WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

те є і негативні сторони діяльності: зменшення тривалості міжремонтного періоду і збільшення частоти ремонтів.
4. Заходи по удосконаленню організації ремонтного обслуговування.
4.1. Удосконалення ремонтного обладнання шляхом впровадження системи регулювання складу суміші в циліндрах ГМК-10 на КС.
Для нормального функціонування підприємства важливо підтримувати в нормальному стані компресорні станції. Багато часу і коштів, що йдуть на ремонт КС, припадає на ремонт компресорних циліндрів ГМК. З попереднього аналізу видно, що робота цих циліндрів погіршується з кожним роком: зменшуєтьсятривалість міжремонтного періоду і збільшується коефіцієнт частоти їх ремонтів. Справа в тому, що ГМК працює з великим навантаженням і це приводить до нестабільної роботи двигунів ГМК, яка проявляється у збільшенні неідентичності роботи двигунів - збільшенні непослідовних циклів робочого процесу в циліндрах, яка не усувається регулюванням, проходить підвищення закоксування продуктивних і вихлопних вікон циліндрів, проточної частини турбіни - і, як результат, поломка циліндра.
Але існує система регулювання складу суміші в циліндрах, яка підвищує надійність роботи ГМК, знижує витрати на ремонти, скорочує простої устаткування при проведенні ремонтів. Робота системи грунтується на регулюванні тиску повітря наддуву шляхом відводу його частини з ресивера.
4.1.1. Методика оцінки ефективності запропонованого заходу.
Розрахунок економічної ефективності проводиться за наступною формулою:
Е = Епч + Ер - 0,15К (19)
де Епч - економічний ефект за рахунок скорочення розходу паливного газу.
Ер - економія розходів на ремонти.
К - капітальні витрати на модернізацію ГМК.
Економія паливного газу визначається:
Епч = Цm * Q (20)
де Цm - ціна газу.
Q - економія паливного газу.
Вплив впровадження даного заходу на основі показників діяльності підприємства, а саме - ремонтного господарства визначається за такими формулами:
1. Зниження собівартості одного ремонту.
С = ( 1 - Сt / С1 ) * 100 % (21)
де Сt, С1 - відповідно собівартість ремонту одиниці обладнання після і до впровадження заходу.
2. Зменшення чисельності працівників, які займаються ремонтом даного обладнання.
Ч = (Ч * Р) / Р (22)
де Ч - чисельність ПВП
Р - кількість ремонтів до впровадження заходу
3. Збільшення продуктивності праці ремонтного підрозділу.
Пр = Ч/(Ч - Ч) * 100 % (23)
4. Прибуток від зменшення витрат на проведення одного ремонту обладнання в рік:
П = ( С1 - Сt ) * n (24)
де С1, Сt - собівартість ремонту одиниці обладнання після і до впровадження заходу.
n - кількість ремонтів обладнання після впровадження заходу.
4.1.2. Розрахунок ефективності впровадження системи регулювання складу суміші в циліндрах ГМК-10 на КС.
Як було сказано застосування системи регулювання суміші знизить затрати на ремонти. Точна кількісна оцінка цього зниження затруднена, так як затрати на ремонтні роботи визначаються великим числом факторів - режимами роботи ГМК, атмосферними умовами, умовами експлуатації, відпрацьованим моторесурсом ГМК, якістю проведених раніше ремонтів. Разом з тим, усунення перебоїв в роботі циліндрів і підвищеного закоксування вікон суттєво покращать надійність роботи ГМК. Для розрахунку приймемо, що впровадження СРС приведе до зменшення розходів на ремонт на 5%.
Витрати на впровадження СРС склали - 594,37 грн.
Розрахунок:
1. Розхід паливного газу, тис.м3 до впровадження СРС
1 ступінь - 1045
2 ступінь - 2007
3 ступінь - 1035
Всього - 4087
2. Економія паливного газу при впровадженні СРС,%
1 ступінь 4,5% - 47,025 тис.м3
2 ступінь 3,7% - 74,259 тис.м3
3 ступінь 5,8% - -60,03 тис.м3
Всього: 181,314 тис.м3
3. Витрати на ремонти, тис.грн - 10
4. Економія на ремонті, тис.грн - 10*0,05 = 0,5
5. Ціна паливного газу, грн/1000м3 - 0,00755
6. Економічний ефект за рахунок зниження розходу паливного газу( формула 20), тис.грн: 181,314 * 0 00755 = 1,369
7. Витрати на впровадження СРС, тис.грн: 0,59437/4 = 0,14859
8. Загальний економічний ефект, тис.грн: Е = 1,369 + 0,5 - 0,15*0,14859 = 1,84671
Даний розрахунок проведений за 1 квартал. Отже за рік: Ер = 7,39 тис.грн (умовний річний ефект). Досвід використання цього заходу показав високу його ефективність, що дозволило збільшити термін експлуатації компресорних циліндрів ГМК на 15% (збільшилась надійність експлуатації) і скоротити кількість ремонтів з 14 до 12 в рік.
Як вплинув цей захід на показники ремонтного господарства підприємства (згідно формул 21-24):
1. Зниження собівартості одного ремонту:
Так як витрати на ремонт в рік складають :
10*4 = 40тис. грн., а кількість ремонтів в році 14, то:
до заходу: 40/14 = 2,85тис.грн.
після заходу: (40 - 0,05*40)/14 = 2,71 тис.грн.
С = (1 - 2,71/2,85)*100 = 4,9%
2. В результаті зменшення кількості ремонтів можна зменшити чисельність працівників, що займаються ремонтом у ГМК (чисельність майстерні - 26 чол.)
Ч = 26*(14-12)/14 = 3,7чол.
3. В результаті цього збільшиться ПП ремонтного підрозділу (майстерні):
Пр = (3,7/ 26 - 3,7)* 100 = 16,6%
4. Прибуток від зменшення витрат на проведення одного ремонту ГМК складе за рік:
П = (2,85 - 2,71)* 12 = 1,68 тис.грн.
Даний захід також вплинув на показники ефективності ремонтного господарства (табл.4.1.)
Таблиця 4.1. Покращені показники ефективності ремонтного господарства.
Показники до заходу після заходу
1. Тривалість фактичного циклу роботи обладнання (цилін. ГМК),год 15643 15643*1,15= 17989,45
2. Загальна кількість ремонтів компресорних циліндрів ГМК,шт 14 14*2607,2/2998= 12
3. Кількість одиниць обладнання,шт 25 25
4. Тривалість міжремонтного періоду ГМК,год 2607,2 2998
5. Коефіцієнт частоти ремонтів 0,56 0,48
6. Тривалість простою обладнання в ремонті, год 280 240
7. Кількість ремонтів в ремонтному циклі 6 6
Отже,даний захід дав змогу зменшити тривалість простою обладнання в ремонті на 15%, збільшити тривалість фактичного циклу роботи циліндрів на 2346,45 год, що збільшило тривалість міжремонтного періоду до 2998 год, причому коефіцієнт частоти ремонтів зменшився на 0,08.
4.2. Скорочення кількості ремонтів агрегатів ГПА шляхом попередження їх поломки встановленням системи захисту і діагностики ремонтів.
З попереднього аналізу видно, що кількість ремонтів ГПА збільшується з кожним роком на 11,8%, що приводить до збільшення перерозходу турбінного масла, погіршення умов експлуатації,

 
 

Цікаве

Загрузка...