WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством - Курсова робота

Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством - Курсова робота

комплектах без диференціювання по календарних випередженнях. Різниця між фактичним і нормативним заділами по деталі на певну дату являє собою число деталей,призначених для комплектації. Результат розподілу цієї різниці на число деталей, що складають один умовний комплект, визначає число виробів, забезпечених даною деталлю. Планово-обліковою одиницею системи планування. по заділам є умовний комплект, виготовлення якого забезпечує випуск продукції в заданому об'ємі на доби, пятиднівку, або виріб-представник.
Різновидом цієї системи планування є система "Р^Г", РОЗРОБЛЕНА Н. Н. Кантовим. Для забезпечення нормального процесу виробництва повинно виконуватися умова Р ^ Г, де Р розряд забезпеченості виробництва, характеризуючий заділ деталей в штуках п'ятиденної або добової потреби; Г - група деталей випередження. Якщо Р = Г, то випускається чергова партія деталей даного найменування. Якщо Р < Г', то для виконання виробничої програми витрачаються заділи і виникає необхідність у випуску чергової партії комплектуючих деталей. Ця система ефективна при безперервних збиранні і випуску деталей, оскільки перерви означали б пролежування великих заділів на всіх стадіях виробництва.
Різновидом і комбінацією машинокомплектної системи планування і системи планування по заділам є система, розроблена на Новочеркасськом електровозобудівельному заводі. Планово-облікова одиниця цей умовний виріб . Умовний виріб включає всі вироби, що виготовляються підприємством в періоді, що планується і що оцінюються по їх питомій вазі відносно виробу, прийнятого за умовне. У добовий комплект включається середньодобове число всіх виробів, що виготовляються і що випускаються в періоді, що планується. У даній системі планування використовується міжцехова картотека пропорціональності, з допомогою якою моделюється рушення деталей на умовному цеховому конвейєрі і відбивається стан виробництва на кожний даний момент по кожній деталі, що дозволяє регулювати число деталей в заділі або запуск її у виробництво. Застосування єдиного крізного плану-графіка дає можливість забезпечувати пропорціональність в роботі цехів і здійснювати ритмічний випуск продукції. Зміна програми викликає необхідність в процесі виробництва провести перерахунок умовних комплектів, а зміна конструкції виробу або технології його виробництва перегляд картотеки пропорціональності.
У одиничному і дрібносерійному виробництві найбільше поширення отримали позамовна і комплектно-складальна системи планування.
При позамовній системі планування для кожного замовлення (з урахуванням терміну його виконання) будується крізний календарний графік технічної підготовки виробництва і виконання замовлення, яке узгодиться з графіком підготовки і виробництва інших замовлень. Планово-обліковою одиницею для складальних цехів є замовлення, для обробляючих і заготовчих цехів комплект деталей на замовлення. При цій системі планування відбувається тривале пролежування деталей і складальних одиниць.
При комплектно-складальній системі планування подача деталей на збирання здійснюється в декілька черг у вигляді складальних комплектів. Для кожної черги встановлюється склад складальних комплектів, з яких збирається виріб. Термін подачі складальних комплектів визначається календарним випередженням початку даної черги збирання по відношенню до терміну випуску виробів. Планово-обліковою одиницею є комплект деталей на складальну одиницю.
Для уніфікованих і нормалізованих деталей (кріплення , які регулярно споживаються на збиранні, використовують систему планування ".на склад". Метою планування "на склад" є підтримка запасів деталей на складі, що гарантує безперебійне постачання складального цеху за допомогою своєчасного запуску партій деталей у виробництво. Средньоденна потреба складального цеху в цих деталях встановлюється виходячи з річної потреби в даній деталі.
Одночасно з встановленням планово-облікової одиниці здійснюється і вибір планово-облікового періоду. Під планово-обліковим періодом розуміється кратний місяцю відрізок часу, після закінчення якого цех або дільниця повинен відзвітувати про виконання планів по запланованій йому на цей період номенклатурі продукції. Тривалість прийнятого планово-облікового періоду визначає міру диференціації термінів запуску і випуску продукції в цеху або на дільниці і зумовлює масштаб укрупнення об'ємних розрахунків завантаження груп робочих місць при побудові оперативно-календарних планів виробництва.
Плановим періодом називається проміжок часу, протягом якого економічно доцільно і технічно можливо будувати оперативно-календарні плани роботи цехів і дільниць. Призначення планового періоду полягає в тому, щоб створити сприятливі умови для дійсного управління техніко-економічними показниками роботи цеху, дільниці, виконання своєчасної оперативної підготовки виробництва і, нарешті, для регламентування частоти побудови календарних планів роботи цехів і дільниць.
При виборі планово-облікового періоду необхідно, щоб його тривалість була рівна або кратна тривалості місяця, а приведені витрати, пов'язані з побудовою і регулюванням календарних планів роботи цехів і дільниць, були мінімальними.
При визначенні планового періоду доцільно, щоб його тривалість була однаковою для всіх підрозділів і служб об'єднання і рівної або кратної тривалості року, а також забезпечувала реалізацію мінімальних приведених витрат на розробку календарних планів роботи цехів і дільниць по цих планах.
1.3. ЦІЛІ І ЗАДАЧІ СИСТЕМИ ОУОВ
Метою ОУОВ в машинобудівному об'єднанні є забезпечення суворого виконання заданого плану випуску продукції по кількості і номенклатурі і у встановлені терміни на основі раціонального (оптимального) використання виробничих ресурсів, а також шляхом виявлення і мобілізації внутрішньовиробничих резервів.(1;356)
Відповідно для реалізації цієї мети необхідно- науково обгрунтована побудова і функціонування системи ОУОВ, яке повинно забезпечити рішення наступних задач: 1) повне, комплектне і рівномірне виконання виробничої програми при дотриманні директивних термінів випуску продукції;
2) повне і найбільш доцільне (оптимальне) використання засобів виробництва і трудових ресурсів об'єднання;
3) максимальне прискорення виробництва і забезпечення максимального використання оборотних коштів в стадії виробництва;
4) забезпечення умов, сприяючих розвитку передових форм організації труда у виробництві і соціалістичного змагання; 5) автоматизацію виконання основних планово-розрахункових, облікових робіт і отримання необхідної документації.
Рішення цих задач в умовах машинобудівного виробництва пов'язане зі значними труднощами. До цих труднощів відносяться: різноманітна і що часто міняється номенклатура виробів, що випускаються підприємствами і об'єднаннями; складний склад виробів (велике число складальних одиниць і деталей, що входять у виріб, багатоопераційність деталей); різна і

 
 

Цікаве

Загрузка...