WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

такому складу товарного асортименту, що забезпечує на протязі тривалого періоду часу постійне збільшення (або, як мінімум, збалансованість) прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства на потреби в фінансових ресурсах, необхідних для підтримання конкурентоспроможності підприємства.
Для цього підприємство повинно здійснити прогноз можливості отримання державних замовлень і скласти свій асортимент товарів. Підприємство повинно здійснити маркетингові дослідження ринку, не тільки здійснити вибір ринку, але і з'ясувати, який товар потрібен споживачу, якими перевагами він повинен володіти порівняно з товарами конкурентів, аналогічними товарами на ринку. Ключовим моментом у встановленні виду ринку є знання поведінки покупця.
Таким чином складається можливий товарний асортимент. Для виділення з нього груп товарів, що будуть входити в реальний асортимент, підприємство встановлює обмеження, по якому буде формуватися варіант товарного асортименту і проводить ранжування видів продукції по таким економічним характеристикам як, наприклад, кількість нормо/годин, витрачених на випуск кожного виду продукції, величина прибутку на одну нормо/годину та ін. В результаті вибирається продукція і складається товарний асортимент, що буде випускати підприємство.
При появі в товарному асортименті нових видів продукції необхідно за допомогою їх економічних характеристик визначити рейтинг по кожному виду продукції і на його основі приймати рішення про включення або невключенні його в товарний асортимент підприємства.
Підприємство постійно повинно здійснювати прогнозування зміни ситуації на ринку, враховувати можливість появи нових товарів або нових технологій, зміна моди, поведінка споживачів та інше. Для цього необхідно періодично проводити маркетингові дослідження, причому не обмежуватися ринком, на якому функціонує підприємство, а шукати виходи на нові ринки.
В процесі аналізу діючого товарного асортименту, проведеного на ВАТ "Електроприлад", були отримані наступні результати:
- асортимент підприємства включає товари народного вжитку, товари промислового призначення, електровимірювальні прилади, системи автоматики та запчастини до них;
- значна кількість асортиментних позицій, які стоять на виробництві, є збитковою, або такою, з якої підприємство отримує мізерний прибуток;
- підприємство є монополістом на надскладні електровимірювальні прилади (потенціометри та нормуючі перетворювачі) на всій території СНГ;
- з метою збереження унікальних технологій та утримання на підприємстві висококваліфікованих спеціалістів, здійснюється випуск неприбуткових виробів, зокрема нормуючих перетворювачів та потенціометрів.
З метою вдосконалення діючого товарного асортименту та формування такого асортименту, який зміг би ефективно працювати в перспективі, були проведені певні розрахунки та розробки. Зокрема, для розуміння позиції певного товару у ракурсі конкурентноздатності та економічної доцільності, було проведене ранжування усіх асортиментних позицій. В результаті ранжування були отримані комплексні рейтингові показники, які охарактеризували місце кожної асортиментної позиції на ринку та у виробничому процесі.
Були також проведені розрахунки середніх рейтингових оцінок асортиментних груп, які дали змогу визначити місце групи в загальному асортименті.
На основі аналізу отриманих рейтингових показників були наведені рекомендації щодо формування та підтримання перспективного товарного асортименту для всіх асортиментних позицій.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.
2. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 321 стр.
3. Анисимов Ю. П. Освоение новой продукции - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 187 стр.
4. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Прогресс, - 1989. - 224 стр.
5. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы - М.: Банки и биржи - 1995. - 215 стр.
6. Белявский И. К. Спрос: анализ и управление - М.: Финансы и статистика, - 1997. - 160 стр.
7. Бухало С. М. Организация планирования и управления деятельностью промышленного предприятия, К.: Высшая школа, 1989. - 472 стр.
8. Ворст Й., Ривентлоу Т. Экономика фирмы. Пер. с англ. - М.: Дело, 1994. - 218 стр.
9. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления - М.: Экономика, - 1995. - 543 стр.
10. Горфинкель В. Я. Экономика предприятий, - М.:Прогресс, 1995. - 280 стр.
11. Градов А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмы - М.: Экономика, - 1996. - 441 стр.
12. Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы - М.: Экономика, 1995. - 387 стр.
13. Грузинов В. П. Экономика предприятий и предприни-мательство - М.: Прогресс, 1994. - 356 стр.
14. Дегтяренко В. И. Основы логистикии маркетинга - М.: Гардарика, - 1995. - 118 стр.
15. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия - М.: Дело, 1996. - 280 стр.
16. Ильенкова С. Д. Экономика и статистика фирмы - М.: Финансы и статистика, - 1996. - 240 стр.
17. Кабанов В. С. Менеджмент: проблемы, программа, решение Л.: Лениздат, 1990. - 113 стр.
18. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ - М.: Центр экономики и маркетинга, - 1995. - 126 стр.
19. Кунц Г. , О. Доннел Управление: системный и ситуационный анализ управленческих решений - М.: Прогресс, - 1984. - 590 стр.
20. Ландина Т. В. Организаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку - К.: Наукова думка, 1994. - 150 стр.
21. Майталь Ш. Экономика для менеджеров. Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - 426 стр.
22. Мартыненко В. Г. Менеджмент фирмы - М.: Дело, - 1995. - 372 стр.
23. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М: Дело, 1994. - 702 стр.
24. Мозговой О. М. Товарная политика и планирование товара в междуна-родном менеджменте - М.: Экономика, - 1995. - 324 стр.
25. Неруш Ю. М. Комерческая логистика - М.: Банки и биржи, - 1992. - 272 стр.
26. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства - К.: Наукова думка, 1995. - 520 стр.
27. Речмен Д. Современный бизнес. Пер. с англ., - М.: Дело, 1995. - 680 стр.
28. Семенов В. М. Экономика предприятия: Учеб. пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 184 стр.
29. Соболь С.М. Предпринимательство (начало бизнеса). ВЕНЧУР., К.:1994.
30. Устиненко В. Г. Предпринимательский риск - М.: Прогресс, 1995. - 200 стр.
31. Хоскинг А. Курс предпринимательства - М.: Экономика, 1993. - 247 стр.
32. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг - М.: Прогресс, 1991. - 211 стр.
33. Шершньова З.Є. , Оборська С.В. Стратегічне управління. КНЕУ., К.:1999р.
34. Шмалин Г. Основы и проблемы экономики предприятий. Пер. с нем. - М.: Экономика, 1995. - 512 стр.
35. Richard B. Chase, Nicholas I. Aquilano: Production & operations management. - Homewood, Boston: IRWI, 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...