WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару - Курсова робота

Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару - Курсова робота

собівартість СВ 1.575,36 92,59 13
Позавиробничі витрати ВП.В 126,03 7,41 13
Разом повна собівартість СП 1.701,39 1,00 13
2.11. Обгрунтуванняпроектної ціни приладу
Рівень прибутку
Пн = Сп Рс/100 = 1.701,39 20/100 = 340,28 грн/од. продукції,
де Рс - рівень рентабельності, Рс = 20%.
Нижня межа проектної ціни модернізованого приладу складає
ЦНИЖ = СП + ПН = 1.701,39 + 340,28 = 2.041,67 грн/од. продукції.
Верхня межа проектної ціни модернізованого приладу
ЦВР = ЦКОН + ДЕФ = 1.900 + 1.240,25 = 3.140,25 грн.
де ЦКОН - ціна конкуруючого зразка товару, ЦКОН = 1.900 грн;
ДЕФ - додатковий ефект.
Додатковий ефект у сфері використання приладу
Деф = Цкон (Кін Кд - 1) +Век = 1.900 (1,569 1,27 - 1) - 660,74 = 1.240,25 грн/од. продукції,
де Кін - інтегральний коефіцієнт зростання продуктивності модернізованого приладу (визначений у п.2.1), Кін = 1,569;
Кд - коефіцієнт зростання його строку служби;
Век - зміна поточних експлуатаційних витрат споживача при використанні модернізованого варіанта приладу замість його базового зразка за строк його служби, грн.
Коефіцієнт КД визначається за формулою
КД = (1/ТБС + ЕН)/(1/ТНС + ЕН) = (1/5 + 0,15)/(1/8 + 0,15) = 1,27
де ТБС і ТНС - строки служби базового та нового зразків приладу (табл.2);
ЕН - нормативний коефіцієнт окупності капіталовкладень (0,15).
Величина ВЕК визначається за формулою
ВЕК = (ВБЕК - ВНЕК)/(1/ТНС + ЕН) = (7.860,22 - 8.041,92)/(1/8 + 0,15) = -660,74 грн,
де ВБЕК і ВНЕК - річні експлуатаційні витрати споживача при використанні базового і модернізованого варіантів приладу.
Для визначення цих величин розробляється відповідний кошторис витрат
Таблиця 16 - Кошторис річних витрат на експлуатацію приладу
Елементи витрат Позначення Величини за варіантом
базовий модернізований
Оплата праці оператора-прибориста ВОП 6.193,12 5.113,19
Амортизація ВАМ 437,00 469,58
Електроенергія ВЕЛ 553,47 1.736,45
Поточний ремонт, технічне обслуговування та експлуатаційні матеріали ВТ.О 302,33 339,75
Інші витрати (5%) ВІН 374,30 382,95
Разом витрат ВЕК 7.860,22 8.041,92
Витрати на річну оплату праці оператора складають
для базового приладу
ВБОП = ГБТ.С ФБР (1+НДП/100)(1+НДЗ/100)(1+НС.З/100) =
0,95 3.459,2 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) = 6193,12 грн,
для модернізованого приладу
ВНОП = ГНТ.С ФНР (1+НДП/100)(1+НДЗ/100)(1+НС.З/100) =
0,75 3.617,6 (1+15/100) (1+15/100) (1+42,5/100) = 5113,19 грн,
де ГТ.С - годинна тарифна ставка оператора (для базового приладу ГБТ.С = 0,95 грн для 5-го розряду; ГНТ.С = 0,75 грн для 4-го розряду).
Річні витрати на амортизацію приладу
ВБАМ = 4 КББАЛ НАМ/100 = 4 2.185 5/100 = 437 грн,
ВНАМ = 4 КНБАЛ НАМ/100 = 4 2.347,92 5/100 = 469,58 грн,
де КБАЛ - балансова вартість приладу у споживача, грн;
НАМ - квартальна норма амортизації приладів, %. НАМ = 5%.
Балансова вартість
КББАЛ = ЦКОН КТ = 1.900 1,15 = 2.185 грн,
КНБАЛ = ЦНИЖ КТ = 2.041,67 1,15 = 2.347,92 грн,
де КТ - коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,05-1,15).
Річні витрати на електроенергію для живлення приладу складають
ВБЕЛ = ПБС/1000 ФБР ЦЕЛ = 800/1000 3.459,2 0,2 = 553,47 грн,
