WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством - Курсова робота

Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством - Курсова робота

маркетингу, якому підкоряється відділ збуту, що займається процесом відвантаження виробів.
Директор по капітальному будівництву і соціальному побуту керує процесом капітального будівництва і соціальною сферою підприємства. Йому підкоряється управління капітальним будівництвом, здійснююче житлове і внутрішньозаводське будівництво, а також капітальнийремонт, і об'єкти соціальної сфери: БК "Обрій", підсобне господарство, дитячі сади,СК "Батьківщина".
Технічний директор керує технічною політикою на підприємстві, у нього є заступник технічного директора, що займається питаннями розробки, впровадження нової техніки. Технічному директору підкоряються відділ головного конструктора, що займається розробкою нових і вдосконаленням виробів, що є, відділ головного технолога, який відповідає за стан контрольно-вимірювального обладнання, відділ головного технолога, розробляючий технологічні процеси на підприємстві, відділ технічного контролю, що займається питаннями якості продукції, відділ надійності і експлуатації, провідний випробування виробів, відділ техніки безпеки, що забезпечує безпечні умови праці, відділ інструментального господарства(інструментальний завод), виготовляючий необхідний інструмент і технологічне оснащення, відділ головного механіка, що займається всіма видами механічних робіт, АСУ, що здійснює автоматизацію робіт, відділ головного енергетика, що відповідає за забезпечення заводу різними видами енергії, і АСУ в даному відділі, пожежна частина, що забезпечує пожежну безпеку на заводі.
3. Стан оперативного управління на підприємстві .
3.1. Система календарно-планових нормативів .
Система оперативного управління основним виробництвом базується на системі календарно-планових нормативів .
Календарно-планові нормативи - це сукупність норм і нормативів по найбільш ефективній організації виробничого циклу в часі та просторі на основі раціональних принципів його організації .
Отже , розглянемо це на практиці :
На даному підприємстві масовий тип виробництва . Це видно з того , що під час тривалого терміну на підприємстві випускається обмежена номенклатура виробів , що і характерно для підприємств які спеціалізуються на випуску сільскогосподарських машин .
На даному підприємстві при виготовленні сільскогосподарської техніки використовується спеціалізоване , вузькопрофільне обладнання .
Для організації масового типу виробництва визначають такі календарно-планові нормативи :
" Тривалість виробничого циклу поартії виробів .
" Оптимальний розммір партії деталей .
" Періодичність (ритм) запуску партії у виробництво .
" Нормативна величина циклового заділа .
" Місячне завдання цеху по випуску данихвиробів .
ЦЕХ №1
Партія деталей з 100 шт. проходить обробку на механічній дільниці
№ операції
Операція Тшт, хв
1 Токарна 10
2 Фрезерна 18
3 Шліфувальна 20
Процент виконання норм на дільниці 115 . Після першої і третьої операції деталі піддаються вибірковому контролю (10 % від партії ).
Трудомісткість контрольної операції на деталь 3 хв.
Транспортування партії з однієї операції на іншу вимагає 15 хв. Тривалість контрольних і транспортних операцій перекривається на 30 % тривалістю технологічних операцій . Після другої операції партія пролежує в міжопераційній кладовій півзміни .
Дільниця працює в дві зміни .На дільниці використовується послідовний вид руху .
Для знаходження тривалості виробничого циклу партії нам перш за все потрібно визначити :
1. Тривалість технологічних операцій при послідовному виді руху ( з урахуванням процента виконання норм ) :
Тm(пос) =
де n - кількість деталей в партії , шт.
t - норма штучного часу на операцію , хв
m - число операцій технологічного процесу .
Тm = (10+18+20)*100/1,15*60*7*2 = 4,97роб.днів
2. Тривалість контрольних операцій :
Tк = 3*100*0,1*2/60*7*2 = 0,071роб.днів
3. Тривалість транспортних операцій :
Ттр = 15*2/60*7*2 = 0,136роб.днів
4. Тривалість міжопераційного зберігання :
Тхр = 0,5/2 = 0,25робднів
5. Тривалість міжопераційного часу:
Тмо = Тк+Тmр+Тхр
Тмо = (0,071+0,036)*0,7+0,25 = 0,33роб.днів
6. Тривалість виробничого циклу партії :
Тц = Тm+Тмо
Тц = 4,97+0,33 = 5,3 роб.днів
Отже , на прикладі даної дільниці ми визначили тривалість виробничого циклу партії деталей .
А на прикладі механічної дільниці цеху № 2 ми розглянемо як визначати оптимальний розмір патійдеталей і періодичність її випуску :
Місячна програма механічної дільниці складає 1100 деталей .
Дуталі проходять слідуючий технологічний процес :
№ операцій 1 2 3 4
Операція токарна Фрезерна протяжна шліфувальна
Тшт , хв 6,0 4,9 3,0 4,0
Тп.з , хв 20 60 35 30
Середній процент виконання норм 120 . Коефіцієнт Кд = 0,06 .
Дільниця працює в дві зміни , 22 робочих дня в місяць .
1. Знаходимо мінімальний розмір партії :
nmin = Тпз/Тшт*Кд
де Тпз - підготовчо-заключний час на партію ,хв
Тшт - норма штучного часу , хв
Кд - коефіцієнт , що являє собою допустиме співвідношення між підготовчо-заключним і штучним часом на провідній операції .
nmin = 60/4.9*0.06 = 204шт.
2. Коректуємо розмір партії до оптимального n = 220 , для отримання цілого числа партій :
5*(1100/220)
3. Періодичність запуска партії :
R = 220/(1100/22) = 4,4роб.днів
Отже , ми на прикладі двох цехів ВАТ "Ковельсільмаш" розглянули ступінь застосування системи календарно-планових нормативів .
3.2. Диспетчерська служба .
На ВАТ "Ковельсільмаш" дисперчерування представлено диспетчерською групою яка безпосередньо підпорядковується помічникові технічного директора .
Група диспетчирування цехів основного виробництва складається з ведучих інженерів і диспетчерів-кураторів, які закріплені за випускаючим або обробляючим цехом (або групою цехів). Група диспетчирування здійснює підготовку і реалізацію заходів щодо попередження відхилень, що намічаються від запланованого ходу виробництва, координацію виробничих зв'язків між цехами, цехами і службами заводу, цехами і відділами заводоуправління, організацію безперервного контролю за матеріальною і технічною підготовкою виробництва. Роботу диспетчерів-кураторів контролює ведучий інженер. Він контролює також стан заділів на складі готових деталей, готує диспетчерські наради, що проводяться начальником виробництва, бере участь в нарадах, що проводяться начальниками обробляючого і складального цехів, контролює і регулює хід комплектації виробів складальних цехів.
На підприємстві також розроблені посадові інструкції для старшого диспетчера диспетчерської групи і диспетчера диспетчерської групи . Див.додаток
Розділ 3 Пропозиції з удосконалення системи оперативного управління виробництвом

 
 

Цікаве

Загрузка...