WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

виробництва.
Стан матеріально-технічної бази управління"Надвірнанафтагаз" можна охарактеризувати з допомогою системи техніко-економічних показників, включаючи оцінку рівня техніки, організації виробництва, використання виробничих фондів та ін. Планування цих показників зас-новане на розрахунку виробничих потужностей.
Виробнича потужність управління - це максимально можливий річний об'єм виробництва продукції в визначеній номенклатурі і асорти-менті.
В НГВУ "Надвірнанафтагаз" асортиментний склад продукції такий: нафта і конденсат, газ попутний і газ природний.
Проте з кожним роком нафтогазоносні пласти виснажуються і видобуток зменшується. Середньодобовий видобуток в 1997 р. склав 1076 т.
Загалом в 1997 р. було відпрацьовано по нафтових свердловинах 39 св.-міс., а по газових 10.3.
Одним із важливих шляхів покращення використання часу роботи обладнання. Особливо важливе значення має раціональне використання фонду свердловин, машин і обладнання для видобутку нафти і газу.
В даний час НГВУ "Надвірнанафтагаз" розробляє 12 нафтових і 5 газоконденсатних родовищ. Діючий фонд на 01.01.98 р. склав 311 наф-тових і 14 газових свердловин.
Розробка всіх родовищ ведеться згідно проектів і технологічних схем. Одним з найбільших і найстаріших родовищ є Битків. Основним об'єктом розробки родовища є менілітових поклад складки "Глибина". Поклад експлуатується 130 свердловинами. Дебіти нафти коливаються в межах 0,03-22,3 т/ добу, газовий фактор від 200 до 5556 м куб./ т. Середньодобовий видобуток нафти на кінець року склав 156 т/ добу.
На Луквинському родовищі розташовано 44 свердловини, на родо-вищі Лопушна -4 св., які дали в 1997 р. 32.5 тис. т. нафти і 12.03 млн. м. куб. попутнього газу. Крім цього в даному нафтовому районі розміщені родовища Пнів, Микуличин, Рудавець (5 свердловин), Довбушанське. На родовищі Бистриця розташовано 34 свердловини.
Родовище Пасічна відкрито в 1970 р. і є одним з нових родовищ. В даний час в його експлуатаційному фонді є 9 свердловин.
До газоконденсатних родовищ відносять: Космач, Росільна, Монастирчани, Славицьке, Південний Гвізд.
Головну частину всього фонду свердловин складає експлуатаційний фонд, який включає діючі і бездіючі свердловини. В таблиці 1.2 даються деякі дані про діючий фонд свердловин в НГВУ "Надвірнанафтагаз". Згідно таблиці 1.2. експлуатаційний фонд нафтових свердловин складає 312 свердловин, а газових 14 свердловин. Видобуток нафти з даних свердловин ведеться трьома способами: фонтанним, газліфтним та штанговим глибинними насосами. Фонтанний спосіб видобутку використовується переважно на нових родовищах де пластової енергії достатньо для підйому нафти з свердловини. При газліфтному способі газ, який нагнітається з поверхні, або поступ з пласта, вводиться в потік продукції свердловини. На родовищах експлуатація ведеться як компресорним, так і безкомпресорним способами.
Таблиця 1.1 - Показники видобутку нафти і газу за 1997 рік
ПОКАЗНИКИ ЗНАЧЕННЯ
1. Видобуток нафти і конденсату, т 182400
2. Видобуток газу, тис. м куб. 233404
- газу попутного 120064
- газу природного 113340
3. Середньодобовий видобуток, т 1076
а)нафти і конденсату, т 459
б)газу, всього, тис. м куб. 617
- газу попутного 311
- газу природного 306
4. Свердловино-місяці відпрацьовані
газових свердловин, св.-міс.
10.3
5. Свердловино-місяці відпрацьовано
Нафтових свердловин 39
6. Коефіцієнт експлуатації 0.984
7. Коефіцієнт використання експлуатціїного нафтового фонду 0. 978
Таблиця 1.2- Фонд свердловин в НГВУ "Надвірнанафтагаз" за 1997 р.
Показники Фонд свердловин
Нафтових Газових
1. Діючий фонд 311 14
-даючих нафту 310 14
-в простої 1 -
2.Бездіючий фонд,всього 1 -
3. В освоєнні після буріння - -
4.Експлуатаційний 312 14
5. Нагнітальні 38 12
6.Контрольні 56 -
7. Дегазаційні 13 -
Крім того, широко застосовуються глибинні насоси, зокрема на Довбушанському родовищі, на Битківському, в Пасічній.
Для планування і аналізу використання експлуатаційного фонду в часі застосовуються два коефіцієнта: використання свердловин і експлуатації. При цьому час роботи і простою свердловин планують і враховують в свердловино-місяцях.
Виробничо-технічна база НГВУ, крім фонду свердловин, включає і інше обладнання.
Станом на 1.01.98 р. в НГВУ знаходилось в експлуатації 163 установки приводу штангових насосів, 282 фонтанні арматури, компресорна станція з шістьма газокомпресорами 10ГКН2-50/250, дві блочні кущові насосні станції та інше обладнання.
Стан матеріально-технічної бази НГВУ характеризується не тільки числом, степенем механізації та автоматизації наявного обладнання, а й енергонасиченістю виробництва.
Безпосередньо електроенергія на об'єкти нафтогазовидобутку підводиться електролініями напругою 35/04 кВ через понижуючі трансформаторні підстанції по радіальній схемі. Для найбільш відповідальних об'єктів - компресорна станція, ТХЦ "Пасічна", нафтові родовища Дора Довбушанська-здійснюється постачання електроенергією від двох незалежних джерел: ТП 35/6 кВ, Пасічна-ТП 35/6 кВ, 5 КНС-2.
В таблиці 1.3 даються дані про обладнання для енергозабезпечення об'єктів, які знаходяться на балансі підприємства.
Теплоенергетичне господарство складається з 7 котелень, де встановлено 18 котлів:
АВА- 4/13-2 шт., ПКН 23-2 шт. ,
АВА- 2/13-2 шт., Е -1/9-6 шт.,
ПКГМ-4/13-2 шт., ДКВР - 4 шт.
Таблиця 1.3 Обладнання для енергозабезпечення
Обладнання
Кількість
1. Трансформаторні підстанції
35/6-10кВ,шт. 7
35/0.4 кВ,шт. 1
6/0.4-10/0.4кВ,шт. 105
2. Лінії електропередач напругою
35кВ, км 41
6-10кВ, км 96
0.4кВ, км 108
На енергопостачання управління впливає необгрунтоване обмеження електроенергією, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, нестача коштів для заміни застарілого обладнання, для купівлі більш продуктивних підстанцій, для оплати боргів за використану електроенергію.
Велика увага в НГВУ приділяється впровадженню нових і постійне удосконалення старих методів і систем розробки нафтових і газових родовищ.
Для підвищення нафтовіддачі пластів в управлінні використовується гідродинамічний метод, а саме, форсований відбір рідини на родовищі Гвізд, проводиться контурна закачка води на родовищах Битків та Гвізд. Використовується також тепловий метод - закачка гарячої води на родовищі Луква. Продовжують широко застосовувати гідророзрив пласта. Цей метод покращує умови для притоку нафти до свердловини і приймальність нагнітальних свердловин. Після проведення гідророзриву, дебіт свердловин збільшується в 1.5-2 рази. Крім того, проводиться кислотна обробка пластів соляною та сірчаною кислотою. Основна задача кислотної обробки-утворення глибоко проникаючих в пласт

 
 

Цікаве

Загрузка...