WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств - Дипломна робота

якісної зборки;
" визначенні витрат, спільно із комерційним центром, обумовлених виготовленням неякісної продукції (і як наслідок поверненням її акціонерному товариству) та заходами по забезпеченню виготовлення якісної продукції.
Плануванням діяльності ВАТ "Електроприлад" займається планово-економічний відділ.
Показники оперативного планування розраховуються поквартально з розбиттям на місяці. Вони узгоджуються з основним плановим документом, який має форму виробничої програми.
За нестабільних економічних умов в країні керівництво ВАТ вирішило звузити часовий горизонт стратегічного планування до одного року. Стратегічний план розробляється строком на один рік з розбиттям на квартали. Показники стратегічного планування обов'язково узгоджуються з показниками оперативного планування.
Після розпаду об'єднання "Електроприлад" та створення ВАТ "Електроприлад" кількість персоналу значно скоротилась. Якщо раніше в об'єднанні налічувалося близько п'яти тисяч чоловік, то на сьогоднішній день на ВАТ працює 580 чоловік.
Співвідношення категорій персоналу ВАТ "Електроприлад" станом на 01.01.99р. зображено на рис.2.2.
Рис. 2.2. Кругова діаграма "Структура персоналу".
Як видно з рис.2.2. переважна більшість працівників "Електроприладу" - робітники. Динаміку структури персоналу по категоріям працюючих відображено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.
Динаміка структури персоналу ВАТ "Електроприлад", чол.
Категорії персоналу 1996 1997 1998 1999
І квартал План
1 2 3 4 5 6
Загальна чисельність персоналу
714
639
580
552
557
ПВП 700 629 572 550 555
в т.ч.: робітники
ІТР
Службовці
МОП
Охорона 503
137
30
5
25 454
125
26
3
21 406
117
26
2
21 389
108
26
2
25 394
108
26
2
25
Непромислова група 14 10 8 2 2
Як показує динаміка чисельності персоналу, за останні чотири роки чисельність постійно зменшується. Причому зменшення чисельності персоналу відбувалося в основному за рахунок зменшення кількості промислово-виробничого персоналу, а саме за рахунок вибуття робітників.
На рис.2.3. за допомогою гістограми проілюстровано динаміку чисельності персоналу акціонерного товариства на протязі 1996-1999 рр.
Рис. 2.3. Гістограма динаміки чисельності персоналу.
Як показує гістограма, основне зменшення чисельності персоналу відбувалося під час зменшення чисельності робітників. Значно менша доля припадає на категорію інженерно-технічних робітників (ІТР). Доля МОП та охорони в промислово-виробничому персоналі а також непромислової групи в загальній кількості персоналу не зіграли вирішальної ролі, і тому навіть не були включені в гістограму. Їх вплив на динаміку чисельності персоналу майже не відчувався. Виходячи з аналізу динаміки чисельності персоналу в таблиці 2.3. приводяться розрахунки показників плинності кадрів в тому ж часовому періоді.
Таблиця 2.3.
Розрахунок плинності кадрів
Категорії персоналу Плинність, %
1996-1997 1997- 1998 1998-1999
1 2 3 4
Загальна чисельність персоналу -10,5 -9,2 -4,8
Промислово-виробничий персонал: -10,1429 -9,062 -3,84615
в т.ч.: робітники
ІТР
Службовці
МОП
Охорона -9,7
-8,8
-13,3
-40
-16 -10,6
-6,4
0
-33,3
0 -4,2
-7,7
0
0
19
Продовження табл.2.2.
1 2 3 4
Непромислова група -28,6 -20 -75
Як видно з таблиці, переважно по всім категоріям персоналу на протязі всього часового періоду плинність направлена у бік зменшення чисельності персоналу. Лише один показник має позитивне значення - збільшення чисельності охорони.
Для зручності уявлення графічне відображення плинності чисельності персоналу зображене на рис.2.4.
Рис.2.4. Гістограма плинності кадрів.
Як видно з гістограми, постійну тенденцію на зниження негативної плинності має лише категорія промислово-виробничого персоналу (ПВП). Інші категорії мають хаотичний характер показників. Насмілюся зробити припущення, що через рік два негативна плинність взагалі повинна припинитись, оскільки за нинішніх економічних умов не так вже й легко знайти якусь роботу, особливо за фахом.
Склад інженерно-технічних робітників підприємства, станом на 01.01.99р., характеризувався такими показниками:
Всього робітників: 108
в тому числі за освітою:
вища 61 (56,88%)
незакінчена вища 1 (0,91%)
середня-спеціальна 41 (37,61%)
середня загальна 5 (4,58%)
за віком:
до 30 років 2 (1,83%)
до 40 років 16 (14,67%)
до 50 років 29 (26,6%)
до 60 років 33 (30,27%)
понад 60 років 29 (26,6%)
В роботі з кадрами адміністрація керується Статутом підприємства, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором та трудовим законодавством.
Питання підбору і використання кадрів, становище з трудовою дисципліною, плинність кадрів обговорюються на виробничих нарадах, зборах трудового колективу.
Підбір спеціалістів на керівні посади на підприємстві здійснюється переважно з робітників акціонерного товариства. В зв'язку зі змінами в організації і структурі виробництва проводились і проводяться переміщення робітників в підрозділах. Це вимагає їх перекваліфікації. В 1998 р. пройшли перекваліфікацію 5 робітників. 3 чоловіки здобули нову професію, 2 чоловіки підвищили кваліфікацію.
На ВАТ "Електроприлад" існує "Положення про формування заробітної плати робітників, керівників, спеціалістів та службовців ВАТ "Електроприлад", згідно якого й проводиться визначення та нарахування заробітної плати. Положення встановлює порядок та розмір оплати праці робітників за основні результати виробничо-господарської діяльності виробництв, цехів, відділів, самостійних дільниць по результатам роботи за місяць та з початкуроку. Оплата праці робітників, керівників, спеціалістів та службовців складається з основної заробітної плати та додаткової оплати праці.
Форма оплати праці. Основна заробітна плата робітників, керівників, спеціалістів та службовців визначається тарифним ставками, відрядними розцінками та посадовими окладами. На почасовій формі оплати праці нараховується приблизно 25% ПВП. Близько 75% ПВП - на відрядній формі оплати праці. Всю решту робітників, службовців та спеціалістів класифіковано по плаваючій тарифній сітці, яка використовується на ВАТ. Основна заробітна плата займає приблизно третину в загальному об'ємі виплат. Решту виплат становить додаткова заробітна плата та інші виплати. Додаткова заробітна плата залежить від результатів виробничо-господарчої діяльності акціонерного товариства, структурного підрозділу та проводиться за виконання основних показників та умов, встановлених для кожного цеху, підрозділу та окремих професій. Оплата праці керівних робітників здійснюється на рівні середньомісячної оплати одного робітника на акціонерному товаристві з урахуванням коефіцієнтів, затверджених зібранням акціонерів від 11 грудня 1996 року.
Причиною для нарахування додаткової

 
 

Цікаве

Загрузка...