ВНЕЛ = ПНС/1000 ФНР ЦЕЛ = 2400/1000 3.617,6 0,2 = 1736,45 грн,
де ПС - потужність споживання варіанта приладу, Вт (табл.2).
Річні витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та експлуатаційні матеріали
ВБТ.О = КББАЛ НБТ.О/(100 1000) ФБР = 2.185 4/(100 1000) 3.459,2 = 302,33 грн,
ВНТ.О = КНБАЛ ННТ.О/(100 1000) ФНР = 2.347,92 4/(100 1000) 3.617,6 = 339,75 грн,
Інші витрати можуть бути прийняті у розмірі 2-5% від суми попередніх елементів витрат
Проектна ціна
ЦПР = ЦНИЖ + (ЦВР - ЦНИЖ)/2 = 2.041,67 + (3.140,25 - 2.041,67)/2 = 2.590,96 грн.
2.12. Аналіз ефективності нового приладу
Річний економічний ефект від зростання прибутку виробника
ЕФ.В = (ПН - ПБ) ВНР - ЕН КП.В = (889,57 - 316,67) 288 - 0,15 34.279,97 = 159.853,20 грн,
де ПН і ПБ - прибуток від реалізації відповідно нового і базового зразків приладів, грн;
ВНР - річний випуск модернізованого приладу, одиниць (п.2.2);
КП.В - капіталовкладення виробника, пов'язані з модернізацією та підготовкою виробництва приладу (п.2.3).
Прибуток від реалізації базового варіанта приладу
ПБ = ЦКОН РБ/100 / (1 + РБ/100) = 1.900 20/100 / (1 + 20/100) = 316,67 грн,
а від реалізації модернізованого варіанта
ПН = ЦПР - СП = 2.590,96 - 1.701,39 = 889,57 грн.
Витрати споживача приладу на один вимір складають
для базового
ВБОД = (КББАЛ ЕН + ВБЕК)/ПБРЕ = (2.185 0,15 + 7.860,22)/ 27.674 = 0,296 грн,
для модернізованого
ВНОД = (КНБАЛ ЕН + ВНЕК)/ПНРЕ = (2.347,92 0,15 + 8.041,92)/ 43.412 = 0,193 грн.
Річний економічний ефект споживача від використання одного модернізованого приладу замість базового складає
ЕФ.С.Р = (ВБОД - ВНОД) ПНР.Е = (0,296 - 0,193) 43.412 = 4.471,44 грн.
Річний економічний ефект від використання річного обсягу випуску нових приладів у сфері споживача складає
ЕФ.С = ЕФ.С.Р ВНР = 4.471,44 288 = 1.287.773,57 грн.
2.13. Порівняльна таблиця техніко-економічних показників
Таблиця 17 - Техніко-економічні показники
Показники Позначення Варіант приладу
базовий модернізований
Річний фонд часу роботи приладів, годин ФР 3.459,2 3.617,6
Річна експлуатаційна продуктивність, вимірів/рік ПР.Е 27.674 43.412
Річні експлуатаційні витрати, грн/рік ВЕК 7.860,22 8.041,92
Витрати споживача приладу, грн./вимір ВОД 0,296 0,193
Прибуток від реалізації приладу, грн. П 316,67 889,57
Повна собівартість приладу, грн СП 1.685,41 1.701,39
3. Висновки
Виконавши розрахунки по введенню у виробництво нового товару (модернізованого приладу), можна стверджувати, що новий прилад є більш ефективним як для виробника, так і для споживача. Про це зокрема свідчить порівняльна таблиця 17.
За рахунок використання більш сучасних технологій, матеріальної бази приладу і, як наслідок, поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик, модернізований прилад приносить більш ніж у двічі більший прибуток при тому, що його собівартість майже не змінилася.
По співвідношенню (Річна експлуатаційна продуктивність/Річні експлуатаційні витрати) для споживача модернізований прилад є досить вигідним (знижуються вимоги до рівня кваліфікації оператора, знижується витрата на один вимір, але експлуатаційні витрати незначно збільшуються).
Отже, можна стверджувати, що впровадження у виробництво нового модернізованого приладу є економічно доцільно та ефективно.

 
 

Цікаве

Загрузка...