WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

Виробничо-торговельна діяльність підприємства - Дипломна робота

виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.
Продуктивність праці в громадському харчуванні вивчається вцілому і по окремим категоріям робітників. Виробіток на одного робітника підприємства громадського харчування визначається як виходячи із валового товарообігу, так і умовного обігу співставної працемісткості.
Продуктивність праці (ПП) робітників підприємства визначається за формулою:
ПП = ТО(умовний) / Чсер = (ТО(ПВВ) + 1/3 ТО(КТ)) / Чсер;
Де ТО(ПВВ) - обсяг реалізації продукції власного виробництва, тис.грн.
ТО(КТ) - обсяг реалізації купованих товарів, тис.грн.
Ч сер - середньоспискова чисельність робітників, чол.
Враховуючи той фактор, що на підприємствах громадського харчування реалізується продукція власного виробництва та куповані товари, то продуктивність праці робітників виробництва визначається лише за товарообігом по продукції власного виробництва (таблиця 2.8.).
ПП(вироб.) = ТО(ПВВ) / Ч(вироб.);
Таблиця 2.8.
Аналіз продуктивності праці у ПГХ "Енергетик"
за 1997-1999р.р.
Показники
Факт
1997р. Факт
1998р. Факт
1999р. Відхилення
98р. від 97р. Відхилення
99р. від 98р Відхилення
99р. від 97р
в сумі в % в сумі в % в сумі в %
Валовий товарообіг,т.грн 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.Роздрібний товарообіг т.грн. 859,1 1083,3 784,7 224,2 126,1 -298,6 72,4 -74,4 91,3
1.1.Товарообіг по продукції власного виробництва, т.грн. 671,9 795,5 618,9 123,6 118,4 -176,6 77,8 -53 92,1
1.2.Товарообіг по покупним товарам, т. грн. 187,.2 287,8 165,8 100,6 153,7 -122 57,6 -21,4 88,6
2.Умовний товарообіг,
т.грн. 708,6 888,3 674,1 179,7 125,3 -214,2 75,9 -34,5 95,1
3.Середньоспискова чисельність працівників
чол. , в т.ч. : 36 39 40 3 108,3 1 102,5 4 111,1
3.1.Робітники виробництва, чол. 9 11 11 2 122,2 - - 2 122,2
3.2.Робітники торгівельної групи , чол. 9 10 11 1 111,0 1 111,0 2 122,2
4.Продуктивність праці на одного працівника підприємства, т.грн/чол. 19,.7 22,.8 16,9 3,1 115,7 -5,9 74,1 -2,8 85,8
5.Продуктивність праці на одного працівника виробництва, т.грн/чол 744,7 72,.3 56,.3 -2,4 96,8 -16 77,9 -18,4 75,4
Отже, показник продуктивності праці робітників (таблиця 2.8.) змінювався в залежності від динаміки зміни валового товарообороту та кількості працюючого персоналу. Так, підвищення умовного товарообігу на 25,3% у 1998 році спричинило підвищення продуктивності праці вцілому по підприємству на 15,7% або 3,1 тис.грн. на одного працівника і зниження умовного товарообігу на 24,1% у 1999 році привело до зниження продуктивності на 25,5%, при чому темпи зниження продуктивності праці випереджають темпи зменшення товарообігу, що негативно характеризує виробіток працівників.
Продуктивність праці робітників ПГХ "Енергетик" і їдальні № 1 зокрема залежить від факторів: тип підприємства; об'єм товарообігу, його структури; організаційно-технічних особливостей їх трудової діяльності; кількості працюючого персоналу.
Отже, робочий потенціал підприємства використовується неефективно, про що свідчить значне зниження продуктивності праці робітників всього підприємства і виробничого підрозділу зокрема.
