WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

підприємства громадського харчування складається від реалізації продукції (робіт, послуг), і доходів від позареалізаційної діяльності (таблиця 2.15.).
Таблиця 2.15.
Аналіз валового доходу ПГХ "Енергетик" за 1997-1999р.р.
Показники
Факт
1997р. Факт
1998р. Факт
1999р. Відхилення
98р. від 97р. Відхилення
99р. від 98р Відхилення
99р. від 97р
в сумі в % в сумі в % в сумі в %
Валовий товарообіг,т.грн 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.Роздрібний товарообіг т.грн. 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.1.Товарообіг по продукції власного виробництва, т.грн. 671,9 795,5 618,9 123,6 118,4 -176,6 77,8 -53 92,1
-Питома вага товарообігу по продукції власного виробництва у загальному товарообігу, % 78,21 73,43 78,87 - -4,78 - 5,44 - -0,66
1.2.Товарообіг по покупним товарам, т. грн. 187,.2 287,8 165,8 100,6 153,7 -122 57,6 -21,4 88,6
-Питома вага товарообігу по покупним товарам у загальному товарообігу, % 21,79 26,57 21,13 - 4,78 - -5,44 - -0,66
2.Оптовий товарообіг,
т.грн. - - - - - - - - -
3.Валовий доход, т.грн. 388,3 520,0 364,9 131,7 133,9 -155,1 70,2 -23,4 93,9
4.ПДВ 64,9 87,0 60,7 22,1 147,0 -13,0 85,6 15,0 126,0
5.Рівень валового доходу, в % 45,2 48 46,5 2,8 106,2 -1,5 96,9 1,3 102,9
Дані таблиці 2.15. свідчать, що валовий доход підприємства розвивається нерівномірно на протязі досліджуваного періоду. Спостерігається збільшення рівня валового доходу у 1998 році у порівнянні з 1997 роком на 33,9% або на 131,7 тис.грн. Це закономірно, бо приблизно на такий же рівень зросли валовий товарообіг та показник обігу по власній продукції (відповідно 26,1% і 18,4%) У 1999 році спостерігається зменшення валового доходу на 155,1 тис.грн. або 70,2% у порівнянні з 1998 роком та зменшення цього показника у порівнянні з 1997 роком на 23,4 тис.грн. або 93,6%. Аналогічна ситуація спостерігається при аналізі рівня валового доходу за відповідний період.
Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства громадського харчування і є основним показником ефективної роботи підприємства в умовах ринку.
Прибуток підприємства може бути представлений у двох показниках:
1. Прибуток від основної діяльності (від реалізації продукції та послуг), і розраховується як різниця між валовим доходом та витратами.
2. Балансовий прибуток - крім прибутку від основної діяльності, включає незаплановані доходи та витрати, прибуток від неторгової діяльності.
Підприємство отримує прибутки і від позареалізаційної діяльності, і збитки від основної діяльності, при чому збитки значно перебільшують прибутки (таблиця 2.16.). Тому за досліджуваний період підприємство має лише збитки, при цьому спостерігається тенденція до постійного і значного збільшення відповідного показника.
Причина збільшення збитків за 1998 рік лежить у збільшенні рівня витрат на виробництво на 56,8% при низьких темпах зростання валового товарообороту (21,6%), валового доходу підприємства (33,9%).
Такий стан фінансово-господарської діяльності підприємства громадського харчування пояснюється перш за все нестабільністю економічних відносин, зниженням купівельної спроможності населення, затримка виплат заробітної плати, відсутністю готівки для закупівлі сировини та предметів матеріально-технічного призначення за помірними цінами, що безпосередньо впливає на зменшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків підприємства.
Таблиця 2.16.
Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності
ПГХ "Енергетик" за 1997-1999р.р.
Показники
Факт
1997р. Факт
1998р. Факт
1999р. Відхилення
98р. від 97р. Відхилення
99р. від 98р Відхилення
99р. від 97р
в сумі в % в сумі В % в сумі в %
Валовий товарообіг,т.грн 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.Роздрібний товарообіг т.грн. 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.1.Товарообіг по продукції власного виробництва, т.грн. 671,9 795,5 618,9 123,6 118,4 -176,6 77,8 -53 92,1
-Питома вага товарообігу по продукції власного виробництва у загальному товарообігу, % 78,21 73,43 78,87 - -4,78 - 5,44 - -0,66
1.2.Товарообіг по покупним товарам, т. грн. 187,.2 287,8 165,8 100,6 153,7 -122 57,6 -21,4 88,6
-Питома вага товарообігу по покупним товарам у загальному товарообігу, % 21,79 26,57 21,13 - 4,78 - -5,44 - -0,66
2. Оптовий товарообіг,
т.грн. - - - - - - - - -
3. Валовий доход, т.грн. 388,3 520,0 364,9 131,7 133,9 -155,1 70,2 -23,4 93,9
4. ПДВ 64,9 87,0 60,7 22,1 147,0 -13,0 85,6 15,0 126,0
5. Валові витрати, т.грн. 321,8 514,0 373,1 186,2 156,8 -140,9 72,6 45,3 113,8
5.1.Витрати на виробництво реалізованоїпродукції 205,7 309,0 205,8 103,3 150,2 -103,2 66,6 0,1 100,1
6. Прибуток від реалізації продукції, т.грн. -4,4 -81 -68,9 76,6 1840,9 -12,1 85,1 64,5 1565,9
7. Прибуток від позареалізаційної діяльності, т.грн. 4,4 28,0 - 23,6 636,4 -28,0 - -4,4 -
8. Балансовий прибуток, т.грн. - -53 -68,9 -5,3 - 15,9 130 -68,9 -
9. Податок на прибуток, т.грн. - - - - - - - - -
10. Чистий прибуток,
т.грн. - - - - - - - - -
11. Рентабельність, % - - - - - - - - -
Рисунок 2.9. Графік динаміки розвитку основних економічних показників
ПГХ "Енергетик" за 1997-1999 роки, т.грн.
Отже, проаналізувавши стан розвитку фінансово-господарської діяльності ПГХ "Енергетик" за 1997 - 1999 роки, ми прийшли до висновків, що:
1. Майже всі економічні показники (товарообіг, валовий доход, продуктивність праці та ін.) мають нерівномірний характер розвитку за досліджуваний період;
2. Частка продукції власного виробництва у загальному товарообігу становить 73 -78%, що позитивно характеризує виробничу та торгову діяльність підприємства;
3. Провести об'єктивний аналіз ефективності використання основних фондів немає можливості, тому що вони знаходяться на балансі НЕК "Укренерго" ;
4. При аналізі продуктивності праці ми виявили зниження виробітку працівників виробництва за 1998 - 1999 роки;
5. За останні три роки спостерігається значне збільшення збитків, що визиває турботу, оскільки це говорить про те, що підприємство є нерентабельним з економічної точки зору, принаймі на сьогоднішній день. Але їдальня при підприємстві має і соціальне значення, а саме: забезпечення якісною продукцією та послугами громадського харчування робітників цього підприємства.
2.4.4. Аналіз та оцінка економічних показників їдальні
ПГХ "Енергетик"
Для визначення стану розвитку фінансово-господарської діяльності їдальні №1 ПГХ "Енергетик" проаналізуємо динаміку показників за1998 та 1999 роки. Дані зведемо в таблицю 2.17.
Таблиця 2.17.
Аналіз економічних показників діяльності їдальні № 1
ПГХ "Енергетик"
Показники Факт 1998рік Факт 1999рік Відхилення 1999 від 1998року
1. Валовий товарообіг, тис.грн. 548,2 364,1 -184,1
1.1. Товарообіг по продукції власного виробництва, тис.грн. 427,1 270,5 -156,6
- Питома вага товарообігу по продукції власного виробництва у загальному товарообігу,

 
 

Цікаве

Загрузка...