WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

визначається їх вплив на процес виробництва та результати господарської діяльності підприємства.
а) аналіз виробничої програми:
виробнича програма визначає номенклатуру, строки, кількість і вартість продукції, є складовою частиною бізнес-плану. Аналіз виробничої програми по БКК наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Виробнича програма
Один. 1997 1998 1998 в %
Показники Вим. рік рік до 1997 р.
1 2 3 4 5
1. Обсяг продукції в діючих Тис. Грн. 22472 25002 111.2
цінах (без ПДВ)
2. Обсяг продукції в
Порівняльних цінах (без Тис.грн. 21528 24162 104.7
ПДВ) на 1.01.97р.
3. Виробництво основних
видів:
o хлібобулочних виробів Тон 14189 14220 100.2
o кондитерських виробів Тон 1440 1814 128.3
1 2 3 4 5
4. Темп росту в груповому
Асортименті:
4.1. Хлібобулочних виробів Тон 14189 14220 100.2
3 них:
o булочні та здобні вироби Тон 11765 10755 91.4
0,5 кг і менше
o булочні та здобні вироби Тон 426 454 106.6
0,3 кг і менше
o булочні та здобні вироби Тон 290 294 101.4
0,2 кг і менше
o бараночні вироби Тон 1530 868 56.7
* здобні вироби Тон 406 121 в 3,3 рази
o дієтичні вироби Тон 135 116 86,0
в т. ч. Діабетичні Тон 83 98 84,7
5. Кондитерські вироби тон 1848 1440 128,3
З них:
o торти і тістечка тон 1758 1404 125,2
o кекси тон 76 27 в 2,8 рази
o східні солодощі тон 1 2 50,0
o печиво тон 13 7 185,7
6. Конд. Вироби в розфасовці тон 1761 1411 124,8
Загальний обсяг продукції збільшився, але зменшився осбяг виробництва булочних та здобних виробів вагою 0,5 кг і менше, це сталося за рахунок зупинення печей №1 та №2 на ремонт. Зменшення виробітку бараночних виробів сталося з причин зниження купівельної спроможності населення.
На виконання виробничої програми впливає ряд факторів, які поділяють на три групи:
o пов'язані з організацією праці та використанням робочої сили;
o з наявністю та використанням засобів праці;
o з наявністю і використанням предметів праці.
Між цими факторами існують певні залежності, які слід розглянути та про-аналізувати. Розглянемо вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Дані для аналізу наведено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Вплив трудових факторів
Показники
1997 рік
1998 рік Абсолютне відхилення
(+/-)
1.Товарна продукція, тис. Грн. 22472 25002 + 2530,3
2. Середньоспискова чисельність ПВП, чол. 753 852 +99
3. Середньорічний виробіток ТП на 1 прац.,грн 29843 29345,4 - 497,6
З даних таблиці 2.2. видно, що на збільшення виробничої програми вплинули:
" зміна чисельності :ТП = +99 * 29843 == +2954,5 тис. грн.
" зміна продуктивності праці:ТП = - 497,6 * 852 = - 423,9 тис. грн.
Загальна зміна ТП АТП = +2954,5 - 423 = +2530,3 тис. грн.
Розглянемо вплив на виконання виробничої програми другої групи факторів - наявності та ефективності використання основних виробничих фондів, використовуючи дані таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Вплив наявності і використання ОВФ
Абсолютне
Показники 1997 рік 1998 рік Відхилення,
(+/-)
1. Товарна продукція, тис. Грн. 22472 25002,3 + 2530,3
2. Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн. 3917,6 5738 + 1820,4
3. Фондовіддача на 1 грн. Вартості ОВФ, грн. 5736,2 4537,3 -1378,9
На зміну обсягів виробництва продукції вплинули:
o зміна середньорічної вартості ОВФ:
ТП =+1031,2* 6062,6 =+6251,8 тис. грн.
o зміна фондовіддачі:
