WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

наступні пропозиції.
Перші три позиції займають відповідно насос "Каштан-2", потенціометр і машинка закаточна. Ці товари відносяться до таких класифікаційних підгруп: товари, що виготовляються підприємством на власні кошти (товари народного споживання сезонного та несезонного характеру); товари експортного призначення та постійні замовлення (потенціометри входять до обох класифікаційних підгруп). Виходячи з результатів ранжування, слід утримувати позиції, які займають сьогодні ці вироби на ринку. І хоча виробництво цих виробів не приносить великого прибутку, а інколи ще й виявляється збитковим, збитковим, ні в якому разі непотрібно знижувати пилність та контроль за якістю при виготовленні цих виробів, а також зменшувати об'єми виробництва. Оскількі ці вироби є конкурентною перевагою ВАТ "Електроприлад" слід приділити додаткову увагу щодо вдосконалення технологічних характеристик цих виробів, а також впровадити заходи в короткостроковому періоді, які зможуть зменшити собівартість виготовлення цих продуктів. І якщо при проведенні наступного рейтингового ранжування виявиться, що ці товари не втратили своїх високих рейтингових оцінок, можна подумати про більш довгострокове інвестування виробництва цих виробів.
Наступні три позиції займають відповідно нормуючі перетворювачі, підставки під телевізор та електроводонагрівачі. Нормуючі перетворювачі, як і потенціометри, входять до класифікаційної підгрупи товарів експортного призначення та сторонніх замовлень. Підставки під телевізор входять до підгрупи товарів народного споживання несезонного характеру. Ці товари відіграють роль "підставок", на яких стоять "основні кити" (перші три). Позиції "Електроприладу" на ринку, які представлені цими товарами, також дуже важливі і поребують постійної уваги, щоб їх не втратити. Крім того, потрібно інтенсивніше просувати ці товари на ринок, застосовувати для цього більш жорсткі стратегії захвату ринку, а це, в свою чергу, вимагає конструктивних доробок та корпоративних, виважених заходів як від керівництва ВАТ так і від кожного робітника окремо. Особливу увагу слід приділити виробництву та реалізації нормуючих перетворювачів, оскільки вони наряду із потенціометрами є товарами монопольного характеру.
На чотирьох наступних позиціях посіли відповідно вузли гідроакумулятора, оповідачі, сікатори садові та спінінгові катушки. Вісі ці вироби відносять до складу номенклатурної підгрупи товарів, які ВАТ виготовляє на свої власні кошти (товари промислового призначення та товари народного споживання). Для того, щоб ці вироби не займали останніх місць в рейтинговій таблиці, вони вимагають суттєвих доробок, як з боку технологічного так і з боку корпоративних та організаційних рішень.
Наступні дві позиції ще не увійшли до підгрупи збиткових товарів, але у беззбитковій підгрупі вони займають два останні місця. Це реле ТРЕ та електрооприскувачі. Номенклатурна підгрупа - товари, що виробляються підприємством на власні кошти (прилади та засоби автоматизації а також товари промислового призначення). І цей факт дає всі вагомі підстави для прийняття рішення виключення цих виробів з діючого товарного асортименту акціонерного товариства. У протилежному випадку вони потребують прийняття негайних рішень стосовно подальшого їх виробництва.
Збиткові вироби. До цієї підгрупи увійшли лише вказувачі електроструму різних модифікацій. Номенклатурна підгрупа - товари, що виготовляються підприємством на власні кошти (прилади та засоби автоматизації). Підстави для прийняти рішення про виключення їх з асортиемнту були одразу, після підсумків діяльності ВАТ "Електроприлад" за 1998 рік, і незрозуміло, чому керівництво ВАТ прийняло рішення про подальший випуск цих виробів.
Узагальнюючи рекомендації, хотілося б додати ще дещо. Отриманий в результаті дослідження асортимент можна назвати перспективним. Точніше, ту його частину, яка має найвищий рейтинг, і як наслідок, буде користуватись найбільшим попитом в перспективі. Зрозуміло, що основні зусилля потрібно напрявляти в русло всілякої (технологічної, рекламної) підтримки цих виробів. Але не слід забувати, що "неперспективний" асортимент теж потребує уваги. З "неперспективного" товару можна зробити перспективний, доклавши для цього необхідні організаційно-технічні зусилля та фінансові ресурси.
В завершенні аналізу спрбуємо визначити найбільш перспективну номенклатурну підгрупу. Для цього визначимо середні рейтингові оцінки асортиментних груп виходячи із рейтингових оцінок окремих виробів. Розрахунки подані в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Розрахунок групових рейтингових показників
Номенклатурна підгрупа
Асортиментна підгрупа
Найменування продукції Рей-тингова оцінка виду про-дукції Середня рейтингова оцінка класифіка-ційної підгрупи
1 2 3 4 5
Продукція, що виготов-ляється підпри-ємством на власні кошти.
Прилади та засоби автоматизації, а також запчастини до них Реле ТРЕ 6513 11
12,7
Вказувачі електроструму УНП-1-750 13
Вказувачі електроструму УЖНП-1-10000 14
Товари промислового призначення Вузли гідроакумулятора 7
8,25
Електроводонагрівачі 6
Електрооприскувачі 12
Оповідачі 8
Товари народного споживання Пос-тійні Насос "Каштан-2" 1
5,6
Підставка під телевізор 5
Се-зонні Катушка спінінгова "Дельфін-10" 5
Машинка закаточна 3
Сікатор садовий 9
Продукція , що виготов-ляється на замовлення Постійні замовлення Потенціометри 2 3
Нормуючі перетворювачі 4
Разові замовлення Системи автоматики -- --
Продукція експортного призначення Потенціометри 2 3
Нормуючі перетворювачі 4
З таблиці можна зрозуміти, що найвищу середню рейтингову оцінку має група продукції, що виготовляється на постійне замовлення, а також продукція експортного призначення. Далі йдуть товари народного споживання та товари промислового призначення. Найгірша оцінка у приладів та засобів автоматизації.
При надходженні замовлень на виробництво нових видів продукції підприємству слід по економічним характеристикам кожного виду продукції визначити їх рейтингову позицію і після цього приймати рішення про прийом або не прийом цих замовлень на виробництво.
Даний товарний асортимент розрахований на однозмінну організацію виробничого процесу, оскільки підприємство ще не має достатнього числа замовників для здійснення своєї виробничої діяльності в дві зміни, хоча виробничі потужності обладнання дозволяють здійснювати його роботу навіть в три зміни. Підприємству слід проводити ряд заходів, направлених на збільшення обсягу випуску як власної, так і сторонньої продукції. Це можливо досягнути у випадку, коли підприємство буде спрямовувати прибуток на закупку додаткового обладнання, що дозволить поширити асортимент продукції акціонерного товариства і збільшить прибуток за рахунок відмови підприємства від послуг інших підприємств, що виконують зазначені види робіт.
Заключення
Однією з найважливіших задач підприємства, діючого в умовах ринкової економіки, є складання свого товарного асортименту. Перевага повинна віддаватися

 
 

Цікаве

Загрузка...