WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

їдальні та збільшенню потоку споживачів, що , в свою чергу, приведе до збільшення обсягів виробництва.
Спираючись на результати моментних спостережень у залі їдальні та запропоновані заходи підвищення ефективності роботи підприємства, можна передбачити підвищення попиту на продукцію та послуги (таблиця 4.1).
За результатами аналізу фактичної кількості споживачів було встановлено, що на сьогоднішній день їдальню відвідує в середньому 200 чоловік/день. Як показало анкетне опитування, кількість відвідувачів збільшиться на 35% або 70 чоловік, якщо у їдальні підвищиться якість продукції та обслуговування.
Таким чином, за рахунок підвищення якості страв та послуг їдальня має можливість збільшити кількість відвідувачів до 200+70=270 чоловік за день. Середня вартість одного набору становить 3 грн., тому ми можемо спрогнозувати майбутній товарообіг від надання послуг у харчуванні, реалізуючи страви власного виробництва:
(270 х 250 роб днів) х 3,0 грн = 202500 грн. за рік.
Враховуючи результати аналізу середнього набору страв, які обирають споживачі, ми прийшли до висновку, що 80% відвідувачів хотіли б купувати солодкі страви, асортимент яких у їдальні неширокий. Серед напрямків удосконалення торгово-виробничої діяльності їдальні ми пропонували у розділі 3 розширити асортимент продукції за рахунок введення у меню нових солодких страв (крем, мус, буше) за нетрадиційною технологією приготування. Отже, з вище наведених даних ми можемо зробити висновок, що серед бажаючих споживачів користуватись послугами їдальні теж буде в середньому 80% потенційних споживачів солодких страв. Їх кількість буде становити:
- за день - (270 х 0,8) = 216 чоловік;
- за тиждень - 216 х 5 днів = 1080 чоловік;
- за рік - 216 х 250 роб. днів = 54 000 чоловік.
Враховуючи той фактор, що один чоловік за один прийом їжі споживає 1 -1,5 солодких страв, ми можемо спрогнозувати кількість десертних страв, які будуть реалізовані через роздаткову їдальні. Таким чином, за день у їдальні буде реалізовуватись:
216 х 1,5 = 324 солодких страв.
Вважаючи той факт, що в середньому вартість солодких страв буде становити 0,4 грн, ми можемо розрахувати майбутній товарообіг по солодким стравам за день:
324 х 0,4 = 129,6 грн./день або 129,6 х 250 =32400 грн./рік.
За даними анкетного опитування 10% опитаних респондентів серед співробітників підприємтсва "Енергетик" мають бажання отримувати дієтичне харчування, задоволення потреб яких дасть можливість збільшити потік споживачів на 66 чоловік за тиждень. Середня вартість набору дієтичного харчування становить 3 грн 58 коп. таким чином, товарооборот їдальні від реалізації дієтичних страв зросте на:
3,58 х 66 = 236,3 грн/тиждень або 11342 грн./рік.
Наступним напрямком удосконалення торгової діяльності їдальні є перепрофілювання буфету на бар, де буде реалізуватись як продукція власного виробництва, так і куповані товари. Такий захід дасть нам можливість збільшити товарообіг, особливо за рахунок реалізації купованих товарів.
Анкетне опитування показало, що більшість працівників виявили бажання продовжити традицію проведення бенкетів у приміщенні їдальні. За 1999 рік товарообіг від проведення обслуговування бенкетів склав 28 863 грн. Анкета показала, що на майбутній період кількість бажаючих замовити бенкети може зрости на 100%. Тому, ми можемо припустити, що товарообіг від надання послуг у проведенні бенкетів, буде становити:
28863 х 2 = 57 726 грн.
Всі прогнозні розрахункові дані зведемо в табл. 4.1.
Таблиця 4.1.
Прогноз діяльності їдальні на рік після впровадження заходів по удосконаленню торгово-виробничої діяльності підприємства
Запропоновані заходи Кіль-сть за рік (факт) Середня вартість 1 замовлення, грн. Середній товарообіг за рік, грн Очікувана кількість за рік Очікуваний середній товарообіг за рік, грн
Харчування, чоловік 50000 3,0 150000 67500 202500
Введення солодких страв, страв - 0,4 - 81000 32400
Дієтичне харчування, наборів - 3,58 - 3168 11341
Організація бенкетів 1069 27,0 28863 1604 57726
Відкриття бару 12200 1,5 18300 28 400 42600
Разом 197363 346567
Валовий товарообіг, грн 784700 1131267
Прогнозні дані дають нам можливість зробити висновок, що темпи росту товарообігу у очікуваному періоді будуть становити:
(1131,27 / 784,7) х 100% = 144%
Враховуючи динаміку розвитку їдальні на протязі останніх років її діяльності та ефект від отриманих результатів після впровадження заходів по удосконаленню торгово-виробничої діяльності підприємства, можна передбачити, що прогнозований товарообіг у наступному році зросте на 44% у порівнянні з попереднім періодом. (таблиця 4.2.)
Таблиця 4.2.
Визначення прогнозованого товарообігу їдальні "Енергетик"
Показник Факт
1999 року Збільшення показників Прогнозовані показники, т.грн
% Тис.грн
Валовий товарообіг, тис.грн 784,7 44,0 346,567 1131,267
Відповідно до цього темпу збільшення товарообігу розраховуються майбутні витрати, валові доходи та прибутки підприємства (підрозділи 4.2, 4.3, 4.4.).
4.2. Прогнозування витрат виробництва та обігу їдальні
При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати запас його фінансової стійкості (зону безпеки). З цією метою заздалегідь всі витрати підприємства слід розділити на дві групи в залежності від об'єму виробництва і реалізації продукції: змінні та постійні.
Розділивши валові витрати на змінні та постійні, ми визначили структуру витрат їдальні (таблиця 4.3.).
Таблиця 4.3.
Визначення структури витрат їдальні
Витрати Сума, тис.грн %
Умовно-постійні 128,72 34,5
Умовно-змінні 244,38 65,5
Валові витрати 373,1 100,0
Звідси випливає, що частка постійних витрат у загальній їх сумі становить 34,5%, а змінних витрат -65,5%.
Змінні витрати збільшуються або зменшуються пропорційно об'єму виробництва продукції. Це витрати на сировину, матеріали, енергію, палива, заробітну плату працівників, відрахування та податки на заробітну плату та виручку і т.ін.
Постійні витрати не залежать від об'єму виробництва і реалізації продукції. До них відносяться амортизація основних засобів, нематеріальних активів, суми виплачених процентів за кредит, орендна плата, витрати на управління і організацію виробництва, зарплата персоналу підприємтсва на почасовій роботі і т.д. (таблиця 4.4.)
Таблиця 4.4.
Визначення прогнозованого розміру витрат їдальні.
Показник Од.виміру Факт 1999 року Приріст показників Прогнозовані показники
% Тис.грн
Валовий товарообіг т.грн 784,7 44,0 346,567 1131,267
Валові витрати, в т.ч. т.грн 373,1 29,0 107,53 480,62
- змінні т.грн 244,38 44,0 107,53 351,91
- постійні т.грн 128,72 - - 128,72
Сума умовно-постійних витрат буде дорівнювати 128,72 тис.грн., як у 1999 році. Значить сума умовно-змінних витрат буде дорівнювати:
244,38 + (344,38 х 0,44) = 351,91 тис.грн.
Таким чином, валові витрати зростуть до 480,62 т.грн або на 29,0%. А співставивши суму прогнозованих витрат з плановим товарообігом отримуємо рівень витрат:
480,62 х 100

 
 

Цікаве

Загрузка...