WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

реалізуються на внутрішньому ринку. Ці мізерні замовлення в основному регулярно надходять від українських замовників (відхилення від строків зазвичай не складає більше місяця). Тому ці товари й було віднесено до класифікаційної підгрупи "Товари експортного призначення".
Перелік позицій асортиментної підгрупи та динаміку виробництва за 1997-1998 роки відображено в таблиці 2.12.
Таблиця 2.12.
Динаміка випуску товарів експортного призначення
протягом 1997-1999 років, шт.
№ п/п Вид продукції Фактично випущено в Відхи-лення
1997р 1998р
1
2 Потенціометр
Нормуючий перетворювач 3660
1788 3146
1236 -514
-552
Як видно з таблиці, в 1998 році зменшились обсяги виробництва як потенціометрів, так і нормуючих перетворювачів. Далися взнаки фінансові труднощі, які переживало підприємство в другій половині 1998 року. Істотно вплинула на обсяги виробництва і російська криза, яка вибила зі звичної колії російських замовників на цю продукцію.
На підставі наведеного вище аналізу можна зробити певні висновки.
По-перше, виробнича потужність підприємства дозволяє здійснювати випуск даних видів продукції. На заваді збільшенню обсягів та нарощуванню темпів виробництва стають лише зовнішні фактори, на які акціонерне товариство не в змозі впливати.
По-друге - в теперішній час задача акціонерного товариства - відбір певних видів продукції, які є найбільш перспективними та рентабельними з точки зору прибутку, а також вилучення тієї частки номенклатурних позицій, виробництво яких є економічно недоцільне.
2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства
Що ж таке перспективний товарний асоримент? По суті своїй, це є діючий товарний асортимент підприємства, але зкорегований та дороблений на величину вимог, які поставив ринок перед виробником. Оскількі ці вимоги носять найрізноманітніший характер, і виразити їх у якісному чи кількісному виразі важкувато, то механізм розробки перспективного товарного асортименту, запропонований далі, можна назвати універсальним. В результаті здійснення комплексу розрахунків можна буде отримати інформацію стосовно пріоритетності виготовлення тих чи інших видів продукції. Розрахунки можна проводити раз чи два на рік. Частіші перерахунки також не зашкодять ні ВАТ "Електроприлад", а ні асортименту, а лише допоможуть вірно визначити напрямок використання коштів та ресурсів.
З метою забезпечення безперервної реалізації продукції постійно необхідно приділяти увагу асортименту продукції. Ринок весь час змінює свої інтереси, умови, приорітети, вимоги. Попит на продукцію також величина змінна. І не обов'язково повинна змінюватись величина попиту. Можуть змінитися лише вимоги до певної технічної характеристики виробу, і цього буде достатньо для того, щоб попит на товар різко змінився убік збільшення чи зменшення. Як бачимо, неважко зрозуміти, чому потрібно приділяти постійну увагу проблемі формування асортименту. Якщо асортимент "застаріє", або не буде відповідати вимогам сьогодення (вимог інколи буває надто багато), це може негативно вплинути на діяльність підприємства взагалі.
Розробка та впровадження механізму формування перспективного товарного асортименту повинно запобігти виникненню всіх тих негативних тенденцій та процесів, які можливі у випадку ігнорування цього аспекту діяльності підприємства. Перспективний товарний асортимент, розроблений з урахуванням усіх необхідних моментів та вимог, буде лише посилювати конкурентні позиції виробника в порівнянні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які не приділяють належної уваги цій стороні. Я б відніс розробку та впровадження перспективного товарного асортименту до ряду конкурентних переваг того, хто впроваджує цей механізм.
Загальна послідовність дій щодо формування перспективного товарного асортименту здійснюється слідуючим чином.
1. Задається обмеження, по якому формується варіант товарного асортименту.
2. Здійснюється послідовне ранжування номенклатурних позицій по вибраним економічним характеристикам.
3. Здійснюється розрахунок рейтингових оцінок по кожному виду продукції, а також розрахунок загального рейтингу, і, в залежності від його значення, кожному виду продукції присвоюється певне місце.
4. Отриманий в результаті означених дій набір номенклатурних позицій розглядається як можливий варіант перспективного товарного асортименту.
Джерела отримання інформації для підбору позиції по кожному виду продукції, що включається в перспективний товарний асортимент.
1. Виробнича програма по трудомісткості виробів (нормо/годин та гривно/годин), по фонду заробітної плати та доплатам до фонду заробітної плати по київському ВАТ "Електроприлад" за 1999р. містить Ця програма містить інформацію про види продукції, що випускається підприємством, і наступні характеристики по кожному виду продукції:
" назви виробів;
" трудомісткість виробу, виражена в нормо/годинах;
" трудомісткість виробу, виражена в гривно/годинах (цей показник характеризує, скількі гривень витрачається за одну годину на виробництво того чи іншого виду продукції);
" квартальні об'єми виробництва по видам продукції;
" фонд заробітної платипоквартально;
" доплати поквартально в залежності від прибутковості реалізації тих чи інших видів продукції;
" вартість одиниці виробів у співставлених цінах;
" товарна продукція у співставлених цінах;
2. Облікова картка калькуляція замовлень, що ведеться по кожному замовленню і містить дані про собівартість продукції.
На підставі зазначених джерел отримання інформації складається таблиця, що включає в себе основні види продукції, які підприємство випускає кожний місяць.
В цій таблиці, по вищезазначеним характеристикам кожного виду продукції, здійснюється ранжування продукції:
" об'єми товарної продукції по видам;
" трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо/годин;
" річний прибуток від реалізації певного виду продукції;
Для здійснення ранжування продукції за таким класифікаційним параметром як прибуток на одну нормо/годину використовуються
дані по прибутку, який був отриманий в результаті реалізації цього виду продукції за рік, а також річна кількість нормо/годин, витрачених на його випуск. На їх основі розраховується величина прибутку, що приходиться на одну нормо-годину роботи обладнання. На підставі отриманих результатів за формулою 5 розраховується коефіцієнт КПР/н, який показує величину прибутку на одну нормо-годину:
де Пріч - прибуток, отриманий на протязі року в результаті реалізації певного виду продукції;
Тн/г - кількість нормо/годин, які були витрачені на виробництво цього виду продукції;
Потім цей коефіцієнт множиться на 1000 для представлення рейтингової оцінки по класифікаційному параметру кожного виду продукції у вигляді цілого числа.
Далі, за формулою 6, проводиться розрахунок частки, яку займає продукція в загальній трудомісткості (Ктр).
де Т'річ - річна трудомісткість прибуток виготовлення певного виду продукції;
Тріч

 
 

Цікаве

Загрузка...