WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління затратами - Контрольна робота

Управління затратами - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Управління затратами
План:
1. Нормативний метод обліку витрат.
1.1. Нормативна калькуляція.
1.2. Облік зміни норм.
2. Об'єкти і методи калькулювання.
2.1. Поняття об'єкту обліку витрат.
3. Задачі управлінського обліку.
4. Задача.
1. Нормативний метод обліку витрат
Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і отримання економії засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод який застосовується в різних галузях промисловості.
Важливими завданням нормативного обліку є своєчасне попередження нераціонального використання ресурсів підприємства, оперативний аналіз витрат на виробництво, який дозволяє розкривати невраховані при плануванні і в практичній роботі резерви, визначати результати госпрозрахункової діяльності підрозділів підприємства, що беруть участь у виробничому процесі (цехів, ділянок тощо).
Нормативний метод обліку ґрунтується на:
- нормуванні витрат і обов'язковому складанні нормативних калькуляцій по кожному виробу;
- щомісячному або щоквартальному обліку внесених змін у встановлені норми;
- систематичному виявленні відхилень фактичних витрат від поточних юрм витрат матеріалів і заробітної плати;
- калькулюванні фактичної собівартості груп (типів) однорідної продукції виходячи з їх нормативної собівартості і відхилень від норм;
- аналізі відхилень за причинами і винуватцями.
При цьому до однорідних груп продукції відносять вироби з однаковими технологіями виготовлення, трудомісткістю і складом матеріалів. В умовах застосування у виробах типізованих деталей розширюються можливості об'єднання на підприємствах машинобудування машин і приладів в однорідні групи.
Нормативний метод обліку витрат виробництва дозволяє своєчасно виявляти і встановлювати причини відхилення фактичних витрат від діючих норм основних витрат і кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління.
Всі випадки відхилення від норм повинні оформлюватись відповідними документами і обліковуватись. Облік відхилень ведеться з метою забезпечення своєчасної інформації про розміри і причини додаткових, не передбачених нормами витрат, і прийняття необхідних організаційних і технічних заходів.
При нормативному методі повинен здійснюватись систематичний облік змін діючих норм. Цей облік ведеться на підставі повідомлень про зміни норм і використовується для уточнення нормативних калькуляцій.
На підприємствах повинен бути встановлений порядок оформлення змін норм, а також повідомлення зацікавлених відділів і цехів про ці зміни. За повідомленням про зміни норм вносяться зміни в технічну і планову документацію, які є основою для оформлення первинних документів (вимог, лімітних карток, робочих нарядів, маршрутних листків тощо), де зазначаються діючі витратні норми для видачі сировини, матеріалів і напівфабрикатів, а також для нарахування оплати праці.
1.1. Нормативна калькуляція
При нормативному методі обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції підставою для визначення фактичної собівартості є нормативна калькуляція.
Чинні норми - це обумовлені технологічним процесом норми, за якими виконуються відпуск сировини й матеріалів та оплата виконаних робіт. Відхиленням від норм вважаються як економія, так і додаткові витрати сировини, матеріалів, заробітної плати та інші додаткові витрати (в тому числі викликані заміною сировини й матеріалів, оплатою робіт, не передбачених технологічним процесом, доплатам за відхилення від нормальних умов роботи тощо).
Нормативні калькуляції складаються на всі види виробів, які випускає підприємство. При виготовленні ж окремих видів виробів в різних виконаннях нормативна собівартість визначається для кожного варіанту виконання окремо. Нормативні калькуляції можуть складатись послідовно на деталі, вузли, складальні з'єднання і вироби вцілому або, тільки на вироби вцілому. Калькуляція на деталі та вузли складається тільки за статтями основних витрат. При цьому в калькуляціях на виріб вцілому додаються витрати на обслуговування виробництва і управління, а витрати на матеріали розшифровуються по окремих групах матеріалів. При безцеховій структурі управління нормативні калькуляції розраховують по підприємству в цілому.
Приклад 1. Нормативна калькуляція розточувального верстату
Статті витрат
За нормою, грн.
Сировина й основні матеріали (за мінусом відходів)
620
Напівфабрикати купрвані і комплектуючі вироби
5570
Всього матеріалів
6190
Транспортно - заготівельні витрати
720
Основна заробітна плата виробничих робітників
860
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
300
Відрахування на соціальне страхування
435
Витрати на освоєння виробництва нових видів продукції
215
Відшкодування зносу спеціальних інструментів та пристроїв
450
Витрати на утримання і експлуатацію обладнання
1080
Загальновиробничі витрати
890
Всього виробнича собівартість
17330
1.2. Облік зміни норм
Впровадження у виробництво організаційно-технічних заходів, більш досконалого обладнання, раціоналізаторських пропозицій призводить до зниження витрат матеріалів і заробітної плати на одиницю продукції, а отже, і до змін встановлених за ними нормативів. Ці зміни фіксує відділ підготовки виробництва в спеціальних повідомленнях, які складають окремо на зміни норм витрат матеріалів, нормативного часу і розцінок, цехових та інших витрат. В повідомленнях наводяться назва деталі (виробу), якої стосується зміна норм, стара і нова норми, різниця від зміни норми, дата і обґрунтування причини введення нової норми.
Облік змін норм потребує своєчасного уточнення нормативів. Основна частка змін норм відноситься до трудових витрат.
Зміни норм обов'язково групують по причинах, найменуваннях виробів, їх однорідних групах, цехах. На підставі повідомлень зміни норм вносять в нормативні калькуляції. Нові змінені норми, як правило, вводяться з 1-го числа наступного місяця (кварталу).
Облік змін норм дає можливість уточнювати фактори формування фактичної собівартості і виявляти економічну ефективність впроваджених раціоналізаторських пропозицій і проведених організаційно-технічних заходів. У всіх виробництвах у разі змін норм виникає необхідність переоцінки незавершеного виробництва на цю ж дату. Це викликане тим, що витрати залишку незавершеного виробництва, які переходять на 1-ше число звітного місяця, розраховані за старими нормами, а звітна калькуляція, яка складена, виходячи із витрат, за новими нормами. Переоцінкунезавершеного виробництва проводять з використанням коефіцієнтів (індексів змін норм) (приклад 2).
Приклад 2. Уточнення оцінки незавершеного виробництва в результаті змін норм витрат
Показники
Матеріали, грн.
Заробітна плата, грн.
Всього
За нормативами, які діють до 1-го числа звітного місяця
500
200
700
За нормативами, які діють з 1-го числа звітною місяця
475
(500 х 0,95)
194
(200 X 0,97)
669
Зміна норм витрат, які уточнюють оцінку незавершеного виробництва (знижка)
-25
-6
-31
Примітка. В прикладі припускається, що витрати в незавершеному виробництві складаються з витрат матеріалів та заробітної плати, індекс змін норм за якими, відповідно, 0,95 та 0,97
2. Об'єкти і методи калькулювання.
2.1. Поняття об'єкту обліку витрат
Об'єктом обліку витрат П(С)БО 16 "Витрати" називає продукцію, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...