WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Ділові взаємовідносини в апараті управління - Дипломна робота

Ділові взаємовідносини в апараті управління - Дипломна робота

"бізнесменами нової хвилі". Вони не гребували ніякими методами задля досягнення приросту капіталу. Та як правило, не дотримувались морально-етичних засад в осередку своїх співробітників та у сфері ділових взаємовідносин взагалі.
Ця плеяда так званих бізнесменів змушена поступово змінюватись під тиском загальних обставин. Вони породжені приходом підготованих спеціалістів - фахівців своєї справи. Проте в умовах гострого дефіциту робочих місць, пов?язаних зі становленям ринкових відносин також, набуває розповсюдження стиль керівника, що застосовує елементи жорсткого авторитарного стилю. Елементи цього стилю поєднуються з викоріненням демократичних засад у сфері ділового спілкування, що поширюється на ділові взаємовідносини як такі.
Такий стиль керівництва призводить до виникнення психологічного бар'єру. Він провокує внутрішній неспокій людини, що пов'язаний з можливістю втратити своє робоче місце. Тому спілкування на рівноправних, партнерських засадах з вищезгаданим керівником - стає неможливим. Тут можуть зароджуватись конфлікти, у зв'язку з внутрішнім станом людини. У такій ситуації налагодженню сприятливих ділових зв'язків допоможе, на нашу думку, саме вивчення керівництвом засад соціально-психологічних аспектів ділового спілкування. Вони розглядають складові психології спілкування, етики, та етикету.
Для профілактики виникнення конфлікту та його профілактики важливо налагодження та підтримання здорового психологічного клімату у колективі. Ділові взаємовідносини "керівник - підлеглий" у такому разі, складаються на основі справедливості та об'єктивності керівника. З його боку відсутня зайва опіка, недовіра, що також запобігає діловим взаємовідносинам.
Ми рекомендуємо, не припускати виникнення антипатії, неприязні у колективі. Кожен керівник зобов'язаний, на нашу думку, мати на увазі постійне формування гарного психологічного клімату. Цьому буде сприяти неформальні зустрічі поза стінами установи, спільне відзначення (святкування) визначених державних, сімейних дат, та дат, пов'язаних з розвиткомпідприємства. Співпрацівники оцінять турботу керівництва, що позначиться на якості роботи, та поглибленні довіри у взаємовідносинах поміж працівниками та керівництвом.
Проте, незважаючи на зусилля керівництва, має місце вплив індивідуальних особливостей людини на взаємовідносини у колективі. Згідно цьому, ми рекомендуємо, при складанні колективу зважати на психологічну сумісність людей. Тобто намагатися не поєднувати в одному колективі суто протилежні особистості: людей чистих, чуйних, чутливих, з бажанням виявити допомогу, з черствими, похмурими особистостями, що страждають підозрілістю, недоброзичливістю, та поводять себе різко, розв'язно. При недотриманні такої пропозиції, протиріччя та конфлікти, що виникають між такими протилежними людьми, можуть перерости з особистої до ділової сфери. Це дуже негативно позначається на ділових взаємовідносинах.
Зважаючи на викладене, велике значення має проведення систематичних навчальних заходів. На нашу думку, вони повинні бути поєднанні з візуальними навчальними матеріалами у вигляді плакатів, пам'яток, витягів з правил ділового спілкування. Поряд з цим регулярність проведення навчання з психологічних індивідуальних особливостей індивіда, та основ етики взаємовідносин у колективі та, також, етикету ділового спілкування, призведе до загального поліпшення якості ділових взаємовідносин. Такі взаємовідносини зможуть частково запобігти виникненню конфліктних ситуацій. Вони також зможуть виявити з групи - неформальних лідерів та найбільш придатних до керівної посади представників колективу.
Зокрема, ми зазначаємо, що налагодженні ділові взаємовідносини мають суттєвий вплив на настрій людини взагалі. Це неминуче позначається на його взаємовідносинах з оточенням. Така людина почуває себе щасливою та задоволеною в усьому. Навіть тимчасові труднощі, вона легше переносить, бо чітко визначає їх тимчасовість завдяки отриманим знанням.
?
Список використаних літературних джерел.
1. Вичев В. Мораль и социальная психика. М., 1997, с. 314.
2. Галицкий В.П., Коркин В.Я.. Предотвращение конфликтов в первичном коллективе. Психология возрастных коллективов . М., 1997.
3. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. Сокр. пер. с нем. М., 1990.
4. Золотнякова А.С. Проблемы психологии общения. Мысль, 1971.Ростов-на-Дону. Изд-во Рост.ун-та, 1976г.
5. Кайдалов Д.П., Сиуменко О.И. Психология єдиноначалия и коллегиаль-ности. М. 1996, с.205.
6. Катасонова Е. Л. Японские корпорации: культура, благотворитель-ность, бизнес. М., 1992.
7. Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. М., 1996, с.144.
8. Ковалев А.Г. Курс лекций по социальной психологии. М., 1994,
с.153-154.
9. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., Экономика, 1994.
10. Ксенчук Е.В., Киянова М.К. Технология успеха . Минск, 1993.
11. Куликов В., Галицький В. Применение психологического воздействия в конфликтных ситуациях . - Проблемы психологического воздействия. М., 1995.
12. Лавриненко А.П. Социальная психология и этика делового общения. М.1998.
13. Леонтьев А.А. Психология общения. Тарту. Изд-во Тарт.ун-та, 1974.
14. Либин А. В. Стилевые и темпераментные свойства в структуре индивидуальности человека. М., 1993.
15. Литвинов В.Н. Психологический климат и економические показатели. Рига. 1996, с.55.
16. Махнач А.В. Личностные детерминанты динамики психических состояний в экстремальных условиях деятельности. М., 1993.
17.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1993.
18. Общие основы педагогики. М., 1994.
19. Ольшанский В.Б. Психологическая теория коллектива. - Вопросы психологии, 1996, № 3.
20. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М. Мысль, 1971.
21. Потеряхин А.Л. Психология управления, основы межличностного общения. К.1999.
22. Раевский А.Н., Антонов А.В. Производство и психология, М., 1996,
с.29-30.
23. Руденский Е.В. Социальная психология. М.1998.
24. Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления.К.1991.
25. Сосин В.А. К исследованиям конфликтов в социальной психологии США в их связи с психологическим климатом. - Социально-психологический климат коллектива. М., 1995.
26.Управление персоналом. В кн. ЛедановИ.Д. Практический менеджмент, 1993.
27.Чудова Н.В. Имплицитная модель межличностного оценивания и ее роль в профессиональной коммуникации. М., 1993.
28.Щекин Г. Основы кадрового менеджмента. Киев, 1993.
29.Якокка Л. Карьера менеджера. Пер. с анг. - М., Прогресс, 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...