WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

у 1997 та 1999 роках у порівнянні з 1998 роком, коли спостерігається зменшення питомої ваги на 4,78% (таблиця 2.11.).
Проаналізуємо динаміку і структуру продажу основних груп товарів за 1998 та 1999 роки.
З таблиці 2.12. ми зробили висновок, що в 1999 році значно збільшився об'єм продаж кави (на 78 тис.грн. або на 10,4%), цукру ( на 13,6%), яєць (на 53 тис.грн, або 7,6%), а також тютюнових виробів (6 тис.грн. або на 1,2%), кондитерських виробів (4 тис.грн. або 0,8%), м'яса та птиці (4 тис.грн. або 5.5%), молока (10 тис.грн. або 2%).
Зменшився об'єм продаж консерв овочевих (18,6 тис.грн. або 1,6%), консерв м"ясних (0,8 тис.грн. або 1,4%), круп та макаронних виробів (4 тис. грн. або 0,2%), горілчаних виробів (1 тис.грн. або 1%), вин (3 тис.грн. або 0,8%), безалкогольних напоїв (6 тис.грн. або 0,3%).
Такі зміни об'ємів продаж обумовлені насамперед змінами в структурі товарообігу ПГХ "Енергетик" за 1999 рік. В цьому році значно зменшився об'єм товарообігу по покупним товарам і відповідно збільшився по продукції власного виробництва.
Таблиця 2.12.
Аналіз динаміки і структури продажу основних груп товарів
ПГХ "Енергетик"
Товари і товарні групи Факт
1998р. Факт
1999р. Відхилення
99р. від 98р
в сумі в % в сумі в % в сумі в %
М'ясо та птиця 140.0 12,9 144,0 18,4 4,0 5,5
Ковбасні вироби і копченості 14,0 1,3 18,4 2,3 4,4 1,0
Молоко та молочні продукти 20,0 1,8 30,0 3,8 10,0 2,0
Сир і бринза 0,8 0,07 3,0 0,4 2,2 0,33
Консерви м'ясні 16,0 1,5 0,8 0,1 -0,8 -1,4
Консерви рибні 2,4 0,2 2,0 0,3 -0,4 0,1
Консерви овочеві 22,0 2,0 3,4 0,4 -18,6 -1,6
Яйця 24,0 2,2 77,0 9,8 53,0 7,6
Цукор 14,0 1,3 116,8 14,9 102,8 13,6
Кондитерські вироби 8,0 0,7 12,0 1,5 4,0 0,8
Чай 1,0 0,09 5,0 0,6 4,0 0,5
Кава 14,0 1,3 92,0 11,7 78, 10,4
Борошно 18,0 1,7 18,0 2,3 0 0,6
Хліб і хлібобулочні вироби 15,0 1,4 19,0 2,4 4,0 1,0
Крупи та бобові 19,0 1,75 14,0 1,8 -5,0 0,05
Макаронні вироби 9,0 0,8 5,0 0,6 -4,0 -0,2
Овочі 14,0 1,3 12,0 1,5 -2,0 0,2
Горілка 27,0 3,3 26,0 2,3 -1,0 -1,0
Вина 12,0 1,9 15,0 1,1 -3,0 -0,8
Шампанське 16,0 1,5 15,4 1,96 -2,6 0,46
Безалкогольні напої 24,0 3,1 30,0 2,8 -6,0 -0,3
Тютюнові вироби 15,0 1,9 8,0 0,7 -6,0 -1,2
Інші групи товарів 635,1 58,6 107,3 13,7 -527,8 -44,9
Разом 1083,3 100 784,1 100
Отже, аналізуючи динаміку розвитку товарообігу підприємства громадського харчування "Енергетик", ми прийшли до висновку:
1. Товарообіг за досліджуваний період розвивався нерівномірно, про що свідчать дані таблиці 2.11.
2. Обсяг випуску продукції власного виробництва підприємства має тенденцію до зменшення за останній рік, що негативно характеризує стан розвитку підприємства.
3. Питома вага продукції власного виробництва у загальному товарообігу має досить високе значення і вона поступово збільшується, що позитивно впливає на виробничо-торгову діяльність підприємства.
2.4.2. Аналіз витрат виробництва ПГХ "Енергетик"
Витрати виробництва і обігу - важливий якісний показник виробничої діяльності підприємства громадського харчування. Аналіз витрат допомагає визначити доцільність виробничих витрат, виявити невикористані резерви.
На рівень витрат виробництва і обігу впливають багато факторів: обсяг, склад і структура товарообігу, форми і рівень організації виробництва і обслуговування споживачів, рівень використання напівфабрикатів при виробництві продукції громадського харчування, рівень продуктивності праці, ступінь механізації праці, зміна цін на сировину та предмети матеріально-технічної бази.
