WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

здобні вироби 201 722,2 359,3 258 258
2.Кондитерські вир. 5391 8147,7 151,1 6923 6862,6
o торти і тістечка 5269 8040,4 152,6 6766 6766
o кекси 59 86,7 146,9 76 76
oсхідні солодощі 13 6 46,2 17 6
o печиво 50 14,6 29,2 64 14,6
3.Сухарі паніров. 8 18,8 235,0 10 10
Всього 17499 22471,6 128,4 22472 20243,5
% викон. плану по структурі = 20243,5 / 22471,6 * 100 == 90,%
Отже, як свідчать дані проведеного аналізу, 9,9 % продукції БКК в 1998 році було випущено з порушенням планової структури.
в) аналіз якості продукції:
Якість - сукупність властивостей продукції, що визначає ступінь придатності її у відповідності з призначенням.
Особливу увагу під час аналізу приділяють випуску нових видів продукції, що сприяє кращому забезпеченню населення, розширенню асортименту продукції, підвищенню її якості.
Непрямим показником, що характеризує якість продукції, є брак. Встановити причини виникнення браку та розробити заходи по ліквідації втрат - основна задача аналізу браку.
Проаналізуємо якість продукції БКК за останні п'ять років на основі непрямого показника - браку, використовуючи дані таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Якість продукції
Показники 1993 рік 1994 рік 1995 рік 1996 рік 1997 рік
тон % тон % тон % тон % тон %
Брак виробничий
(хлібобул. Вироби) 16,0 0.09 16,6 0,095 13,0 0,08 7,8 0,05 19,7 0,14
Брак експедиційний
(хлібобул. вироби) 12.1 0,07 12,7 0,07 12,5 0,08 11,0 0,07 12,4 0,09
Питанню поліпшення якості продукції колектив комбінату продовжує приділяти велику увагу. Протягом багатьох років на комбінаті низький % виробничого браку, а брак експедиційний в обсягах норми.
В 1998 році за період освоєння нового виду хліба "Святошинський" 2 г 0,8 кг вироблено 8,2 т браку. В наслідок цього виробничий брак в 1998 році в порівнянні з 1997 роком підвищився.
г). аналіз обсягу реалізації продукції:
Показник обсягу реалізації є результативним показником господарської діяльності підприємства, що характеризує як виробничу, так і позавиробничу сферу.
Реалізована продукція - це продукція, гроші за яку отримано на розрахунковий рахунок підприємства, або продукція відвантажена і відповідно документально оформлена до сплати.
Для визначення обсягу реалізації використовують формулу:
РП = ТП + Зпр - Зкр
де РП - обсяг реалізації продукції, тис. грн.
ТП - обсяг товарної продукції в діючих цінах, тис. грн.
Зпр - залишки продукції на початок року, тис. грн.
Зкр - залишки продукції на кінець року, тис. три.
Проведення аналізу реалізації продукції передбачає складання балансу товарної продукції, який наведено в таблиці 2.9.
Таблиця 2.9
Баланс товарної продукції
1997 1998 Абсолютне
Показники Рік рік Відхилення,
(+/-)
1 2 3 4
1. Залишок готової прод. на складі на поч. року 15,0 37,7 +22,7
2. Залишок відвант. товарів, не сплач, в строк на 452,8 +161,9
початок року 290,9
3. Випуск товарної продукції 224712 25002,3 + 2530,3
1 2 3 4
4. Залишок готової прод. на складі на кін. року 37,7 20,5 -17,2
5. Залишок відвант. товарів, не сплач, в строк на 452,8 215,7 -237,1
кінец року
6. Реалізація товарної продукції 22287 25256,6 + 2969,6
Розглянемо, як вплинула зміна залишків готової продукції на складі та відвантажених товарів на збільшення обсягів реалізації продукції.
37,7 + 452,8 - 20,5 - 215,7 = 2542 тис. грн.
Отже, залишки готової продукції на складі та відвантажених товарів на кінець 1997 року зменшились на 2542 тис. грн. Проте залишки на кінець 1997 року збільшились:
15,0 + 290,9 - 37,7 - 452,8 = - 184,8 тис. грн.
Загальне збільшення залишків готової продукції та відвантажених товарів в 1998 році в порівнянні з 1997 роком склало 697 тис. грн.:
22,7 + 161,9 - 17,2 - 237,1 = - 697 тис. грн.
Отже, на збільшення обсягів реалізації продукції в 1998 році в порівнянні з 1997 роком на 2969,1 тис. грн. вплинуло збільшення обсягів виробництва продукції на 2530,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок зростання оптових цін на продукцію) та збільшення залишків готової продукції на складі та відвантажених товарів на 697 тис. грн.
д) аналіз забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів:
Матеріальні ресурси - це різноманітні речові елементи виробництва, які використовуються переважно як предмети праці в основних і допоміжних виробництвах: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливно-енергетичні ресурси.
Основні завдання аналізу:
o дати оцінку забезпеченості підприємства сировиною і матеріальними ресурсами;
o визначити рівень ефективності використання матеріальних ресурсів;
o виявити і обчислити вплив різних факторів на ступінь використання матеріальних ресурсів.
Узагальнюючими показниками використання сировини та інших матеріальних ресурсів є матеріаломісткість та матеріаловіддача, які розраховуються за такими формулами:
ММ = Кількість матеріальних ресурсів / Кількість ТТІ,
МВ = Вартість ТП / Вартість матеріальних ресурсів,
де ММ - матеріаломісткість, т/т;
МВ - матеріаловіддача, грн./грн.
Проаналізуємо використання основних видів сировини на БКК за даними таблиці 2.10.
Таблиця 2.10
Використання сировини
Показники Один. вим. 1997 рік 1998 рік Абсолютне відхилення,(+/-)
1 2 3 4 5
1. Виробництво:
o хлібобулочних виробів тон 14189,6 14220 30,4
o кондитерських виробів тон 1440,0 1814 408
2. Кількість борошна на виробництво:
o хлібобулочних виробів тон 10962,8 10895,4 -67,4
o кондитерських виробів тон 129,899 176,6 46,76
3. Кількість цукру на виробництво:
o хлібобулочних виробів тон 383,708 297,7 - 88,94
o кондитерських виробів тон 603,242 779,014 175,77
1 2 3 4 5
4.Матеріаломісткість хлібобулочних виробів:
o по борошну тис/т 0,77 0,76 -0,01
o по цукру тис/т 0,027 0,01 -0,017
5.Матеріаломісткість кондитерських виробів:
o по борошну тис/т 0,09 0,095 - 0,005
o по цукру тис/т 0,42 0,42 --
6.Матеріаловіддача хлібобулочних виробів:
o поборошну тис/т 1,29 1,3 0,1
o по цукру тис/т 36,98 47,75 7,77
7.Матеріаловіддача кондитерських виробів:
o по борошну тис/т 11,09 10,46 -0,63
o по цукру тис/т 2,39 2,37 -0,02
Для більш глибокого аналізу використання сировини розглянемо на скільки ефективно використовувались сировина і матеріальні ресурси в вартісному виразі на основі даних таблиці 2.11
Таблиця 2.11
Ефективність використання сировини
і матеріальних ресурсів
Один. Відносне
Показники вим. 1997 рік 1998 рік Відхилення, %
1 2 3 4 5
1. Товарна продукція в пор. тис. грн. 24162 21528 112,1
Цінах
2. Вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...