WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством - Курсова робота

Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством - Курсова робота

.
1. Покращення організаційної структури управління виробництвом .
Структура апарату управління повинна бути оптимальною , коли встановлюються раціональні зв'язки при найменшому числі ступенів управління , гнучкою та простою . Вона повинна забезпечувати економічність управління . Основна мета цієї вимоги полягає в тому , щоб потрібний ефект від управліннядосягався при мінімальних витратах на управлінський апарат . Для удосконалення вже існуючої організаційної структури управління виробництвом нам потрібно сформувативсебічно обгрунтовані структурні підрозділи .
Для обгрунтованого вибору того чи іншого варіанту внутрішньої структури необхідно проаналізувати організаційно-технічні умови та кількість структурних одиниць , що входять до його складу . Для цих цілей можна використати метод ,з допомогою якого отримані наступні залежності :
Y1 = 0.60 + 0.0206X ;
Y2 = 0.06 + 0.0925X ;
Y3 = -0.26 + 0.2567X ;
Y4 = -1.66 + 0.6272X ;
де Y1 - число заступників керівника відділу ;
Y2 - кількість бюро у відділі (керівників бюро) ;
Y3 - кількість груп (старших виконавців) ;
Y4 - чисельність виконавців ;
X - чисельність службовців у відділі .
Таблиця 1 Штатний розклад
№ п/п Назва підрозділів Всього
Чол.
1 Управління технічного розвитку та якості 70
2 Управління маркетингу 35
3 Управління матеріально-технічним забезпеченням 12
4 Фінансово-бухгалтерське управління 20
5 Юридично-претензійний відділ 5
6 Штаб ЦО 10
7 Відділ охорони праці і навколишнього середовища 2
8
2 відділ 6
9 Диспетчарське бюро
Всього 20
180
Таблиця2 Порівняння розрахункової та фактичної чисельності ІТП і службовців

п/п Назва посадових категорій Загальна чисельність + -
Розрахункова фактична
1 Керівники підрозділів 8 8
2 Заступники 9 10 1
3 Начальники бюро 16 11 5
4 Старші виконавці 43 28 15
5 Виконавці 99 123 24
ВСЬОГО 175 180 5
Таблиця 3 Чисельність працівників управління укрупнених підрозділів по категоріях
№ Структурні
Підрозділи Чисельність В тому числі
Заст.нач.від Нач. бюро Ст. виконавці Виконавці
нормат факт норм факт норм факт нормат факт
1 УТРЯ 70 2 2 7 4 17 10 42 53
2 Упр маркет. 35 1 1 3 2 9 6 20 25
3 УМТЗ 12 1 1 1 1 3 3 6 6
4 ФБУ 20 1 2 2 2 5 4 11 11
5 ЮПВ 5 1 1 - - 1 1 2 2
6 Штаб ЦО 12 1 1 1 - 3 1 6 7
7 2 відділ 6 1 1 - - 1 1 2 3
8 Дисп.бюро 20 1 1 2 2 5 2 11 14
При вдосконаленні організації системи управління ми об'єднали відділ охорони праці зі штабом цивільної оборони. Також при детальному розгляді кількості працюючих в кожному відділі ми можемо зробити висновок , що за розрахунковими данними нам необхідно скорочувати кількість виконавців .
Після детального аналізу організаційної структури управління виробництвом ми повинні скоротити одного заступника начальника відділу у фінансово-бухгалтерському управлінні .
Також необхідно скоротити 21 виконавця з числа управлінського персоналу .
При скороченні цих робітників ми отримаємо економію на заробітній платі .
Для знаходження кількості з-економлених коштів за рік ми візьмемо посадові оклади даних робітників за 12 місяців + нарахування на заробітну плату в розмірі 37,5 % .
Кз = 120 грн * 12 + 37,5 % = 1440 + 540 = 1980 * 21 = 41580 грн
Отже , при скороченні даних виконавців ми за рік зекономимо 41580 грн.
2. Удосконалення системи оперативного управління на підприємстві .
Покращення оперативного управління на підприємстві потребує від нас :
- по-перше покращення календарно-планових нормативів ( скорочення тривалості виробничного циклу );
- по-друге удосконалення самої системи оперативного управління на підприємстві .
Розглянемо ці питання більш конкретно .
При визначенні тривалості виробничого циклу в цеху № 1 ми розраховували тривалість технологічного циклу виходячи з того що деталі обробляються послідовно . Тепер буде доцільно визначити тривалість технологічного циклу при паралельному русі .
Вона визначається за формулою :
Тm(пар) =
Т m(пар) = (10+18+20)+20(100-1) / 1,15*60*7*2 = 2,09 роб.днів
Отже , після заміни послідовного виду руху на паралельний ми маємо зменшення тривалості технологічного циклу на 2,88 роб. дні .
При цьому також зменшиться тривалість виробничого часу :
Тмо = 2,09 + 0,33 = 2,42 роб. днів
Для покращення самого управління на підприємстві нам потрібно ввести посаду " Менеджер з оперативного управління ".
Менеджер з оперативного управління повинен очолювати відділ оперативного планування і диспетчерське бюро і підпорядковуватись безпосередньо заступнику генерального директора з економіки .
Ввівши цю посаду на підприємстві нам потрібно розробити посадову інструкцію , яка б регулювала і вказувала права , обов'язки та функції менеджера з оперативного управління .
Така посадова інструкція розроблена .
Див. додаток
Висновки.
В ринкових умовах господарювання перед виробничим підприємством виникла низка дуже складних і невідкладних маркетингових задач. Для їх вирішення необхідні не тільки зміни в організаційно-управлінських структурах, але й глибоке переусвідомлення виробничих процесів і зовнішньо-економічної діяльності, виробничих утворень. Висунення концепції ринкової економіки потребує удосконалення виробництва товару споживача і змушує зовсім по-іншому розглядати завдання і функції діяльності структурних підрозділів підприємств. У концепції удосконалення виробництва товарів переважає збутова орієнтація структури підприємства, при якій основним об'єктом уваги є товари, тому і орієнтація оперативного управління, перш за все, направлена на забеспечення виробництва. З виникненням ринкової концепції удосконалення товару покупця корінним чином змінює свідомість виробника, яка орієнтується на потреби споживача, тому виникають в діяльності диспетчерських служб нові підходи. При цьому істотно змінюється характер діяльності підприємств і його структурно утворюючі фактори.
Список використаної літератури .
1. "Організація і оперативне управління машинобудівним виробництвом " С.А. Соколіцин , Б.І. Кузін . - Ленінград , 1988р.
2. " Менеджмент організацій " Під ред. З.П. Румянцевой , Н.А. Саломатіна - Москва , 1995р.
3. "Капіталістичне управління " М.В. Грачьов - Москва , 1991р.
4. " Організаційні структури управління виробництвом " Під ред. Б.З. Мільнера - Москва , 1985р.
5. " Оперативне управління виробництвом " Н.А. Соломатін ,-Москва ,1993р.
6. " Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Оперативний менеджмент "" П.Г. Білоконний , А.А. Козак - Вінниця , 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...