Розмір витрат залежить і від складу товарообігу. Так, збільшення об'єму випуску продукції власного виробництва викликає ріст витрат. Це підтверджують дані таблиці 2.14. Із збільшенням валового товарообороту у 1998 році на 26,1% або на 224,2 т.грн. привело до підвищення витрат на 56,8% або на 186,2 т.грн., при цьому темпи збільшення валового товарообігу менші за темпи збільшення розміру витрат на 30,7% (56,8% - 26,1%), що показує встановлення негативних тенденцій у розвитку господарської діяльності підприємства.
Таблиця 2.13.
Аналіз витрат виробництва їдальні за 1997-1999р. за статтями
Показники 1997рік 1998рік 1999рік
в сумі, т.грн. питома вага, % в сумі, т.грн. питома вага, % в сумі, т.грн. питома вага, %
Матеріальні витрати 4,4 1,3 8,0 1,5 21,3 5,7
Заробітна плата 69,3 21 94,0 18,3 94,3 25,3
Амортизація 1,1 0,3 2.0 0,4 2,46 6,6
Відрахування на соц. заходи 25,3 7,7 50,0 9,7 35,26 9,5
Інші 22,0 6,7 51,0 9,9 13,94 3,7
Всього комерційних витрат 122,1 37,3 205,0 39,9 167,3 44,8
Витрати на виробництво реалізованої продукції 205,7 62,7 309,0 60,1 205,8 55,2
Разом 327,8 100 514,0 100 373,1 100
Таблиця 2.14.
Аналіз впливу товарообігу на розмір валових витрат ПГХ "Енергетик" за 1997-1999р.р.
Показники
Факт
1997р. Факт
1998р. Факт
1999р. Відхилення
98р. від97р. Відхилення
99р. від 98р Відхилення
99р. від 97р
в сумі в % в сумі в % в сумі в %
Валовий товарообіг,т.грн 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.Роздрібний товарообіг т.грн. 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.1.Товарообіг по продукції власного виробництва, т.грн. 671,9 795,5 618,9 123,6 118,4 -176,6 77,8 -53 92,1
-Питома вага товарообігу по продукції власного виробництва у загальному товарообігу, % 78,21 73,43 78,87 - -4,78 - 5,44 - -0,66
1.2.Товарообіг по покупним товарам, т. грн. 187,.2 287,8 165,8 100,6 153,7 -122 57,6 -21,4 88,6
-Питома вага товарообігу по покупним товарам у загальному товарообігу, % 21,79 26,57 21,13 - 4,78 - -5,44 - -0,66
2.Оптовий товарообіг,
т.грн. - - - - - - - - -
3.Валові витрати,т.грн. 327,8 514,0 373,1 186,2 156,8 -140,9 72,6 45,3 113,8
3.1.Витрати на виробництво реалізованої продукції 205,7 309,0 205,8 103,3 150,2 -103,2 66,6 0,1 100,1
3.2.Питома вага у загальному розмірі витрат, % 62,7 60,1 55,2 - -1,6 - -4,9 - -7,5
З таблиці видно, що у 1999 році порівняно з 1998 роком відбулося зменшення витрат на 27,4% або на 140,9 т.грн. за рахунок зменшення розміру валового товарообігу на 298,6 т.грн. або 27,6% та частки продукції власного виробництва на 4,78% (рисунок. 2.8.).
Рисунок 2.8. Динаміка розвитку витрат ПГХ "Енергетик" за 1997 - 1999 роки
Ріст витрат у 1999 році пояснюється, перш за все тим, що у порівнянні з 1997 роком збільшилась вартість робочої сили майже у півтори рази, що в свою чергу привело до збільшення відрахувань на соціальні заходи, та у зв'язку із збільшенням матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань. За досліджуваний період спостерігається збільшення питомої ваги комерційних витрат та поступове зменшення витрат на виробництво реалізованої продукції, що говорить про зниження собівартості продукції та послуг. Такий стан розвитку говорить про позитивні тенденції діяльності підприємства.
2.4.3. Аналіз валового доходу та прибутку ПГХ "Енергетик"
Кінцевим результатом діяльності підприємства є доход та прибуток. Валовий доход

 
 

Цікаве

Загрузка...