WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

каналів роз'їдання, з'єднуючих вибій свердловини з насиченими нафтою і газом ділянками пласта.
Особливаувага приділяється удосконаленню систем збору, транспортування і підготовки нафти і газу. В НГВУ використовується на-пірна система збору, яка забезпечує можливість комплексної автоматизації процесу і майже повністю виключає втрати легких вуглеводнів. В таких системах використовують групові замірні установки, в тому числі і автоматизовані. Продукція свердловин з Битківського, Гвіздецького, Південно-Гвіздецького, Довбушанського та інших родовищ поступає на групові збори, а з газоконденсатних родовищ Космач і Росільна - на УНТС в Космачі, де відбувається її поділ на рідку і газоподібну фази.
Сира нафта з групових установок напірними трубопроводами посту-пає на ТХУ в Пасічній, а з Лопушнянського родовища доставляється на АТ "Нафтохімік Прикарпаття". Підготовка природного газу проводиться на установці низько-температурної сепарації (УНТС).
Незважаючи на те, що стан матеріально-технічної бази слабкий, виробнича потужність падає, спеціалісти управління знаходять шляхи і можливості для технічного переозброєння управління, впровадження нової техніки і прогресивної технології, які дозволяють покращити умови праці і підвищити її продуктивність, зекономити матеріальні ресурси.
1.3. Організаційна і виробнича структура НГВУ "Надвірнанафтагаз"
Під виробничою структурою розуміють сукупність внутрівиробни-чих підрозділів і служб управління, співвідношення і взаємозв'язок між ними. Важливим показником, який характеризує виробничу структуру управління, є кількість цехів (ділянок та інших підрозділів) і їх значення у виробництві. В НГВУ у відповідності з виконуваними функціями виділяють основне і допоміжне виробництво. Основне охоплює процеси,безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції. Допоміжне забезпечує нормальні умови для безперебійного випуску продукції підрозділами основного виробництва.
Цехи видобутку нафти і газу №І і №2, які підпорядковуються цен-тральній інженерній службі (ЦІТС), займаються забезпеченням розробки нафтових і газових родовищ у відповідності з технологічним проектом розробки, забезпечує роботу експлуатаційних і контрольних свердловин, обслуговує і здійснює поточний ремонт наземного нафтопромислового обладнання, здійснює контроль за проведенням робіт по закінченню свердловин бурінням і капітальним ремонтом та впливу на привибійну зону пласта.
Цех підтримання пластового тиску (ЦППТ) займається
-підтриманням пластового тиску на родовищах шляхом закачки робочих агентів в пласт;
-забезпеченням цехів по видобутку нафти і газу газом високого тиску для газліфтної експлуатації свердловин;
-безперебійним забезпеченням споживачів технічною водою і селища Битків питною водою;
-здійснює закачку робочих агентів в пласт у відповідності з тех-нологічними режимами;
-забезпечує роботу нагнітальних свердловин та інших виробничих об'єктів;
-веде облік, технічну експлуатацію та паспортизацію обладнання цеху.
Дільниця підготовки і перекачки нафти займається підготовкою і утилізацією підтоварних вод, обслуговує закріплене за дільницею обладнання, забезпечує теплопостачання об'єктів дільниці структурних підрозділів, що до них прилягають. Дільниця прокату і ремонту експлуатаційного обладнання, яка входить до допоміжного виробництва, підпорядковується головному механіку.
Основним завданням дільниці є:
-виконання замовлень на виготовлення і ремонт обладнання, запасних частин та деталей до обладнання;
-проведення ремонтів котельних агрегатів, обладнання газового господарства та свердловинних насосів;
-проведення дефектоскопії нафтопромислового обладнання.
Дільниця прокату і ремонту електрообладнання та електропостачан-ня підпорядковується головному енергетику. Головним завданням дільниці є безперебійне постачання виробничих об'єктів електроенергією, технічне обслуговування і проведення своєчасного і якісного ремонту електрообладнання, електромереж і підстанцій.
Дільниця підземного і капітального ремонту свердловин (ПіКРС) проводить своєчасний і якісний ремонт експлуатаційних і нагнітальних свердловин, проводить заходи по інтенсифікації видобутку нафти і газу і підвищення приймальності нагнітальних свердловин, випробування нових зразків глибинного обладнання в свердловинах.
Група з дослідження свердловин підпорядковується технологічному відділу. Головним завданням групи є проведення геолого-промислових досліджень всього фонду свердловин, підвищення якості та інформа-тивності діючих та впровадження нових методів дослідження свердловин.
Лабораторія промислової хімії підпорядковується головному інже-неру. Лабораторія забезпечує виконання аналізу на приймально-зда-вальних операціях, інших видів аналізу, необхідного для здійснення контролю технологічного режиму.
Всі підрозділи основного і допоміжного виробництва в належній мірі забезпечені як технічними, так і трудовими ресурсами. Така виробнича структура забезпечує нормальне функціонування НГВУ "Надвірнанафтагаз".
Успішна робота виробництва в значній мірі залежить від чіткості побудови організаційної структури управління і розподілу кола обов'язків кожної ланки структури.
В структурі управління виділяють основні служби: загальне і адміністративне керівництво; економічну, технічну, виробничу, фінансову та інші служби.
Важлива робота по управлінню - організація безпосередньо виробництва і технічне керівництво по вдосконаленню техніки,технології. ЇЇ здійснює служба головного інженера. Головний інженер керує роботою всіх виробничих цехів, лабораторій та конструкторських бюро, відповідає за проведення за проведення правильної технічної політики в НГВУ.
Особливі функції в управлінні виробництвом виконує геологічний відділ, який підпорядковується головному геологу. Головним завданням цього відділу є вибір раціональної системи розробки родовищ, контролює виконання рекомендацій, передбачених проектом розробки.
Економічні служби НГВУ очолює заступник начальника по економіці, який здійснює керівництво роботами по аналізу і плануванню ви-робничо-господарської діяльності управління по найбільш повному використанню матеріальних, трудових і грошових ресурсів.
Для організації і управління роботами по капітальному будівництву в управлінні є відділ капбудівництва і проектно-кошторисне бюро, а також будівельно-монтажний цех, який виконує всі роботи по капбудівництву. Функції цих відділів полягають в плануванні всіх робіт по капбудівництву, визначення способів їх виконання, забезпечення найбільш ефективного ведення цих робіт.
Важливою умовою забезпечення ефективної роботи апарату управління НГВУ є правильний розподіл і координація праці спеціалістів і службовців, забезпечення правильного підбору та використання управлінських кадрів на основі чіткого розподілу обов'язків, підвищення відповідальності виконавців,

 
 

Цікаве

Загрузка...