WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

- кількість нормо/годин, які були витрачені на виробництво всіх видів продукції;
Розрахунок проводиться шляхом ділення річної трудомісткості кожного виду продукції на загальну річну трудомісткість по виготовленню всього об'єму продукції. Отриманий в результаті показник відобразить, яку кількісну часку трудомісткість окремо взятого виду продукції займає в загальній річній трудомісткості.
Розрахунок наступного показника Ктпр дасть змогу кількісно виміряти ту часку, яку займає окремий вид продукції в загальному об'ємі товарної продукції, виробленої на протязі року. Цей показник розраховується за формулою 7 шляхом ділення об'єму товарної продукції окремого виду на загальний об'єм товарної продукції.
де V'річ - об'єм товарної продукції певного виду;
Vріч - загальний об'єм товарної продукції;
Загальною рейтинговою оцінкою по кожному виду продукції є добуток трьох вищеназваних рейтенгових оцінок. В залежності від його величини кожному виду продукції присвоюється певна позиція. Рейтинг продукції буде тим вище, чим більше буде значення загальної рейтингової оцінки. По мірі зменшення загальної рейтингової оцінки відповідно буде зменшуватись і рейтингова позиція продукції.
В результаті розрахунків отримується інформація, яку потім можна взяти як керівництво до наступних дій:
" переранжувати асортимент у відповідності з рейтингом;
" виключити з асортименту збиткову продукцію та(або) такі види, який має найменший рейтинговий показник;
" здійснити перегляд та реструктуризацію асортименту згідно встановленого обмеження;
Які заходи здійснюються у випадку вибору варіанту переранжування? Асортимент продукції подається у вигляді рейтингової таблиці в порядку спадання рейтингових показників. Це робиться для наглядності, щоб потім було легче визначитись з вибором пріоритетів виробництва. А далі - як вирішить керівництво, ВАТ "Електроприлад". Можна збільшити об'єми випуску продукції, яка має найвищі рейтингові показники. Можна приділити увагу цій продукції в плані зменшення собівартості та збільшенню рентабельності, або спрямувати зусилля на інтенсивніше просування цих видів продукції на ринок. Також можна спрямувати зусилля на доробку "неперспективної" продукції, підвищенню її рентабельності, зменшенню собівартості продукції, і так далі. Варіантів багато. Головна проблема вирішена - яка продукція "найкраща", так би мовити.
Якщо попередній варіант передбачає лише структурні зміни діючого товарного асортименту з метою перетворення його в перспективний, то в цьому випадку можливі ще й зміні кількісного характеру. Знову ж таки, за рашенням вищого керівництва можна виключити з товарного асортименту збиткові позиції, або ж ті види продукції, які мають найменшу загальну рейтингову оцінку.
Реструктуризація товарного асортименту згідно встановленого обмеження дещо відрізняється від двох попередніх варіантів присутністю зовнішнього фактора. Цей фактор відіграє роль лакмусового папірця, і вводиться для того, щоб ідентифікувати ті позиції, які не задовольняють поставлені вимоги. Обмеження можуть носити найрізноманітніший характер. Наприклад, можна встановити максимальну кількість нормо/годин, витрачених на випуск усіх видів продукції за місяць. Після ранжування товарного асортименту, види продукції, що займають, наприклад, останні три позиції, виключають з асортименту з таким розрахунком, щоб сума нормо-годин, що залишається на випуск видів продукції, що залишилися, не була менша за встановлену в обмеженні.