2.3.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Мірою праці на підприємствах громадського харчування є робочий час, а нормою праці - час, який необхідний для виконання визначеної роботи при існуючому рівні техніки та організації виробництва та обслуговування. З метою вивчення та визначення причин, які впливають на продуктивність праці, ефективність використання робочого часу працівниками, проводяться моменті спостереження за роботою працівників виробництва.
На основі такого аналізу можна встановити ефективність використання трудового потенціалу їдальні "Енергетик".
Результати, отримані під час дослідження підприємства, показують, що працівники кухні працюють неефективно і свій робочий час не використовують на всі 100%. Такий висновок вдалося зробити на підставі співвідношення фактично відпрацьованого часу та проектованого, який становить 8 годин або 480 хв. Але бувають періоди, коли працівники цього підрозділу перепрацьовують свій нормований час, якщо є кількість споживачів.
Наявність такого факту свідчить про неправильну організацію виробничого процесу з точки зору законодавства та охорони здоров'я персоналу. Нераціональне використання робочого потенціалу може привести до підвищення втомлюваності, зниження продуктивності праці. Такий фактор робить персонал неконкурентоспроможним.
Результати моментних спостережень та розрахунків зведені в таблиці 2.9, 2.10.
Таблиця 2.9.
Баланс робочого дня бригади кухарів їдальні № 1
Витрати часу Фактичний Проектний
хв. % хв. %
1. Час роботи Т роб. 243 57,5 310 88,5
-підготовчо-заключної Т пз. 40 5,8 48 7
-оперативної Т оп. 122 46,7 227 76,4
-основної Т осн. 105 15,2 110 44,9
-допоміжної Т доп. 97 31,5 117 31,5
-обслуговування Т обсл. 35 5 35 5
2. Час перерв Т перер. 197 42,5 80 11,5
Залежних від працівників Т зал.пр. 93 35,3 35 5
-відпочинок Т відп. 48 7 35 5
-порушення трудової дисципліни Т птд. 95 27,7 - -
Незалежних від працівників Т незал. 50 7,2 45 6,5
-організаційний Т орг. 45 6,5 45 6,5
-технічний Т тех. 5 0,7 - -
Всього 480 100,0 480 100,0
Таблиця 2.10.
Показники ефективності використання робочого часу
кухарів
Показники Значення показників
Використання робочого часу, К в, % 68
Підвищення ефективності використання робочого часу, К е.в. 39
Зменшення витрат на підготовчо-заключні роботи, К п-з 0,5
Ліквідація перерв з порушення трудової дисципліни, К п.т.д. 20
Ліквідація перерв з технічних причин, К тех. 1
Зменшення фактичних витрат робочого часу на відпочинок, К відп. 10
Підвищення продуктивності праці, К п.п 35,0
Проаналізуємо таблиці.
Розрахунок показника використання робочого часу для кухарів їдальні проводиться за формулою:
К в=((40+105+97+35+48)/480)х100=68%
Ефективність використання робочого часу працівниками виробництва показує його кількісну характеристику, але не якісну. При спостереженні виявилось, що кухар 4-го розряду витрачає на 1% або 9 хв. більше часу на підготовчо-заключні роботи, ніж це необхідно за нормативами. За рахунок цього продуктивність кухаря 4-го розряду падає на 4,3%. У кухаря 5-го розряду зменшилась ефективність використання робочого часу із-за порушення виробничого процесу: заміна та наладка основного робочого органу м'ясорубки.
Тому коефіцієнт використання робочого часу у кухарів становить лише 0,68 при розрахунковому коефіцієнті 0,9. Якщо ліквідувати причини появи таких факторів, то продуктивність праці кухарів підвищиться на 32%.
Проаналізуємо причини неефективного використання робочого часу. Найбільш вагомим є показник ліквідації перерв із-за порушення трудової дисципліни.
К п.т.д.=(95/480)х100%=20%
Інша причина криється у перевитраті робочого часу на відпочинок. За нормативами відпочинок складає 5%, а на практиці він досягає 7% (таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...