WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота


Кіммоб = (Вартість ОВФ - сума зносу) / Підсумок за балансом.
Кіммоб поч року = (4286,6 - 2309,9) / 7236,6 = 0,27
Кіммоб кін року = (8578,9 - 2476,2) / 8769,7 = 0,7
Показники ефективності використання коштів
1. Коефіцієнт реалізації на 1 гривню немобільних коштів.
Креал = Виручка від реалізації / Немобільні кошти.
Креал поч року = 26337,1 / 4817,2 = 5,47
Креал кін року = 26337,1 / 6138,5 = 4,29
2. Коефіцієнт оборотності коштів
Кобор = Виручка від реалізації / Вартість оборотних коштів
Кобор поч року= 26337,1 / 1354,9 = 19,44
Кобор кін року = 26337,1 / 1817,8 = 14,49
3. Рентабельність продаж.
Крент = Балансовий прибуток / Обсяг реалізації продукції
Креет= 4002,4 / 25002,3 =0,16
4. Рентабельність активів.
Креет = Балансовий прибуток / Сума всіх активів.
Креет = 4002,4 / 8769,7 = 0,46
5. Рентабельність власного капіталу.
Крент = Балансовий прибуток / Сума власного капіталу.
Креет = 4002,4/63 80 =0,63
Показники платоспроможності (ліквідності)
1. Показник загальної платоспроможності: характеризує перспективну можливість підприємства розрахуватись по короткотерміновії заборгованості.
Кзаг пл = Сума ліквідних коштів / Короткотермінова заборгованість.
Кзаг пл = (розділ II активу + розділ III активу) / розділ III пасиву.
Кзаг пл поч року = (1354,9 + 1064,5)/1805,8= 1,4
Кзаг пл кін року =(1817,4+813,4)/2389= 1,0
2. Показник поточної ліквідності.
Кпот лікв = (ЛК-ТМЦ)/КЗ;де
ЛК - ліквідні кошти;
ТМЦ - товарно-матеріальні цінності;
КЗ - короткотермінова заборгованість.
Кпот лікв поч року = (1354,9 + 1064,5 - 225,3)/1805,8 = 1,2
Кпот лікв кін року = (1817,8 +813,4 -301,9) /2389,7 =1,0
3. Показник абсолютної ліквідності: характеризує негайну можливість підприємства розрахуватись по заборгованості.
Кабслікв = (Г+ЦП)/КЗ; ДЄ
Г - гроші;
ЦП - цінні папери;
КЗ - короткотермінова заборгованість.
Кабс лікв поч року = 15,4/ 1805,8=0,01
Кабс лікв кін року = 22,4/2389,7 = 0,01
4. Показник розрахунку з кредиторами за рахунок дебіторів.
Крозр = Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість.
Крозр поч року = 809,1/1701,7 = 0,5
Крозр кін року = 605,1/2063,0 = 0,3
2.5. Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Аналіз конкурентного середовища
Коннкурентноспроможність підприємства безпосередньо залежить від знання рику та уміння правильно використовувати ту чи іншу ринкову сіггуацію.Це змусило керівників багатьох підприємств розглядати використання маркетингової концепції при організації виробничої діяльності як гостру необхідність. Характерною рисою існуючого положення є, те що дана концепція використовується в різноманітних варіантах. Більшість керівників, проголосивши першорядність орієнтації ділової активності на потреби споживачів, фактично притримуються виробничої і збутової концепції маркетингу, в основі яких лежить, насамперед, прагнення до збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції.
Зараз неможливо на ринку України визначити тенденцію розвитку маркетингу вже тільки тому, що у своєму сучасному понятті маркетингу на вітчизняних підприємствах не існує. Існуює лише окрема його ідея. Такий підхід втілюється в організації самої служби маркетингу. На підприємствах зроблені спроби створити відділи маркетингу, але як правило, ці відділи виконують лише деякі функції маркетингу (організації реклами, пошук нових клієнтів, участь у виставках, зв'язок із громадськістю). У більшості випадків не існує загальної стратегії маркетингу з чітким визначенням цілей і задач усієї маркетингової діяльності. Підприємства хлібопекарської промисловості не виняток.
При комплексному підході збутова діяльність є частиною маркетингової (однієї з чотирьох "Р" marketing mіх). І тому перед тим, як вжити заходів щодо удосконалення маркетингового керування збутовою діяльністю, варто вивчити загальні напрямки розвитку маркетингу в галузі хлібопечення і виробництва кондитерських виробів.
Вихідним моментом концепції маркетингу хлібопродуктів служить орієнтована на споживача, інтегрована цільова філософія підприємства. У цілому ж маркетинг хлібопродуктів можна представити як систему керування ринком хлібопродуктів, що включає в себе процес визначення, аналізу, прогнозування, створення і розвитку споживчих бажань, а також організацію всіх ресурсів для задоволення потреб покупців з оптимальним прибутком для виробника.
У той же час необхідно чітко розуміти, що концепція маркетингу дозволяє аналізувати, оптимізувати і задовольняти споживчий попит, але вона є лише керівництвом до планування, загальною стратегією діяльності. Підприємство повинно також враховувати свої сильні і слабкі сторони у виробництві, технології, фінансах, збуті. Плани маркетингу повинні погоджувати цілі, вимоги споживачів і ресурсні можливості. У противному випадку плани маркетингу будуть недосяжні. Крім того, необхідно оцінювати вплив конкуренції, державного регулювання та інші сили, стосовно даного підприємства.
Ринок хлібопродуктів характеризується найбільш тісною взаємодією попиту і пропозиції. Пропозиція хлібних товарів є під впливом таких чинників, як зміна суспільних потреб, попиту населення і прискорення НТП. Крім того, в умовах все більшого насичення ринку різноманітними продовольчими товарами, зростають вимоги споживачив до їхнього асортименту і якості; посилюєжться об`єктивна необхідність більш повного задоволення попиту не населення взагалі, а конкретних соціально-економічних груп споживачів, має використовуватися маркетинговий принцип сегментації ринку. І тоді пропозиція буде строго орієнтована на відповідність соціально-економічним, національним, віковим, психологічним і ін. характеристикам визначеного контингенту споживачів. Попит визначає об`ємність ринку - це є частина пропозиції, що може бути реалізована в обмін на платіжні засоби при даному рівні іспіввідношенні роздрібних цін.
Таким чином, попит - це винесені на ринок конкретні платоспроможні потреби. Платоспроможність є найважливішою рисою й особливою властивістю попиту. Але в той же час попит на хлібопродукти - це і сукупність цілком визначених вимог до конкретних хлібопродуктів із відомими функціонально-споживчими і естетичними властивостями.
Натурально-речовинні характеристики попиту конкретизуються у вигляді споживчих оцінок асортименту і якості хлібопродуктів , що надходять на ринок. Споживчі оцінки асортименту і якості хлібопродуктів - це об'єктивне вираження підбадьорливого, нейтрального або негативного відношення покупців до даного виробу або його окремих функціональних і естетичних властивостей. У споживчих оцінках знаходить вираження ступінь відповідності хлібобулочних виробів, що надходять у продаж, сучасним уявленням різноманітних груп покупців про необхідність, доступності по

 
 

Цікаве

Загрузка...