WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

ціні, смаку і подібним вимогам до складу пропозиції на ці вироби. Споживчі оцінки виявляються як у формі прямої преваги - через акт придбання або, навпаки, відмови від покупки конкретного виробу, так і у формі суджень про переваги того чи іншого виробу перед аналогічними йому по призначенню, або про дефекти, що знижують споживчу цінність, корисність хлібного товару. Вивчення споживчих оцінок є головною частиною маркетингового дослідження споживачів. При вивченні споживчих оцінок хлібобулочних і кондитерських виробів варто враховувати відносність цих оцінок, тому що вони виявляються через порівняння даного продукту з іншими, а їхнє конкретне утримання знаходиться в прямої залежності від Кісного складу пропозиції хлібопродуктів відповідного виду. Тобто, споживач хлібобулочних виробів, як правило, порівнює лише з вже існуючим товаром, не висловлюючи припущень і побажань у порівнянні, з гіпотетично ідеальним товаром.
У цілому можна відзначити, що у формуванні попиту на хлібобулочні вироби беруть участь чотири елементи: конкретна потреба (задача маркетингу визначити, а іноді і створити її); платоспроможність споживачів, що залежить від загальної економічної ситуації і рівня прибутку населення; ціна (маркетинг має величезну кількість інструментів регулювання ринкової ціни) і пропозиція, обсяг, асортимент і якість якого залежить і самого виробника.
Таким чином, маркетингові зусилля безпосередньо впливають на більшість чинників формування попиту на хлібобулочні і кондитерські вироби. А так, як достатній попит лежить в основі ефективності збутової діяльності,а, отже, для організації економічно вигідного збуту варто активізувати маркетингову діяльність.
Основні конкуренти БКК
Основними конкурентами БКК є інші хлібокомбінати і хлібозаводи, які входять до АТ "КиївХліб".
В наведеній нижче таблиці 2.15 можна побачити дані щодо становища АТ "КиївХліб" та підприємств, що входять до його складу.
Таблиця 2.15
Основні показники роботи АТ "КиївХліб" за 1998 рік
Підприємства ТП в
цінах 1998 року-
Товарна продукція в порівн. цінах
Хлібобулочні
Вироби, тн
Кондитерські
вироби,тн
1997 1998 % 1997 1998 % 1997 1998 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Хлібокомб. №1 15360 16183 15363 94.9 27788 25978 93.5 27 20 74.1
o>
Хлібокомб.№2
93861 24517 23448 95.6 38613 35872 92.8 747 787 105.0
Булочно-конд. Комбінат 25002 23071 24162 104.7 14159 14221 100.2 1440 1848 128.0
Хлібзавод №4 14561 14472 14576 100.7 29399 28569 97.2
17
Хлібокомб. №6 20824 18069 20866 115.4 28813 30698 106.5 2077 2831 136.0
Дослідний хлібзавод 19606 17807 19666 110.1 27873 30749 110.3
Хлізавод
Буд-во 3 х/з-д 18708 13076 18777 143.6 25519 30437 135.2
5
Хлібзавод №11 23932 25179 24056 95.5 26627 25913 97.3 519 457 58.1
Хлібзавод №12 25035 21014 24351 112.7 25571 26382 103.2 1084 1388 128.0
Рем.-монт. Комб 1900 1384 1796 129.6
Всього по Києву: 188789 175371 187001 106.6 241452 248818 103.1 5594 7353 124.7
Білоцерківськ. Хлібокомбінат 11087 9220 11093 120.3 13548 16067 118.6 204 291 142.6
Васильківський хлібзавод 3723 4007 3723 92.9 5359 5094 91.6 4 7 175.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Фастовський хлібзавод 2977 2798 2977 106.4 4265 4435 104.0 6
Броварський хлібзавод 5994 5320 5972 112.3 7648 8345 109.1 32 47 146.9
Богуславський .хлібзавод 737 731 736 100.7 806 799 99.1
1
Переяслав Хмельницьк. 1658 2567 1658 646 3918 2540 64.8 5 4 80.0
хлїбзавод
Макаровський хлібзавод 1949 1941 1916 98.7 2640 2604 98.6 7 5 71.4