ТП = -326,4 * 3917,6 = -1278,7 тис. грн. Загальна зміна: АТП =+6251,8 - -1278,7 = +4973 тис. грн.
Розглянемо вплив на зміну обсягів виробництва третьої групи факторів - наявність та ефективність використання матеріальних ресурсів, використовуючи дані таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Вплив наявності і використання матеріальних ресурсів
Показники
1997 рік
1998 рік Абсолютне відхилення, (+/-)
Товарна продукція, тис. грн. 22472 25002,3 +2530,3
2. Матеріальні витрати, тис. грн. 12992 15333 +2341
3. Вартість ТП на 1 грн. матеріальних витрат, грн. 1729.7 1763.1 -33.4
З даних таб. 2.4. видно, що зростання обсягів виробництва відбулося за рахунок:
o зміни матеріальних витрат:
ТП = +3067 * 1,763 = +5407 тис. грн.
o зміни матеріаловіддачі:
ТП = -0,0334 * 12992 = -434 тис. грн. Загальна зміна: АТП = +5407 -434 = +4973 тис. грн.
На зміну виробничої програми вплинула також зміна цін на продукцію комбінату, яку відображено в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Середня оптова ціна 1 тони продукції в порівняльних
цінах станом на 1.01.97 року
Середня оптова ціна 1 тони
1997 рік
1998 рік 1998 р. в % до 1997 р.
o хлібобулочних виробів 980,02 954,20 97,36
o кондитерських виробів 5282,92 5097,00 96
б) аналіз асортименту продукції:
Аналіз асортименту продукції полягає у визначенні фактичного випуску за повним або груповим асортиментом і порівнянні його з плановими значеннями. При аналізі структури продукції визначають питому вагу окремих виробів в загальному обсязі та порівнюють її з планом.
Проаналізуємо виконання плану з асортименту продукції на БКК за 1998 рік на основі даних таблиці 2.6.
Таблиця 2.6.
Виконання плану з асортименту за 1998 рік
Вартість
продукції, Виконан-ня Зараховано Відносне
Вид виробів тис. грн. плану планом Відхилення,
План Факт % %
1 2 3 4 5 6
1. Хлібобулочні 12100 13129,3 118,2 11534,5 95,3
вироби, всього
o хліб житно-обдир. - 220,7 - - -
o хліб пшен. з бор. 2г - 1067,4 - - -
o хліб пшен. з бор. в/г 5 5,9 14,0 0,7 14,0
o булочні вир. З бор. 1г 120 181,4 240,8 120 100,0
o булочні вир. З бор.в/г 8780 8937,7 112,8 8780 100,0
o бараночні вироби 2243 1639,2
127,6 2243 100,0
o здобні вироби 201 817,3 359,3 201 100,0
Кондитерські вироби 5391 11847,7 151,1 5348,6 99,2
o торти і тістечка 5962 11522,6 152,6 5269 100,0
o кекси 59 280,9 146,9 59 100,0
o східні солодощі 13 6,1 46,2 6 46,2
o печиво 50 38,2 29,2 14,6 29,2
3.Сухарі паніровочні 8 25,3 253,0 8 100,0
Всього 17499 25002,3 128,4 16891,1 96,5
Як видно з таблиці, в 1998 році план з асортименту продукції не довиконано на 3,5 % при загальному виконанні плану по обсягам виробництва на 128,4 % за рахунок недовиконання плану по:
o хлібобулочним виробам на 4,7 %,
o кондитерським виробам на 0,8 %.
Проаналізуємо виконання плану по структурі за даними таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Виконання плану по структурі продукціїза 1998 рік
% Фактич. Зарах.у
виконання Випуск у викон.
Види виробів План Факт плану Перерахунку плану
На %
Виконання
Плану
1. Хлібобул. Вироби 12100 14305,1 118,2 15538 13370,9
" хліб житньо- обд. - 150,2 - - -
o хліб пшен. 2 г - 184,8 - - -
o хліб пшен. 1 г 751 189,8 25,3 965 189,8
o хліб пшен. в/г 5 0,7 14,0 7 0,7
o булоч. Вир.1 г 120 289 240,8 154 154
o булоч. Вир. В/г 8780 9905,5 112,8 11274 9905,5
oбараночні вироби 2243 2862,9 127,6 2880 2862,9
o

 
 

Цікаве

Загрузка...