.2.3 Цикл підготовчих робіт, пов'язанаих з підписанням контракту.
При вивченні торгово-політичних умов ВАТ "Центролит" звертає увагу на такі обставини:
" умови міжурядових торговельних угод;
" порядок отримання експортно-імпортних ліцензій;
" обмеження щодо стандартів та сертифікації.
Правові питання охоплюють закони, що стосуються страхування, способів розв'язання спорів.
Транспортні умови висвітлюють вартість перевезення, ступінь мехенізації вантажно-розвантажувальних робіт, правила здачі та приймання вантажів.
При вивченні умов платежу звертають увагу на ті форми розрахунку, які практикуються у даній країні, з'ясовується доцільність надання кредиту, його вартість, форми, строки.
Аналіз і оцінка розвитку місткості ринку здійснюється на основі даних промислової та зовнішньоторговельної статистики. При цьому ВАТ "Центролит" досліджує поділ ринку за групами споживачів, а також прогнозуються зміни місткості ринку та тенденції розвитку виробництва.
Система збуту досліджується для вибору необхідних каналів товароруху до реальних та потенційних споживачів продукції підприємства.
Вивчення можливих конкурентів включає: порівняльні техніко-економічні властивості товарів, дані комерційного характеру, якість прдукції, дотримання строків платежів.
Контракт оформляється сторонами угоди після закінчення переговорів у потрібній кількості екземплярів.
Як уже говорилося в першому розділі даної роботи зовнішньоторговельний контракт має свою структуру і перелік визначених умов, що повинні бути присутніми у ньому.
Зміст контракту на постачання чавунного лиття має свою специфіку. Спробуємо розглянути на прикладі зміст реального контракту, що був відпрацьований на ВАТ "Центролит" у 1999 році. (Додаток Б)
Розглянемо елементи даного контракту:
1.Визначення сторін і предмет контракту.
Текст починається з преамбули, у якій указується повне юридичне
найменування сторін, що уклали договір. Традиційно першим указується найменування продавця, і другим - найменування фірми - покупця. Предметом контракту може бути продаж і постачання того чи іншого товару, надання яких-небудь послуг, а також передачавида технології.
У даному контракті: Продавець продав, а покупець купив вироби з чавуну вироблені по кресленнях замовника відповідно до специфікації №1, що є невід'ємною частиною контракту в обсязі 1310,5 тон, що і є предметом контракту.
Щоб уникнути можливих ускладнень у процесі виконання угоди предмет
контракту варто вказувати детальним чином, роблячи в необхідних випадках
посилання на зразки чи технічні описи. Якщо за контрактом поставляється неоднорідний товар, то в цьому випадку докладний перелік усіх сортів, що поставляються, видів, марок вказується в окремому документі - специфікації, що оформляється як додаток до контракту, що і було зроблено у нашому випадку.
2. Кількісні і якісні характеристики предмета контракту
Кількісні характеристики предмета контракту можуть установлюватися як у
статті "Предмет контракту", так і в спеціальній статті "Кількість товару". Вибір одиниці виміру залежить від характеру самого товару і сформованої практики міжнародної торгівлі. При цьому можуть використовуватися не тільки метричні, але й умовні одиниці і нестандартні одиниці виміру (мішок, пачка, сулія), але в контракті була використана стандартна одиниця виміру - тонна.
Звичай у міжнародній торгівлі окремими товарами закріпив за тими чи
іншими предметами угод традиційні одиниці виміру. Так, наприклад, при постачаннях нафти кількість товару звичайно вказується в барелях, при постачаннях зернових - у бушелях. У цьому випадку також доцільно вказати метричний еквівалент обраної одиниці виміру.
3.Ціна контракту.
Ціна в контракті вказується в грошових одиницях визначеної валюти за
кількісну одиницю на погодженому базисі постачання. При цьому сторони обмовляють, як розуміється встановлена ціна, тобто чи входять у неї витрати, зв'язані з відправленням вантажу, за тару, упакування, маркірування й ін.
У розглянутому нами контракті зазначена загальна вартість контракту -
1331000 DM, а також обговорено, що у вартість входить ґрунтовка, механіяна обробка, вартість європіддонів. І зроблене посилання про те, що вартість одного виливка зазначена в специфікації №1, що додається до контракту.
4. Якість товару
Стаття "якість товару" обов'язково присутня у кожному контракті.Відповідно
до торгових звичаїв деяких країн, контракти, у яких відсутнє застереження про якість товару, можуть бути визнані недійсними.У цій статті сторони встановлюють якісні характеристики товару, тобто сукупність властивостей, що визначають його придатність для використання по призначенню. Сторони контракту повинні прагнути до того, щоб дати найбільш повну якісну характеристику предмета угоди.
У статті "Якість товару" сторони можуть також передбачити метод перевірки
якості продавцем, а також вид документа, що підтверджує відповідність якості поставленого товару конкретним вимогам.
Основним документом, що підтверджує якість товару, є сертифікат якості,
видаваний або фірмою-виготовлювачем, або нейтральною організацією, що здійснює перевірку якості товару. При експортних постачаннях "Центролит" підтверджує якість своєї продукції сертифікатом, який видає Торгово-промислова палата.
Особливістю складання даного пункту контракту в нашому прикладі є те, що
якість продукції, що поставляється, обумвлюється як сама собою зрозуміла, а в умовах про якість говориться лише про процедуру здійснення рекламацій у випадку невідповідності якості продукції обговореним заздалегідь стандартам.
5. Термін і дата постачання
Термін постачання - погоджені сторонами і передбачені у контракті
тимчасові періоди, протягом яких продавець повинен передати предмет угоди покупцю. При цьому предмет угоди може бути поставлений як одноразово, так і вроздріб. При одноразовому постачанні сторони вказують один термін постачання. При постачанні вроздріб у контракті вказуються терміни постачання для кожної партії.
Терміни постачання в контракті можуть бути встановлені такими способами:
- визначенням фіксованої дати постачання;
- визначенням періоду, протягом якого повинна бать зроблене постачання ( місяць, квартал, рік);
- застосуванням спеціальних термінів ("негайне постачання" "зі складу" і т.д.) Можливість дострокового постачання товару продавцемповинна спеціально
обмовлятися в контракті. Якщо це не обговорено, то за звичаєм дострокове

 
 

Цікаве

Загрузка...