Розрахунки по ранжуванню продукції та визначенню рейтингових оцінок по кожному виду продукції, що пропонується до включення в перспективний товарний асортимент, наведені в таблиці 2.13.
Таблиця 3.1.
Результати ранжування продукції і знаходження критичної номенклатурної продукції
Найменування
Продукції Річна трудоміст-кість по видам продукції, норм/год Товарна продукція у співстав-лених ці-нах за рік, тис. грн. Прибуток/збиток від реалізації цього виду продукції на протязі року, грн. Прибу-ток на одну нор-мо/год.
Кпр/н
6=5:2 Частка в загаль-ній тру-домісткості
Ктр
Часткав в об'ємі товарної продук-ції
Ктпр Рейтин-гова оцін-ка по ве-личині
прибутку на 1 н/г Рейтин-гова оцін-ка за часткою в загальній трудо-місткості Рейтинго-ва оцінка за часткою в товарній продукції Загальна
Рейтин-гова
Оцінка
9х10х11 Позиція, продук-ції в то-варному
асорти-менті
Один. Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реле ТРЕ 6513 43129 67,2 0,01 4 0,0000927 0,052416 0,044386 0,092745 52,41608 44,38573 215,7737 11
Вказувачі електро-струму УНП-1-750 65280 8,8 -6,50 -15600 -0,23897 0,079337 0,005812 -238,971 79,33691 5,812417 -110199 13
Вказувачі електро-струму УЖНП-1-10000 47852 15,2 -22,46 -16171,2 -0,33794 0,058156 0,01004 -337,942 58,1561 10,03963 -197313 14
Електроводонагрівачі 68160 56,4 2,50 3000 0,044014 0,082837 0,037252 44,01408 82,83707 37,25231 135821,9 6
Електрооприскувачі 24042 24,9 0,015 9 0,000374 0,029219 0,016446 0,374345 29,21903 16,4465 179,8917 12
Вузли гідроакумулятора 33610 23,2 1,5 750 0,022315 0,040847 0,015324 22,31479 40,84733 15,32365 13967,5 7
Оповідачі 60235 40,2 1,8 360 0,005977 0,073206 0,026552 5,976592 73,20556 26,55218 11617,1 8
Насос "Каштан-2" 76716 417 20,13 201300 2,623964 0,093235 0,275429 2623,964 93,23546 275,4293 67382810 1
Підставка під телевізор 69920 26,0 9,51 7608 0,10881 0,084976 0,017173 108,8101 84,97606 17,17305 158786,3 5
Катушка спінінгова "Дельфін-10" 15872 20 0,017 68 0,004284 0,01929 0,01321 4,284274 19,28976 13,21004 1091,712 10
Машинка закаточна 80790 150 1,07 32100 0,397326 0,098187 0,099075 397,3264 98,18672 99,0753 3865143 3
Сікатор садовий 8554 11,5 0,25 350 0,040917 0,010396 0,007596 40,91653 10,39596 7,595773 3230,987 9
Потенціометри 29352 324,8 50,00 180000 6,132461 0,035672 0,214531 6132,461 35,67244 214,531 46930784 2
Нормуючі перетворювачі 199308 328,8 5,0 9000 0,045156 0,242226 0,217173 45,15624 242,2255 217,1731 2375437 4
Підсумкові значення 822820 1514 Х 402777,8 Х Х Х Х Х Х Х Х
Кпр/н - коефіціент, що виражає відношення суми прибутку, отриманого на протязі року в результаті реалізації певного виду продукції до кількості нормо/годин, які були витрачені на протязі всього року на виробництво цього виду продукції, і відображає величину прибутку, що припадає на одну нормо/годину роботи обладнання.
Ктр - коефіцієнт, що виражає відношення річної трудомісткості кожного виду продукції до загальної річної трудомісткісті по виготовленню всього об'єму продукції, і зображує ту кількісну часку, яку трудомісткість окремо взятого виду продукції займає в загальній річній трудомісткості.
Ктпр - коефіцієнт, що виражає відношення об'єму товарної продукції окремого виду, до загального об'єму товарної продукції, виробленої на протязі року, і відображує, яку частку займає окремий вид продукції в загальному об'ємі товарної продукції, виробленої на протязі року.
На підставі наведених розрахунків можна зробити певні висновки та зформулювати

 
 

Цікаве

Загрузка...