Сквирський 1484 1642 1484 90.4 2631 2309 87.8 1 3 63.3
Славутичський
хлібзавод 707 779 707 90.8 968 847 87.5 1 - -
Всього по області: 30316 29005 30266 104.3 41983 43040 102.5 260 356 137.7
Всього по
АТ "Київхліб" 219105 204376 217267 106.3 283435 291858 103.0 6154 7711 125.3
З таблиці 2.15 можна зробити висновок, що в цілому по місту Києву випуск продукції збільшився на 12891 тис.тн. Це збільшення відбулось в основному за рахунок збільшення випуску продукції на хлібокомбінаті №6, дослідному хлібзаводі, будівництва 3-го хлібзаводу та хлібокомбінаті №12. На хлібокомбінаті №1 випуск продукції зменшився на 820 тис.тн. В цілому по АТ "Київхліб" випуск продукції зменшився на 12891 тис. грн.
Отже, ці підприємства й є основними конкурентами БКК. Також до складу АТ "Київхліб" входять деякі підприємства, що заходяться в Київській області й які теж складають конкуренцію. Це такі підприємства, як Білоцерківський хлібокомбінат, Богуславський хлібзавод, Броварський хлібза-вод, Васильківський хлібзавод, Макарівський хлібзавод, Переяслав-Хмельницький хлібзавод, Сквирський хлібзавод, Славутицький злібзавод та Фастівський хлібзавод.
Аналізуючи дані таблиці робимо висновок, що БКК займає досить високий рівень у виробництві всіх видів продукції. Він є найбільшим виробником кондитерських виробів, тортів та тістечок. Так у 1998 році питома вага БКК у загальному випуску кондитерських виробів становила 24%, а по Києву - 25,1%; у загальному випуску тортів - 42,9%, по Києву - 45,3%; у загальному випуску тістечок -57,6%, по Києву -71,1%. (дивись діаграму 1). БКК небезпечно зменшувати обсяги виробництва по цих видах продукції, оскільки обсяги виробництва хлібокомбінату №12 майже досягають рівня БКК. Проте по суті це єдиний конкурент для БКК на ринку кондитерських виробів.
Що стосується обсягів виробництва хлібу та хлібобулочних виробів, то БКК ще не досяг бажаних результатів: так у 1998 році обсяг його виробництва був найменшим серед інших хлібокомбінатів. По випуску булочних та здобних виробів БКК знаходився на другому місці після хлібокомбінату №11 (булочні) та дослідного (здобні) і його питома вага у загальному обсязі виробництва становила по булочних видах - 14,3%, по здобних -7,3%. Найбільший обсяг дієтичних та діабетичних виробів було виготовлено хлібокомбінатом №2 (дивись діаграму 2).
дллд
2.6. Висновки з аналізу виробничої діяльностіБКК
Підсумковуючи проведений аналіз виробничої діялбності треба - зауважити, що:
по-перше, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком ціни на хлібобулочні вироби зросли на 2,7 % за рахунок збільшення випуску здобних виробів, а на кондитерські - на 3,6 % за рахунок впровадження нових видів тортів та тістечок;
по-друге, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком обсяг реалізації продукції збільшився на 13,3 % або на 2969,6 тис. грн. На зміну обсягів реалізації вплинули: ступінь виконання виробничої програми, зміна залишків готової продукції і відвантажених товарів, а також зміна оптових цін на продукцію підприємства;
по-третє, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком в натуральному вимірі менш матеріаломісткими по борошну були хлібобулочні та кондитерські вироби, в той час, як витрати цукру на ці види продукції збільшились, хоча й не дуже значно. Це в свою чергу вплинуло на зростання матеріаловіддачі по борошну хлібобулочних та кондитерських виробів та на зменшення матеріаловіддачі по цукру, особливо хлібобулочних

 
 

Цікаве

Загрузка...