WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

для проведення таких робіт необхідна солідна матеріально- технічна база, а це потребує значних капіталовкладень і більш розширеної сітки ремонтних цехів. Крім того, покладення деяких ремонтів на підрядні організації дозволяє зекономити час і прискорити цей ремонт. Отже, там де підприємству стає матеріально-технічної бази і коштів для проведення ремонтів, вони покладаються на саме підприємство і його ремонтні підрозділи, а там, де це невигідно або неможливо - на підрядні організаціїї.
В загальному ремонтні роботи направленіна забезпечення раціональної експлуатації видобувних свердловин і свердловин підземного зберігання газу. Цех капітального ремонту сведловин в основному займається ремонтом наземного і підземного обладнання, проводить ревізію та заміну насосно - компресорних труб і фонтанної арматури, ізоляційні та ловильні роботи, ліквідацію міжколонних проявів газу, ремонт гирла свердловин, ліквідацію свердловин тощо. Але на даний час мало проводиться робіт по реконструкції бездіючих свердловин. Низькі пластові тиски не дозволяють експлуатувати свердловини фонтанним способом. Збільшити видобуток газу можна при переході на газліфтний спосіб експлуатації. У підприємства є можливість знову ввести в дію ряд бездіючих свердловин із залученням сусідніх свердловин, де пластові тиски досить високі. Однак для реалізації цього однієї бригади по КР свердловин недостатньо.
Таким чином, в загальному система ремонтного обслуговування відповідає особливостям функціонування підприємства. Однак в деяких підрозділах необхідно підвищити рівень робіт.
3.4. Аналіз ефективності функціонування ремонтного господарства.
Вихідні дані наведено в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5. Вихідні дані для розрахунку показників ефективності ремонтного обслуговування.
Показники 1995 1996 1997
1. Середній кваліфікаційний розряд робітника, Ррб 4,0 4,1 4,2
2. Середній розряд виконуваних робіт, Рр 4,5 4,6 4,6
3.Максимальноможливий фонд робочого часу,люд-год, Трм 59510 59500 59520
4. Втрати робочого часу в процесі виконання роботи, tвтр, люд-год 3150 3200 3217
5. Тривалість фактичного циклу роботи обладнання, год, Тц:
- ГПА 25676 20372 17520
- компресорні циліндри ГМК 21366 18250 15643
6. Кількість ремонтів в ремонтному циклі, шт, nр:
- ГПА 5 4 5
- комресорні циліндри ГМК 5 5 6
7. Загальна кількість ремонтів, шт, nрз:
- ГПА 11 13 15
- компресорні циліндри ГМК 10 12 14
8. Кількість одиниць обладнання, шт, nо:
- ГПА 29 30 30
- компресорні циліндри ГМК 24 25 25
9. Фактичний час роботи обладнання верстатного парку,год,Тф 1825 1830 1815
10. Плановий ефективний час роботи обладнання,год,Тп 1966 1968 1920
11. Кількість ремонтів свердловин, що проведена з дотриманням планових термінів, nд 16 16 11
12. Загальна планова кількість всіх видів ремонтів свердловин, nрп 18 19 13
13. Загальна кількість ремонтів свердловин, nрз 17 15 12
14. Фонд свердловин, nо 85 83 84
15. Сумарний час роботи видобувних свердловин, св-міс, Св 415 428 459
16. Сумарний календарний час по діючому фонду свердловин, Счд 564 562 567
Розрахуємо показники ефективності ремонтного обслуговування на НГВУ "Надвірнанафтагаз" в період з 1995-1997рр., використовуючи дані таблиці 3.5. і формул 11-18. Результати розрахунків зведемо в таблицю 3.6.
Таблиця 3.6. Показники ефективності ремонтного обслуговування.
Показники 1995 1996 1997
1. Коефіцієнт використання робітників за кваліфікацією, Крк 0,88 0,89 0,91
2. Коефіцієнт використання робочого часу, Квчр 0,95 0,95 0,95
3. Коефіцієнт частоти ремонтів, Кчр
- ГПА 0,37 0,43 0,5
- компресорні циліндри ГМК 0,41 0,48 0,56
4. Коефіцієнт використання верстатного парку ремонтного господарства (мех. майстерні ), Кек 0,93 0,93 0,95
5. Коефіцієнт плановості ремонтного обслуговуваня свердловин, Кпро 0,889 0,842 0,916
6. Коефіцієнт частоти ремонтів свердловин, Кчр 0,2 0,18 0,14
7. Коефіцієнт експлуатації, Ке 0,736 0,761 0,809
Проаналізуємо показники ефективності ремонтного обслуговування за 3 роки - з 1995р. по 1997р.
Коефіцієнт використання робітників за кваліфікацією зростає на 0,01 в 1995р. і на 0,03 в 1997р. порівняно з базовим роком. Це пояснюється тим, що на протязі трьох років зростає середній кваліфікаційний розряд робітників, причому сталими темпами, на 2,5% щорічно. Тобто нові технології, науково-технічний прогрес, вимагають більшої підготовленості робітників. У робітників механічної майстерні є резерв підвищення кваліфікаційного розряду, щоб максимально наблизити його до розряду виконуваних робіт. З цією метою на підприємстві проводиться велика робота по підвищенню кваліфікації робітників.
Коєфіцієнт використання робочого часу постійний на протязі всього періоду і становить 0,95. Це досить непоганий рівень використання робочого часу, хоча і його можна покращити шляхом усунення непродуктивних витрат часу або зведення їх до мінімуму Це насамперед стосується механічної майстерні, покращити роботу якої можна шляхом удосконалення вчасності поставок матеріалів, інструментів, транспортування, своєчасним наданням інструкцій, вказівок тощо.
Коефіцієнт використання верстатного парку механічної майстерні досить високий і за останні роки збільшився до 0,95. Він характеризує рівень екстенсивного використання верстатного парку механічної майстерні. Але так як механічна майстерня недостатньо укомплектована для належного проведення ремонтних робіт деяких видів обладнання, то їх якість невисока, що і підтверджують показники ефективності ремонтного обслуговування таких видів обладнання як ГПА і компресорні циліндри ГМК.
Розглянемо ефективність ремонтного обслуговування свердловин, капітальні ремонти яких виконує цех по КР свердловин. Якщо розглянути коефіцієнт плановості ремонтного обслуговування, то він в 1996 році знизився на 5,3% і склав 0,842. Це пов'язано насамперед з поганим матеріально-технічним постачанням цеху. Але в 1997 році коефіцієнт плановості ремонтного обслуговування свердловин збільшився на 3% порівняно з базовим роком і на 8,3% порівняно з 1996 роком. Це пояснюється тим, що була доукомплектована бригада необхідними інструментами і кращою організацією праці. Треба відмітити, що цех по КР виконує свою роботу якісно, так як і його підрозділи на місцях. Про це свідчить те, що кількість ремонтів, що припадає на одну свердловину зменшується і частота ремонтів в 1997 році складає 0,14, що на 0,06 менше порівняно з базовим. В результаті скорочення часу простоїв свердловин під час ремонту зросла кількість відпрацьованих св.-міс. Це дозволило підвищити коефіцієнт експлуатації до 0,809, тобто на 9,9 %. Отже, ремонтне господарство підприємства працює досить ефективно про що свідчать показники роботи цеху по КР свердловин та коефіцієнти використання робітників за кваліфікацією і використання робочого часу. Про

 
 

Цікаве

Загрузка...