WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

здійснюються за межами встановлених для них функцій і службових обов'язків працівників, є додатковими послугами.
Додаткові послуги спрямовані на більш повне задоволення попиту населення і відвідувачів на різноманітні види обслуговування, сприяють росту об'єму товарообороту підприємства громадського харчування і підвищенню якості обслуговування.
Працівники підрозділу пропонують такі види додаткових послуг, як виготовлення страв з сировини замовника, виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів за рецептурою замовника, упакування страв, які були придбані на підприємстві. Характеристика послуг, які підприємство фактично надає та може надавати, наведена в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Характеристика послуг ПГХ "Енергетик"
№ п/п Перелік послуг Фактично надає Може надати
1. Послуги по виготовленню кулінарної продукції та послуг
1.1. Виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення споживачів, у тому числі у складному бенкетному виконанні + +
1.2. Виготовлення страв з сировини замовника + +
1.3. Послуги кухаря, кондитера у виготовленні страв, кулінарної продукції та кондитерських виробів на дому - +
1.4. Виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів за рецептурою замовника + +
1.5. Виготовлення на замовлення напівфабрикатів, кулінарних виробів - +
1.6. Виготовлення і реалізація продукції з використанням нетрадиційної сировини - +
2. Послуги з реалізації кулінарної продукції + +
2.1. Реалізація кулінарної продукції та кондитерських виробів через торговий зал, буфет + +
2.2. Реалізація кулінарної продукції поза підприємством - +
2.3. Відпуск обідів додому - +
3. Послуги з організації споживання та обслуговування
3.1. Організація та обслуговування святкових подій, бенкетів, індивідуальних замовлень, в тому числі на дому - +
3.2. Організація харчування та обслуговування учасників зборів, нарад + +
3.3. Доставка кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення споживачів, у тому числі у бенкетному виконанні - +
3.4. Доставка кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення споживачів на робочі місця і додому - +
3.5. Організація раціонального комплексного харчування - +
3.6. Прийом замовлень на комплектацію наборів у дорогу - +
3.7. Організація дієтичного харчування - +
4. Інші послуги
4.1. Прокат столової білизни, посуду, приборів - +
4.2. Консультації спеціалістів у виготовленні, оформлені кулінарної продукції та кондитерських виробів - +
4.3. Упакування страв, які були придбані на підприємстві + +
Разом: 7 20
Періодично надходять замовлення на обслуговування святкових подій, банкетів, виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення споживачів, у тому числі у складному банкетному виконанні. Постійно реалізуються кулінарна продукція та кондитерські вироби через торговий зал, буфет.
Для аналізу реалізованого попиту на страви і послуги, що були реалізовані за досліджуваний тиждень, зведемо дані в таблицю 2.4.
Таблиця 2.4.
Аналіз реалізованого попиту на страви і послуги їдальні № 1
ПГХ "Енергетик" за тиждень
Види діяльності Кількість споживачів, чол. Середня вартість покупки, грн. Товарооборот,грн. Питома вага у загальному. Т/О, %
Харчування 845 2-82 2382-23 69
Реалізація продукції через буфет 388 2-06 799-00 23
Банкетні обслуговування 26 27-00 277-53 8
Разом 1259 - 3458-76 100
Рисунок 2.5. Діаграма реалізованого попиту на страви та послуги їдальні № 1
Аналізуючи таблицю, ми можемо зробити висновок, що більша кількість споживачів їдальні № 1 користується послугами надання харчування. Питома вага цієї послуги складає 69% загального товарообігу. Питома вага бенкетних обслуговувань складає лише 8% загального товарообігу.
Якість продукції громадського харчування залежить в основному від слідуючих факторів:
- якості основної і допоміжної сировини, напівфабрикатів, їх відповідності вимогам стандарту;
- правильного складання рецептури з урахуванням науково обгрунтованих норм харчування;
- точність контрольно-вимірювальних приборів;
- застосування найбільш раціональних методів технологічної обробки, естетичного оформлення, використання сучасного обладнання;
- технічний рівень підприємства;
На якість продукції також впливає механізація і автоматизація праці робітників підприємства.
Управління якістю продукції і послуг - це дії, що здійснюються при створенні та вживанні продукції в цілях встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня її якості. При управлінні якістю продукції і послуг безпосередніми об'єктами управляння є процеси, від яких залежить якість продукції та послуг, які організуються і проходять на довиробничій (отримання сировини і товарів по якості) і виробничій стадіях створення продукції, а також на стадіях збереження, реалізації і споживання продукції. Об'єктами контролю на підприємстві громадського харчування також є сировина, матеріали і готова продукція, стан технологічного та іншого обладнання, якість контрольно-вимірювальної апаратури, наявність нормативно-технічної документації.
Якість сировини і харчових продуктів, що поступають на підприємство, контролює комірник і зав.виробництвом. Приймання продуктів починають з перевірки супроводжувальних документів. Наявність сертифікату якості є обов'язковою умовою приймання сировини і товарів. Якщо товар має сертифікат якості, але не відповідає вимогам до якості, підприємство повертає продукцію.
Зав.виробництвом оцінює роботу кожного працівника, кожної виробничої дільниці, цеху. Повсякденний контроль якості готової продукції проводиться на підставі органолептичної оцінки. Особлива увага звертається на: первинну обробку сировини, норми закладки, температуру, теплову обробку.
Кухарі їдальні забезпеченінеобхідними нормативними документами - збірниками рецептур страв, технологічними картками.
Директор підрозділу виконує функцію організатора виробництва, який вирішує завдання такої організації виробництва, системи підвищення кваліфікації і відповідальності працівників, контролю якості продукції, переоснащення виробництва, які забезпечили б високу якість продукції, що випускає підприємство, високу якість роботи самого підприємства.
2.2.2. Аналіз організації виробничого процесу та технічного
рівня підприємства
Аналіз організації виробничого процесу складається з дослідження таких питань: склад цехів, їх розміщення, взаємозв'язок між ними, оснащення цехів обладнанням, кількісний і кваліфікаційний склад працівників, розподіл праці між ними, характеристика технологічних ліній, робочих місць.
Підприємство громадського харчування виконує три функції:
- виробництво продукції громадського харчування;
- реалізація продукції;
- організація споживання.
Це визиває необхідність організації як виробничої, так і торгівельної діяльності з встановленням чіткого взаємозв'язку між ними.
На рисунку 2.6. показана схема виробничого процесу на підприємстві.
Рисунок 2.6. Схема виробничого

 
 

Цікаве

Загрузка...