WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш” - Курсова робота

Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш” - Курсова робота

політичних систем несуть як великі можливості, так і великі загрози для кожної особистості, стабільності її існування, привнесуючи значний ступінь невизначеності в життя практично кожної людини.
Управління персоналом у такій ситуації отримує особисте значення: воно дозволяє об'єднати і реалізувати цілий спектр питань адаптації особистості до зовнішніх умов.
Можна виділити три фактори, що здійснюють вплив на людей в організації [11].
Перший - ієрархічна структура організації, де основний засіб впливу - це відношення влада-підпорядкованість, тобто тиск на людину зверху за допомогою примусу, контролю над розподілом матеріальних благ.
Другий - культура, тобто розроблені суспільством, організацією, групою людей спільні цінності, соціальні норми, установлення поведінки, які регламентують дії особистості, змушуючи її вести себе так, а не інакше без відчутного примусу.
Третій - ринок, тобто сіть рівноправних відносин заснованих на купівлі-продажу продукції і послуг, відносин власності, рівноваги інтересів продавця і покупця.
Із усього сказаного вище можна зробити висновок, що людський фактор є не тільки статтею витрат, людський фактор і його використання на підприємстві становиться стратегічним фактором та життєво важливою умовою для того, щоб підприємство могло вижити у важких і нестабільних умовах ринку.
Погляд, який існував раніше, що нібито співробітник це джерело витрат і труднощів, якого постійно потрібно підганяти або здержувати вже відсутній. У філософії "менеджмента людських ресурсів" співробітник це вже активи підприємства, людський капітал, від якого нема чого очікувати, якщо його розглядати якось по іншому. Це означає послаблення контролю та більшу мотивацію і стимулювання до праці, тому що наявність кваліфікованого кадрового потенціалу є головною умовою забезпечення ефективності виробництва. випуску високоякісної та конкурентноспроможної продукції, швидкого опанування науки і техніки.
Кількісний склад персоналу заводоуправління ВАТ "Сумсільмаш" наведений в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Кількісний склад персоналу заводоуправління ВАТ "Сумсільмаш" станом на 01.01.2001 року.

пп Код
КП Код
ОКПДТр Найменування посад К-сть
одиниць
1 2 3 4 5
1 1210.1 24380 Голова правління-директор заводу 1
2 1237.1 20735 Головний інженер-начальник технічного відділу 1
3 Заст.директора по загальним питанням-начальник відділу збуту та МТП
1
4 4115 24676 Секретар-друкарка 1
5 1239 23907 Начальник сторожової охорони 1
6 3152 22366 Інженер по ТБ та охороні праці ІІ кат. 1
Відділ кадрів
7 3423 22601 Інспектор по кадрам 1
Бухгалтерія
8 1231 20656 Головний бухгалтер 1
9 3433 20281 Бухгалтер І кат. 1
10 3433 20281 Бухгалтер ІІ кат. 1
11 3433 20281 Бухгалтер ІІ кат. 1
12 3433 20281 Бухгалтер 1
13 2441.2 25377 Економіст з фінансової роботи ІІ кат. 1
14 2441.2 25368 Економіст з планування І кат. 1
15 2412.2 25374 Економіст з праці 1
16 4211 22921 Ст.касир 1
Відділ збуту та МТП
17 2419.2
2441.2 25371
25362 Провідний економіст із збуту та МТП 1
18 2419.2
2441.2 25371
25362 Економіст із збуту та МТП , І кат. 1
19 2419.2
2441.2 25371
25362 Економіст із збуту та МТП , ІІ кат. 1
20 2432.2 22336 Інженер з маркетингу 1
21 4131 20031 Агент з постачання 1
22 4131 20031 Агент з постачання 1
Технічний відділ
23 2149.2 22214 Провідний інженер-конструктор 1
24 2149.2 22214 Інженер-конструктор І кат. 1
25 2149.2 22214 Інженер-конструктор ІІ кат. 1
26 2145.2 22493 Інженер-технолог І кат. 1
27 2145.2 22493 Інженер-технолог І кат. 1
28 2145.2 22493 Інженер-технолог ІІ кат. 1
29 2145.2 22493 Інженер-технолог ІІІ кат. 1
30 2149.2 22214 Інженер-контролер з якості 1
31 2412.2 22351 Інженер з організації та нрмуванняпраці І кат. 1
32 2149.2 22427 Інженер із стандартизації 1
33 2149.2 22314 Інженер з метрології 1
34 2149.2 22364 Інженер з охорони навколишнього середовища 1
Енерго-механічний відділ
35 1229.1 23898 Начальник відділу 1
Виробничий відділ
36 1222.2 23969 Начальник відділу -начальник виробництва 1
37 2149.2 22381 Інженер з підготовки виробництва . 1
Всього по заводу: 36
Як бачимо з вищеприведеної таблиці у склад служби управління персоналом входить лише одна посадова особа - інспектор по кадрам, що підтверджує думку, висловлену в п. 2.1 цього розділу щодо ролі служби управління персоналом в організаційний структурі управління ВАТ "Сумсільмаш".
Але планування потреби в персоналі все ж таки є. Його здійснює економіст з праці (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
План персоналу на 01.01.2002 року.
Чисельність по плану
Заводоуправління 41
Дільниця №1 25
Штампувальна 17
Складальна 19
Інструментальна 17,5
Ремонтно-будівельна 8
Енерго-механічна 6,5
Ремонтно-механічна 11
Котельна 17,5
Сторожа 8
Траснпортна 11,5
Непромгруппа: 12,5
В т.ч. Керівники-2
Робітн.-почас.-10,5
194,5
Основні показники, що характеризують рух персоналу
Одними із головних показників, що характеризують рух персоналу у ВАТ "Сумсільмаш", є оборот кадрів.
Оборот кадрів можна визначається як по прийому, так і по звільненню.
Оборот кадрів по прийому - це величина, що визначається як відношення кількості усіх прийнятих робітників на підприємство (відділ) за певний проміжок часу до середньосписочної кількості працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу [8].
Формула для визначення обороту кадрів по прийому має наступний вигляд:
, (2.1)
де: Оп - оборот кадрів по прийому;
Чп - чисельність прийнятих робітників на підприємство (відділ) за певний проміжок часу;
С - середньосписочна кількість працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу.
Якщо середньосписочна кількість працівників підприємства за 2000 рік складала 188 осіб, а чисельність прийнятих робітників на підприємство за 2000 рік склала 36 осіб, то оборот кадрів по прийому складе:
Оп1 = = 0,19;
Оборот кадрів по прийому показує, що у 2000 році на підприємство в цілому було прийнято 19% персоналу від його середньосписочної чисельності.
Оборот кадрів по звільненню - це величина, що визначається як відношення кількості усіх звільнених робітників на підприємстві (відділі) за певний проміжок часу до середньосписочної кількості працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу [8].
Формула для визначення обороту кадрів по звільненню має наступний вигляд:
, (2.2)
де: Оз - оборот кадрів по звільненню;
Чз -чисельність звільнених робітників на підприємстві (відділі) за певний проміжок часу;
С - середньосписочна кількість працівників підприємства (відділу) за той же проміжок часу.
Якщо чисельність звільнених з підприємства працівників

 
 

Цікаве

Загрузка...