WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

місць та утримання на підприємстві
висококласних спеціалістів, інженерів та технологів, які на
виробництві нормуючих перетворювачів та потенціометрів;
" розробка більш досконалих аналогів та зразків цих видів продукції;
Припинення випуску означатиме, перш за все, втрату монополії на ринку. А це, звичайно, піде не на користь підприємству.
Окрім основної виробничої діяльності підприємство займається ще й неосновною діяльністю, зокрема це:
" продаж зношеного обладнання та інших основних фондів;
" здача в оренду приміщень та основних виробничих фондів;
" інша діяльність;
Саме за рахунок неосновної діяльності (та нереалізаційного прибутку) підприємству вдається виходити із складної економічної ситуації. Якби ВАТ "Електроприлад" не займалося неосновною діяльністю, воно б вже давно збанкрутіло.
В подальшому планується розширити спектр неосновної діяльності. Зокрема, розроблюється проект спільного підприємства з однією американською компанією по виробництву електрообігрівачів. Також в недалекому майбутньому планується здати в оренду один із цехів механічної обробки.
Структура витрат по елементам представлена у таблиці 2.6.
Таблиця 2.6.
Витрати на виробництво по елементам
Елементи витрат Витрати на виробництво, тис. грн. Питома вага в товарному випуску, %
1997р. 1998р. 1997р. 1998р.
1 2 3 4 5
1. Основні матеріали
2. Покупні вироби
3. Допоміжні матеріали
4. Разом матеріальні витрати (1+2+3)
5. Енергоресурси 933,0
477,0
43,0
1453,0
235,0
1036,0
420,0
16,0
1472,0
218,0
26,16
13,37
1,21
40,73
6,59
29,47
11,95
0,46
41,87
6,20
Продовження табл 2.6.
1 2 3 4 5
6. Витрати на оплату праці
7. Відрахування від зарплати
8. Амортизація основних фондів
9. Відрахування на інноваційний фонд, фонд будівництва шляхів
10. Інші витрати
11. Вартість товарного випуску
(4+5+6+7+8+9+10)
12. Вартість реалізованої продукції
13. Прибуток (збиток) від реалізації
14. Прибуток (збиток) від неосновної діяльності
10. 13.Балансовий прибуток 1076,0
515,0
277,0
94,0
45
3567,0
3758,0
-618,0
726,8
108,8 922,0
444,0
318,0
68,0
73,0
3515,4
3641,0
-467,0
517,6
50,6 30,16
14,44
7,76
2,64
1,26
100
105,35
-17,33
20,38
3,05 26,22
12,63
9,05
1,93
2,08
100
103,5
-13,28
14,72
1,44
Як видно з таблиці, у 1998 р. питома вага матеріальних витрат збільшилась з 40,73% до 41,87% за рахунок збільшення цін на основні матеріали та комплектуючі. Питома вага витрат на оплату праці зменшилась з 30,16% до 26,22% (ВАТ не працювало в листопаді 1998 р. через відключення енергії). Питома вага амортизації збільшилась з 7,76% до 9,05% у зв'язку зі збільшенням ставки відрахувань від основних фондів. Відрахування в інноваційний фонд і фонд будівництва шляхів зменшились з 2,64% до 1,93%.
Фонд оплати праці у 1998 р. дорівнює 922 тис.грн., в тому числі :
1) основна зарплата - 354,5 тис грн.
2) фонд додаткової заробітної плати - 547,0 тис.грн.
3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати - 20,5 тис.грн.
Структура фонду заробітної плати по категоріям персоналу представлена в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7.
Структура виплат зарплати та річних премій
Категорії персоналу 1998 1999
план В тому числі по кварталам
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
Весь персонал 945655 1115216 267131 282683 294643 270759
ПВП: 911727 112046 266321 281903 293843 269979
в т.ч.: робітники
ІТР
Службовці
МОП
Охорона 640259
223021
55393
1162
15354 765972
259302
63602
1848
21322 179440
65046
15955
462
5418 195457
64806
15900
442
5298 207017
65005
16031
482
5308 184058
64445
15716
462
5298
Непромислова група 4551 3170 810 780 800 780
Несписковий склад 5722 -- -- -- -- --
Як видно з таблиці, в 1999 році планується підвищити заробітну плату для всіх категорій персоналу без виключення.
Структура додаткових виплат та премій по категоріям персоналу представлена в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8.
Витрати на доплати та премії в 1998 році
на ВАТ "Електроприлад", грн.
Категорії персоналу Премії з фонду зарплати
Премії з прибутку
Економія кольо-рових металів Зда-ча маку-ла-тури Досяг-нення в роботі Ювілейні та інші премії Одно-разова матері-альна допомога Соці-ально-трудові льготи
1 2 3 4 5 6 7
Весь персонал 420 50 764 4058 5765
ПВП: 420 50 714 4038 5585 9091
В т.ч.: робітники
ІТР
Службовці
МОП
Охорона 270
--
150
--
-- 10
10
30
--
-- 280
196
238
--
-- 945
2303
720
70
-- 3165
1630
610
30
150 4046
2838
1800
--
407
Непромислова група -- -- 50 20 90 --
Несписковий склад - -- -- -- -- --
Як видно з таблиці, всі додаткові виплати, премії та допомоги мають два джерела: фонд заробітної плати та прибуток. Як наслідок, премії з прибутку залежать від наявності самого факту прибутку. Премії ж з фонду заробітної плати носять більш постійних характер в плані свого джерела. Це обумовлене специфікою цих премій та частотою їх використання, яка значно перевищує частоту преміювання по статтям з прибутку.
2.3. Аналізіснуючого товарного асортименту підприємства
На сьогоднішній день ВАТ випускає асортимент продукції, який характеризується наявністю різноманітних асортиментних підгруп, від товарів народного вжитку до систем автоматики. На рис.1. зображено структурну схему діючого товарного асортименту ВАТ "Електроприлад".
Рис.2.5. Схема асортименту продукції ВАТ "Електроприлад"
Існуючий товарний асортимент можна умовно поділити на наступні характерно-особливі номенклатурні підгрупи.
1. Продукція, що виготовлюється підприємством на власні кошти.
На основі інформації, яка отримується в результаті аналітичних досліджень ринку, що здійснюються відділом маркетингу, підприємство формує певний асортимент продукції. Часткова відповідальність за виготовлення товарів цієї номенклатурної групи лягає саме на плечі відділу маркетингу (комерційного центру в нашому випадку), оскільки майже 90% цієї продукції споживається через роздрібну торгівлю, і лише на 10% продукції підприємство отримує індивідуальні замовлення від окремих споживачів чи фірм (електроводонагрівачі, вузли гідроакумулятора та ін.).Отже, для забезпечення конкурентоздатності, товари цієї номенклатурної групи повинні відповідати, щонайменше, хоча б трьом наступним вимогам:
" відповідати сучасним стандартам якості продукції;
" користуватися попитом серед потенційних споживачів;
" мати відповідно "реальну" ціну (під реальною ціною розуміється адекватне співвідношення ціни на товар з одного боку, та якості з попитом з іншого).
Дану номенклатурну групу, яка розроблена з урахування

 
 

Цікаве

Загрузка...