WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

виробів. Тобто, в 1998 році збільшилось виробництво цукромістких виробів. В той же час зменшення витрат борошна на хлібобулочні вироби пояснюється зменшенням обсягів їх виробництва;
по-четверте, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком питома вага витрат за калькуляційними статтями не зазнала значних змін. Проте питома вага витрат на борошно зменшилась на 3,8%, витрати на сировину збільшились на 4,0%. Це пояснюється змінами в номенклатурі продукції. Витрати на оплату праці зменшились на 0,1% за рахунок підвищення з 1.03.97 року мінімальних місячних тарифних ставок. Позавиробничі витрати збільшились на 2,4% за рахунок збільшення обсягу виробітку та реализації кондитерських виробів, витрати по доставці яких в торговельну мережу в 2,2 рази більше, ніж хлібобулочних виробів;
по-п`яте, в 1998 році фінансовий стан підприємства був автономним, незалежність від зовнішніх джерел фінансування збільшилась. Мобільність та маневріність коштів погіршилась і є незадовільною, фінансова стійкість БКК є досить високою і на кінець року ще збільшилась. Довгострокової заборгованості підприємство не має;
по-шосте, в 1998 році збільшилась питома вага основного капіталу БКК та спроможність самофінансування. Інші показники використання коштів погіршились, що свідчить про неефективне використання власних коштів БКК. Здатність підприємства розрахуватись по своїм забов`язанням характеризує ліквідність (платоспроможність);
по-сьоме, в1998 році спроможність покриття заборгованості поліпшилась, але все ще залишається незадовільною. Загальна ліквідність БКК характеризується позитивно, вона протягом року не збільшилась. А от спроможність розраховуватись з боргами негайно є незадовільною і вона ще погіршилась. Токож не на належному рівні знаходиться спроможність БКК покривати кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської, хоча цей показник поліпшився.
В цілому загальний та фінансовий стан БКК характеризується як автономний і стійкий, є можливість самофінансування. Єдина проблема, яка може виникнути - це негайне покриття заборгованості, яка витікає в основному з наявності великої кількості дебіторів.
Глава ІІІ. Заходи, щодо підвищення конкурентоспроможності БКК, та розрахунок їх економічної ефективності
Проведена техніко-економічна характеристика ДП АТ "КиївХліб" "Булочно-кондитерського комбінату" говорить про те, що використання потужності потокових ліній стало більш стабільним але не у повному обсязі. Резервами підвищення економічної ефективності використання потокових ліній у бараночному цеху є заміна фізично застарілого обладнання на лінії виготовлення баранок, що допоможе підвищити ефективність роботи, усунути простої обладнання із технічних причин, вести технологічний процес безперервно і максимально використовувати технічну потужність цеху. У вирішенні питання задоволення попиту населення у дрібнофасованій продукції, а також ефективного використання потужності ліній, може стати встановлення пакувально-фасувального апарату.
Основними напрямками поліпшення роботи потокових ліній можуть бути:
o зниження простоїв обладнання;
o своєчасне подавання сировини і матеріалів;
o раціоналізація робочих місць потоку;
o поліпшення умов праці на робочих місцях;
o синхронізація роботи потоку;
o введення багатоверстатного обслуговування і суміщення професій.
Для підвищення конкурентноспроможності БКК пропонуємо такі заходи:
o провести модернізацію лінії по виготовленню баранок.
o встановити пакувально-фасувальний апарат для пакування бараночних виробів у пакети по 125 гр.
3.1.Розрахунок економічної ефективності модернізації лінії по виготовленню баранок
З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву баранок, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. У результаті заходу збільшиться обсяг виробництва, зросте продуктивність праці, знизиться собівартості продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та на конкурентноспроможність продукції та підприємства в цілому.
Таблиця 3.1
Вихідні дані для розрахунку
Показники Одиниці виміру Значення до модерніз. Значення після іиодер.
1 2 3 4
Кількість днів роботи цеху. Дні 235 235
Кількість робочих змін в добу. Змін 1 1
Чисельність обслуговуючого лінію персоналу; (Чоп)
І р.
ІІ р.
ІІІ р.
ІV р.
V р.
Чол. 16
3
2
8
1
2 14
2
2
7
1
2
1 2 3 4
Денна тарифна ставка (Тдс)
І р.
ІІ р.
ІІІ р.
ІV р.
V р.
Грн.
8,56
9,52
10,64
11,36
13,44
8,56
9,52
10,64
11,36
13,44
Вартість обладнання у базовому періоді з урахуванням витрат на транспортування, зберігання, монтаж. (Воб) Грн. 2250
Кількість років роботи обладнання до заміни. (Рроб) Роки 15 -
Витрати на демонтаж обладнання. % 5 -
Вартість обладнання у проектуємому періоді. (Воб) Грн. - 15000
Транспортні витрати на обладнання. % - 2
Витрати на монтаж. % - 8
Заготівельні витрати. % - 1
Норми амортизаційних відрахувань. (Ав) % - 15
Витрати на ремонт. (Вр) % - 5
Страхування майна. (См) % - 1
Потужність ел.двигунл. Ваг 14,8 17,3
Кількість годин роботи ел.двигуна. Час 7,5 7,5
Тариф на 1 кВт/год КВт/год 0,11 0,11
Коефіцієнт використання потужності.
0,85 0.85
Соs с
0,8 0,8
Ціна 1 кг металобрухту. Гри. 0,21 -
Вага застарілого обладнання. Кг 2600 -
Річний обсяг виробництва баранок. (Робв) Т 450 (1) 500 (2)
Умовно-постійні витрати на 1т баранок. Грн. 189,33 -
Оптова ціна 1т баранок (Оц) Грн. 2000 2000
Собівартість 1 т баранок Грн. 1596,71 -
1. Розраховуємо капітальні витрати
Кзаг=Кн+Д+3-Л+Об (Формула 1), де
Кзаг - початкова вартість нового обладнання, враховуючи витрати на його закупівлю, транспортування, зберігання, монтаж та заготівельні роботи;
Д - витрати на демонтаж обладнання, що замінюється;
З - заготівельні витрати;
Л - ліквідаційні витрати;
Об - збільшення або зменшення суми обігових фондів у зв'язку із впровадженням заходів.
Кн - нові капітальні витрати.
1.1. Транспортні витрати:
ТВ = 15000*0,02 =300 грн.
1.2. Вартість монтажних робіт:
Вмп =15000*0,08 =1200 грн.
1.3. Заготівельні витрати:
Зв = 15000*0,01 =150 грн.
1.4. Нові капітальні витрати складають:
Кн = Тв + Вмр + Зв +Воб
300 + 1200 + 150 + 15000 = 16650грн.
1.5. Витрати на демонтаж застарілого обладнання:
Д= 2250*0,05 =112,5 грн.
1.6. Ліквідаційні витрати:
Л= 2600*0,21=546 грн.
1.7. Загальні капітальні витрати складають:
Кзаг = 16650 + 112,5 - 546 = 16216,5 грн. (див. формулу 1)
2.Розраховуємо змінні поточні

 
 

Цікаве

Загрузка...