WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Системний підхід до управління персоналом фірми - Курсова робота

Системний підхід до управління персоналом фірми - Курсова робота

задачі.
Алгоритм - це точний опис (метод, правило), який визначає послідовність дій над початковими даними при рішенні задачі для отримання результатів.
Розглянемо алгоритм аналізу трудових факторів на обсяг виробництва продукції.
Аналіз впливу окремих факторів, як уже визначалося в розділі 3, здійснюється методом елімінування.
Крок 1. Визначення факторів впливу одночасно діючих трудових факторів на обсяг виробництва, виходячи з того, що обсяг виробництва розраховується як добуток взаємопов'язаних факторів.
Обсяг
виробництва, =
грн.
Чисельність
робітників * Середня кількість днів * роботи 1 робітника Середня тривалість *
робочого дня Середньо-
годинний виробіток, грн.
Крок 2. Вибір звіту про працю показників: обсягу товарної продукції, середньоспискової чисельності, загальної кількості відпрацьованих усіма працівниками людино-годин, загальної кількості відпрацьованих усіма працівниками людино-днів.
Крок 3. Розрахунок за отриманими в кроці 2 даними показників: середнього числа днів роботи одного робітника, середньої тривалості робочого дня, середньомісячного, середньодобового та середнього динного виробітку одного працівника.
Крок 4. Визначення добутку факторів по підстановках (таблиця 1).
Крок 5. Визначення величини впливу факторів на обсяг виробництва.
Крок 6.Перевірка - сума впливів всіх факторів повинна дорівнювати зміні фактичного обсягу виробництва порівняно з плановим.
5.Аналіз результатів практичної реалізації алгоритму.
Розглянемо методику розрахунку впливу трудових факторів на практиці аналізу по конкретному підприємству.
Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку факторів
№ Показник За планом Фактично Відхилення від плану % виконання плану
1 2 3 4 5 6
1 Товарна продукція за місяць, тис.грн.
312,8
293,44
-19,36
93,81
2 Середспискова чисельність робітників
200
180
-20
90,0
3 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин
36800
30888
-5912
83,935
4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів
4600
3960
-640
86,086
5 Середнє число днів роботи одного робітника
(рядок 4 : рядок 2)
23
22
-1
95,6
6 Середня тривалість робочого дня
(рядок 3: рядок 4), годин
8,0
73,8
-0,2
97,5
7 Виробіток одного робітника:
-середньомісячний, грн.
-середньодобовий, грн.
-середньогодинний, грн.
1564
68
8,5
1630,2
74,1
9,5
+66,2
+6,1
+1,0
104,2
109,0
111,8
Розрахунок способом ланцюгових підстановок здійснюємо в таблиці 3, вибравши початкові дані з таблиці 1.
Таблиця 3. Розрахунок впливу трудових факторів на обсяг товарної
продукції
Номер підстановки та назва фактора Чисель-ність робіт-ників Середня кількість днів одного робітника
Середня тривалість робочого дня Середнього динний виробіток Обсяг товарної продукції тис.грн. Величина впливу фактора, тис.грн.
Нульова підстановка
200
23
8,0
8,5
312,8
-
1.Вплив чисельності робітників
180
23
8,0
8,5
281,52 281,2-312,8 =
= -31,28
2.Вплив середньої кількості днів роботи 1 робітника
180
22
8,0
8,5
269,28
269,28-281,52 = = -12,24
3.Вплив середньої тривалості робочого дня
180
22
7,8
8,5
262,55
262,55- 269,28 = = -6,73
4.Вплив середнього динного виробітку
180
22
7,8
9,5
293,44
293,44 - 262,55 =
= +30,89
РАЗОМ - - - - - -19,36
Проведений аналіз свідчить, що обсяг товарної продукції, виготовленої за місяць за рахунок зниження фактичної чисельності порівняно з плановою привів до зменшення фактичного обсягу виробництва на 31,28 тис.грн. порівняно з плановим.
Під впливом відхилення від плану фактичної середньої кількості днів роботи 1 робітника обсяг виробництва зменшився на 12,24 тис.грн.
Негативно вплинуло на обсяг виробництва і скорочення середньої тривалості робочого дня порівняно з плановою (обсяг виробництва знизився на 6,73 тис.грн.).
І тільки вплив середньогодинного виробітку збільшив обсяг виробництва на 30,89 тис.грн.
Визначення розміру впливу окремих трудових факторів дозволяє розробити конкретні заходи по усуненню причин, що негативно впливають на результати діяльності підприємства і визначити розміри резервів виробництва.
ВИСНОВКИ
Ефективність управління персоналом в умовах ринкової економіки є одним з визначних чинників економічного успіху підприємства. Воно покликане забезпечити сприятливе середовище, в якому реалізується трудовий потенціал, розвиваються особисті здібності, люди отримують задоволення від виконаної роботи і суспільне визнання своїх досягнень. В сфері управління кадрами відбувається послідовне зміщення акцептів від технологічних підходів, які регламентуються змістом трудового процесу до цілісного, системного підходу, в основі якого - довготривалий розвиток трудового потенціалу працівників. Це змістовно змінює "управління персоналом" від простого оперативного рішення проблем, що виникають до визначення майбутніх потреб людей і розвитку їх трудового потенціалу.
Зарубіжний досвід свідчить, що керівник служби управління персоналом підприємства має широкі повноваження, є членом правління акціонерного товариства, активно впливає на кадрову політику підприємства.
В наш час вкрай необхідна система підготовки і перепідготовки працівників центрів управління персоналом, оскільки в країні практично немає спеціальних вищих навчальних закладів, які б готували фахівців даного профілю.
Нагальним залишається і питання підвищення продуктивності праці, оскільки цей показник в Україні значно нижчий ніж в країнах з розвиненою ринковою економікою. Рівень продуктивності праці значною мірою залежить від рівня підготовки кадрів.
Список використаної літератури:
1.Болюх М.А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: Урожай, 1998.
2.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: "Знання-Прес", 2001.
3.Одегов Ю., Маусов Н., Кулапов М., Эффективность системы управления персоналом (социально-экономический аспект). - М.: РЭП им Плеханова, 1993.
4. Киорринг В. Искусство управления. - М.: "БЕК", 1997.
5. Курочкин А.С. Управление предприятием. - К.: МАУП, 1998.
6.Магура М.И. Поиск и отбор персонала. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез", 1997.
7.Управление персоналом (Под ред.Кибанова А.) - М.: "Инфра-М", 1997.
8.Уткин Э.А. Управление фирмой. - М.: "Акалис", 1996.
____________

 
 

Цікаве

Загрузка...